Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
491/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Małgorzatą Czajką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Medi-art. na realizację koncertu pt. "Krzyk Wolności" z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2007 roku w Sali Widowiskowej przy ul. Kolegiackiej 1a 06-11-2007 Szczegóły
490/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 31-10-2007 Szczegóły
489/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, na przeprowadzenie szkolenia dla Radnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dniach 16-17 listopada 2007 roku w godzinach 10.00 - 17.00 31-10-2007 Szczegóły
488/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-10-2007 Szczegóły
487/II/07 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 30-10-2007 Szczegóły
486/II/07 zawarcia umowy na wykonanie szafek ubraniowych z przeznaczeniem dla przebieralni chłopców, zlokalizowanej przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 30-10-2007 Szczegóły
485/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy Stacji Uzdatniania Wody-Zawady (ul. Nad Wilanówką) 30-10-2007 Szczegóły
484/II/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 30-10-2007 Szczegóły
483/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie 30-10-2007 Szczegóły
482/II/07 rozpatrzenia wniosku pani Agnieszki Kuklewskiej o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 29-10-2007 Szczegóły
481/II/07 rozpatrzenia wniosku pani Czesławy Rybarczyk o wynajęcie lokalu na czas niezoznaczony 29-10-2007 Szczegóły
480/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na usługę dla zadania pod nazwą: Budowa ul. Zakamarek 29-10-2007 Szczegóły
479/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 29-10-2007 Szczegóły
478/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marcinem Styczniem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "SM-ART. Agencja artystyczna Marcin Styczeń" na wykonanie koncertu autorskiego wraz z zespołem muzycznym w dniu 28.10.2007 roku pt. "Pieśń o Bogu Ukrytym" w kościele Św. Anny w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1a 26-10-2007 Szczegóły
477/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów 26-10-2007 Szczegóły
476/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 26-10-2007 Szczegóły
475/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwa: "Przebudowa ulicy Lentza"-etap II (parking) 26-10-2007 Szczegóły
474/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 10 pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnica Wilanów a SGGW Warszawa Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory do umowy najmu powierzchni biurowych w budynku przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11, zawartej 30 września 1999 r. pomiędzy SGGW Warszawa Rolniczy Zakład Doświadczalny Wilanów-Obory a ówczesną Gminą Warszawa-Wilanów 23-10-2007 Szczegóły
473/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie - etap I" 23-10-2007 Szczegóły
472/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Rozbiórka budynku przy ul. Sytej 83 w Warszawie 23-10-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe