Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
454/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Skubiszewskim działającym pod firmą "GEOPREX" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "budowa ul. L3 (Avocado) 10-10-2007 Szczegóły
453/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Wojciechem Wirskim, prowadzącym firmę pod nazwą "ELVIR", na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót oświetlenia ul. Starodawnej 10-10-2007 Szczegóły
452/II/07 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi uzupełniającej pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30" 10-10-2007 Szczegóły
451/II/07 zawarcia umowy na dostawę z montażem stołów i krzeseł w nowej stołówce S.P nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 10-10-2007 Szczegóły
450/II/07 zmian do: - uchwały nr 127/II/07 z dnia 30.03.07r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą "Z.S. nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. -PT" -ETAP I - (dokumentacja projektowa) remont basenu, -uchwały nr 159/II/07 z dnia 16.04.07r. w sprawie zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą "Z.S. nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o. -PT"-ETAP I - (dokumentacja projektowa ) remont basenu. 10-10-2007 Szczegóły
449/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 1000 szt. toreb promocyjno-reklamowych z napisem Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy oraz www.wilanów.pl. 10-10-2007 Szczegóły
448/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 08-10-2007 Szczegóły
447/II/07 zawarcia umowy z firmą "Designers A. Jagura, Ż. Jagura, Ż Jagura Spółka Jawna" na pozyskanie danych do systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM. 08-10-2007 Szczegóły
446/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej 08-10-2007 Szczegóły
445/II/07 wyrażenia zgody na zakup 200 szt. galanterii skórzanej - 100 szt. portmonetek i 100 szt. portfeli męskich z tłoczonym herbem Dzielnicy i napisem "Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy" 05-10-2007 Szczegóły
444/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 250 szt. kalendarzy - 100 szt. kalendarzy książkowych oraz 150 szt. kalendarzy biurkowych z wytłoczonym napisem Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy 05-10-2007 Szczegóły
443/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy Stacji Uzdatniania Wody-Zawady (ul. Nad Wilanówką) 05-10-2007 Szczegóły
442/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 w Dzielnicy Wilanów" 05-10-2007 Szczegóły
441/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z GIG Classic Waszkiewicz Spółka Jawna na zorganizowanie w dniach 7, 14 i 28 października 2007r. koncertów w ramach II Powsińskiej Jesieni Muzycznej w Kościele św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29 w Wilanowie. 05-10-2007 Szczegóły
440/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Dorotą Gębską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Koncertowa Muzyka na zorganizowanie w dniu 14.10.07r. koncertu duetu gitar klasycznych (Andrzej Lewocki, Jakub Niedoborem) oraz w dniu 21.10.07r. koncertu muzyki dawnej Canor Anticus na Kępie Zawadowskiej przy ul. Bruzdowej 11. 05-10-2007 Szczegóły
439/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów 03-10-2007 Szczegóły
438/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu terminowego do umowy z firmą "Alex-Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa ul. Europejskiej" 03-10-2007 Szczegóły
437/II/07 zawarcia umowy z Markiem Szeniawskim ...........................................na pełnienie nadzoru autorskiego wykonania i odbioru robót w trakcie realizacji zadania "Szkoła Podstawowa nr 169 ul. Uprawna 9/17- Projekt Techniczny budowy boiska szkolnego-realizacja" 03-10-2007 Szczegóły
436/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Ostrej 03-10-2007 Szczegóły
435/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 2 000 szt. logosmyczy reklamowych z napisem Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy oraz www.wilanow.pl 03-10-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe