Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
349/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi uzupełniającej dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych" 21-08-2007 Szczegóły
348/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie - etap I" 21-08-2007 Szczegóły
347/II/07 wyrażenia zgody na zlecenie Panu Prof. Kazimierzowi Szulborskiemu wykonania "Ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 21-08-2007 Szczegóły
346/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzeniem ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Zdrowej" 21-08-2007 Szczegóły
345/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzeniem ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Biwakowej i ul. Odpoczynek" 21-08-2007 Szczegóły
344/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ulicy w liniach rozgraniczających w ramach zadania "Budowa ul. Rzodkiewki" 21-08-2007 Szczegóły
343/II/07 zawarcia umowy z firmą "PLANETA" Sp. z o.o. na oznakowanie progów zwalniających na terenie Dzielnicy Wilanów za pomocą punktowych elementów odblaskowych (tzw. kocich oczek) 21-08-2007 Szczegóły
342/II/07 powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania na uzupełniające roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont posadzek w pomieszczeniach z malowaniem kuchni w Sz.P. nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27" 21-08-2007 Szczegóły
341/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej 21-08-2007 Szczegóły
340/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej" 21-08-2007 Szczegóły
339/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Budowa placu zabaw przy ul. Bruzdowej róg ul. Zaściankowej 21-08-2007 Szczegóły
338/II/07 zatwierdzenia listy wykonawców oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie: a)Przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a, b) Budowy ul. 19 KUD 21-08-2007 Szczegóły
337/II/07 w sprawie propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 21-08-2007 Szczegóły
336/II/07 zawarcia umowy z firmą "DENDROMIS Sp. z o.o." na wykonanie inwentaryzacji terenów zieleni, nawierzchni utwardzonych oraz zieleni przyulicznej będących w utrzymaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z wykonaniem przedmiaru robót na całoroczną pielęgnację zieleni, w tym utrzymanie czystości i porządku, w terminie trzech miesięcy od daty podpisania umowy. 20-08-2007 Szczegóły
335/II/07 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy 16-08-2007 Szczegóły
334/II/07 zawarcia umowy z firmą "AG-Complex Sp. z.o.o." na usunięcie trzech piaskownic, wyrównania terenu oraz położenie trawnika na terenie zieleni, okalającym bibliotekę przy ul. Radosnej, w terminie do dnia 02.09.2007r. 16-08-2007 Szczegóły
333/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Dostosowania sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci. 16-08-2007 Szczegóły
332/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Klimczaka, Hlonda, Orszady-I etap" 16-08-2007 Szczegóły
331/II/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Skubiszewskim działającym pod firmą "GEOPREX" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Calowej w ramach zadania "Budowa ul. Ruczaj na odcinku od ul. Wiechy do ul. Prętowej, ul. Calowej, ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Prętowej do ul. Calowej" 16-08-2007 Szczegóły
330/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane na wykonanie remontu nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 16-08-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe