Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
534/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie - Etap I 23-11-2007 Szczegóły
533/II/07 zawarcia umowy z firmą NOVOFERM Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 60-689 Poznań ul. Obornicka 338, na wymianę bramy garażowej w garażu komunalnym nr 59 przy ul. Kosiarzy w Warszawie 23-11-2007 Szczegóły
532/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów w 2008r. 23-11-2007 Szczegóły
531/II/07 dostosowania sieci telefonicznej i komputerowej w nowo pozyskanych pomieszczeniach budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ulicy Stanisława Kostki Potockiego 11 w zakresie niezbędnym do funkcjonowania i zintegrowania tych sieci z siecią telefoniczną i informatyczną Urzędu 23-11-2007 Szczegóły
530/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami 23-11-2007 Szczegóły
529/II/07 wyrażenia zgody na zakup biletów dla uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 116 im. Husarii Rzeczypospolitej przy ul. Uprawnej 9/17 w Warszawie na spektakl pt. "Córka źle strzeżona" 22-11-2007 Szczegóły
528/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę, której przedmiotem jest wykonanie usługi uzupełniającej polegającej na dowozie dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w terminie od 3 grudnia 2007r. do 11 lipca 2008r. w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008" 22-11-2007 Szczegóły
527/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu terminowego do umowy z firmą "COMPLOT" na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania "Budowa ul. Nowokabackiej" 22-11-2007 Szczegóły
526/II/07 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu budowy boiska dla Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 22-11-2007 Szczegóły
525/II/07 zgody na zlecenie opracowania projektu organizacji archiwum Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz wyłączenia z brakowania dokumentacji archiwalnej 22-11-2007 Szczegóły
524/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2007 Szczegóły
523/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Usługi uzupełniające dot. utrzymania zimowego dróg na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów w okresie od 01.12.2007 do 31.12.2007 20-11-2007 Szczegóły
522/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej - etap I" 20-11-2007 Szczegóły
521/II/07 nieodpłatnego przekazania działki nr ew. 46/3 obręb 1-05-38 przy ul. Resorowej 34 A na terenie której znajduje się ogólnodostępny punkt poboru wody oligoceńskiej w Dzielnicy Wilanów przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Wilanów" na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 20-11-2007 Szczegóły
520/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Lentza-etap II (parking) 20-11-2007 Szczegóły
519/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi uzupełniającej dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 20-11-2007 Szczegóły
518_II_07 zawarcia umowy na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Dzielnicy Wilanów, o powierzchni ok. 1824,00 m2 i kubaturze ok. 6000,00 m3, z wyłączeniem mieszkań prywatnych znajdujących się na I piętrze i poddaszu 20-11-2007 Szczegóły
517/II/07 wprowadzenia do obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów opisu merytorycznego dokumentu księgowego 20-11-2007 Szczegóły
516/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlana w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie: a)Przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a, b)Budowy ul. 19 KUD 15-11-2007 Szczegóły
515/II/07 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na realizację 7. Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich oraz Królewskiego Turnieju Tańców Polskich w Wilanowie 13-11-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe