Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
554/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na Zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami 04-12-2007 Szczegóły
553/II/07 skierowania do Państwowwego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska aneksu do umowy najmu z dnia 10.04.2001r. dotyczącego zmiany wysokości czynszu oraz okresu najmu lokalu użytkowego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 31 w Warszawie 30-11-2007 Szczegóły
552/II/07 skreślenia pani.......z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 30-11-2007 Szczegóły
551/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Bruzdowej -etap I (od ul. Zaściankowej do ulicy Lercha) 30-11-2007 Szczegóły
550/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Rzodkiewki 30-11-2007 Szczegóły
549/II/07 zawarcia umowy na zakup karmy dla wolnożyjących kotów z terenu Wilanowa 30-11-2007 Szczegóły
548/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z "Biurem Prac Inżynierskich" na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań "Przebudowa ulicy Marconich" i "Przebudowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej" 30-11-2007 Szczegóły
547/II/07 dostawy drukarki liniowej Printronix-model P7205 30-11-2007 Szczegóły
546/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 1 000 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci z nadrukiem "Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy" 30-11-2007 Szczegóły
545/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy w 2008r." 29-11-2007 Szczegóły
544/II/07 zatwierdzenia regulaminu najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów w drodze konkursu ofert 29-11-2007 Szczegóły
543/II/07 dostarczenia licencji i wdrożenie systemu SAPORT dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-11-2007 Szczegóły
542/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie usługi uzupełniającej polegającej na dowozie dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej w terminie od 03 grudnia 2007r. do 11 lipca 2008 r. w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 27-11-2007 Szczegóły
541/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu zmniejszającego kwotę wynagrodzenia do umowy z firmą "Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych" na utrzymanie, remont, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 27-12-2007 Szczegóły
540/II/07 zawarcia umowy na wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy zestawie zabawowym na terenie Szkoły Podstawowej nr 104 ul. Przyczółkowa 27 27-11-2007 Szczegóły
539/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z firmą "Biuro Prac Inżynierskich" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa ul. Biedronki odcinek ul. Kolegiacka-ul. Łucznicza" 27-11-2007 Szczegóły
538/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: "Usługi uzupełniające dot. utrzymania zimowego dróg na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów w okresie od 01.12.2007r. do 31.12.2007r. 26-11-2007 Szczegóły
537/II/07 podpisania umowy na sprzątanie w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 2 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. 26-11-2007 Szczegóły
536/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na: Zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami 23-11-2007 Szczegóły
535/II/07 wyrażenia zgody na sfinansowanie zakupu sprzętu sportowego przeznaczonego do realizacji programu "Od zabawy do Sportu" w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów 23-11-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe