Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
594/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
593/II/07 przyjęcia propozycji projektuplanu finansowego dochodów i wydatków na 2008 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
592/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
591/II/07 przeznaczenia środków finansowych w wysokości do 6.200 zł brutto na zakup nagród dla uczestników VIII Wilanowskich Prezentacji Szkół o tematyce bożonarodzeniowo-noworocznej w dniu 20 grudnia 2007r. oraz na zakup materiałów papierniczo-dekoracyjnych potrzebnych do przygotowania ww. prezentacji 13-12-2007 Szczegóły
590/II/07 zawarcia umowy na dostawę i montaż wertikali i markiz nad tarasami w Przedszkolu nr 56 ul. Gubinowska 28/30 13-12-2007 Szczegóły
589/II/07 zawarcia umowy na wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego, magazynu i poczekalni w drobny sprzęt, meble oraz zestaw do wspomagania koncentracji w pomieszczeniach Przedszkola nr 56 ul. Gubinowska 28/30 13-12-2007 Szczegóły
588/II/07 zawarcia umowy na dostawę i montaż szaf do magazynu dydaktycznego i krzeseł w pomieszczeniach Przedszkola nr 56 ul. Gubinowska 28/30 13-12-2007 Szczegóły
587/II/07 zawarcia umowy na montaż oświetlenia punktowego w pomieszczeniach rehabilitacyjnych w Przedszkolu nr 56 ul. Gubinowska 28/30 13-12-2007 Szczegóły
586/II/07 zawarcia umowy na dostawę i ułożenie wykładziny podłogowej w części rehablitacyjnej pomieszczeń w Przedszkolu nr 56 ul. Gubinowska 28/30 13-12-2007 Szczegóły
585/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy z dnia 02.02.2007r. nr WIL/OŚ/B/3/68/2007 z Panem Pawłem Świderskim, prowadzącym firme pod nazwą: S.U.W SERVICE z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 106 D m 83 12-12-2007 Szczegóły
584/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Rzodkiewki 12-12-2007 Szczegóły
583/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów 12-12-2007 Szczegóły
582/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą "TIGNAR" na wykonanie robót drogowych związanych z przebudową ulicy Zakamarek 12-12-2007 Szczegóły
581/II/07 akceptacji warunków nabycia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości dz.ew. 3/14 z obrębu 1-06-79 pod budowę ul. Calowej 12-12-2007 Szczegóły
580/II/07 akceptacji warunków nabycia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości dz.ew. 12/1 z obrębu 1-06-74 pod budowę ul. Calowej 12-12-2007 Szczegóły
579/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla ulicy Biwakowej 12-12-2007 Szczegóły
578/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla ulicy Zdrowej 12-12-2007 Szczegóły
577/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Panem Czesławem Żukowskim działającym pod firmą "GEO-ŻUK" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości dla ulicy Rzodkiewki 12-12-2007 Szczegóły
576/II/07 dostawy trzech faksów laserowych Brother Fax 2920 12-12-2007 Szczegóły
575/II/07 dostawy programów i licencji 12-12-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe