Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
478/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marcinem Styczniem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "SM-ART. Agencja artystyczna Marcin Styczeń" na wykonanie koncertu autorskiego wraz z zespołem muzycznym w dniu 28.10.2007 roku pt. "Pieśń o Bogu Ukrytym" w kościele Św. Anny w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1a 26-10-2007 Szczegóły
477/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów 26-10-2007 Szczegóły
476/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 26-10-2007 Szczegóły
475/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwa: "Przebudowa ulicy Lentza"-etap II (parking) 26-10-2007 Szczegóły
474/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 10 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnica Wilanów a SGGW Warszawa Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory do umowy najmu powierzchni biurowych w budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, zawartej 30 września 1999 r. pomiędzy SGGW Warszawa Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory a ówczesną Gminą Warszawa-Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
473/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie - etap I" 23-10-2007 Szczegóły
472/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Rozbiórka budynku przy ul. Sytej 83 w Warszawie 23-10-2007 Szczegóły
471/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Lentza 23-10-2007 Szczegóły
470/II/07 powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane w zakresie remontu nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu w ramach bieżącego utrzymania, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
469/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
468/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 200 szt. kalendarzy trójdzielnych 23-10-2007 Szczegóły
467/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 1000 szt. kalendarzy listkowych 23-10-2007 Szczegóły
466/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
465/II/07 zmiany terminu dostawy licencji programów (umowa Nr. WIL/WIN/B/1/443/2007 z dnia 05.10.2007) do wykonywania automatycznej kopii danych przetwarzanych w systemie informatycznym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz taśm do streamera 19-10-2007 Szczegóły
464/II/07 zawarcia umowy na wykonanie kratki ściekowej z włączeniem jej do istniejącego kanału w celu odprowadzania wody opadowej z tarasu nad pomieszczeniem S.P nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 19-10-2007 Szczegóły
463/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 19-10-2007 Szczegóły
462/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie izolacji fundamentów budynku przy ul. Wiertniczej 147 w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "REMBUDAN" Sp. z o.o. 18-10-2007 Szczegóły
461/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MIX SPORT Robert Grzenda, Al. Prymasa Tysiąclecia 99/98, 01-424 Warszawa na organizację zawodów sportowych w ramach XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 18-10-2007 Szczegóły
460/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont dachu budynku Przedszkola Nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30 15-10-2007 Szczegóły
459/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agnieszka Pawłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Syrena Agart na zorganizowanie w dniu 12.10.2007r. występu kabaretu Oszołom przy ul. Wiertniczej 26 11-10-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe