Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
474/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 10 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnica Wilanów a SGGW Warszawa Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory do umowy najmu powierzchni biurowych w budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, zawartej 30 września 1999 r. pomiędzy SGGW Warszawa Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory a ówczesną Gminą Warszawa-Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
473/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie - etap I" 23-10-2007 Szczegóły
472/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Rozbiórka budynku przy ul. Sytej 83 w Warszawie 23-10-2007 Szczegóły
471/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Lentza 23-10-2007 Szczegóły
470/II/07 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
469/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
468/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 200 szt. kalendarzy trójdzielnych 23-10-2007 Szczegóły
467/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 1000 szt. kalendarzy listkowych 23-10-2007 Szczegóły
466/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
465/II/07 zmiany terminu dostawy licencji programów (umowa Nr. WIL/WIN/B/1/443/2007 z dnia 05.10.2007) do wykonywania automatycznej kopii danych przetwarzanych w systemie informatycznym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz taśm do streamera 19-10-2007 Szczegóły
464/II/07 zawarcia umowy na wykonanie kratki ściekowej z włączeniem jej do istniejącego kanału w celu odprowadzania wody opadowej z tarasu nad pomieszczeniem S.P nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 19-10-2007 Szczegóły
463/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 19-10-2007 Szczegóły
462/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Wiertniczej 147 w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "REMBUDAN" Sp. z o.o. 18-10-2007 Szczegóły
461/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MIX SPORT Robert Grzenda, Al. Prymasa Tysiąclecia 99/98, 01-424 Warszawa na organizację zawodów sportowych w ramach XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 18-10-2007 Szczegóły
460/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont dachu budynku Przedszkola Nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30 15-10-2007 Szczegóły
459/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agnieszka Pawłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Syrena Agart na zorganizowanie w dniu 12.10.2007r. występu kabaretu Oszołom przy ul. Wiertniczej 26 11-10-2007 Szczegóły
458/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 500 szt. toreb promocyjno-reklamowych z napisem Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy oraz www.wilanow.pl 10-10-2007 Szczegóły
457/II/07 podpisania aneksu do umowy Nr WIL/WIR/B/1/116/428/2007 zawartej z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na wykonanie weryfikacji dokumentacji powykonawczej 9operatu kolaudacyjnego) dla ulicy Sarmackiej na odcinku od ul. Oś Królewska do projektowanego mostu włączeniowego Al. wilanowskiej oraz północnej jezdni ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do al. Rzeczypospolitej. 10-10-2007 Szczegóły
456/II/07 zawarcia umowy z miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. na wywóz odpadów segregowanych 10-10-2007 Szczegóły
455/II/07 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Prof. Kazimierzowi Szulborskiemu wykonania "Oceny stanu technicznego budynku komunalnego przy ul. Rumianej 111 w Warszawie wraz z szacunkową oceną kosztów remontu" 10-10-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe