Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
614/II/07 zawarcia umów z RWE STOEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41, na dostarczenie energii elektrycznej do budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wilanów przy ul. Resorowej 16, przy ul. Rumianej 111, przy ul. Przyczółkowej 27A, przy ul. Przyczółkowej 58, przy ul. Radosnej 11, przy ul. Wiertniczej 147 i przy Al. Wilanowskiej (garaże) na okres od dania 01.01.2008r. do 31.12.2008r. 24-12-2007 Szczegóły
613/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą MOST na wykonanie robót polegających na oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 20-12-2007 Szczegóły
612/II/07 podpisania Porozumienia do umowy Nr WIL/WIR/B/1/116/428/2007 zawartej z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na wykonanie weryfikacji dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) dla ulicy Sarmackiej na odcinku od ul. Oś Królewska do projektowanego mostu włączeniowego Al. Wilanowskiej oraz północnej jezdni ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczypospolitej 20-12-2007 Szczegóły
611/II/07 przyjęcia propozycji zmian do projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2008 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2007 Szczegóły
610/II/07 przyjęcia propozycji projektów planów dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wilanów na rok budżetowy 2008 sporządzonych do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2007 Szczegóły
609/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 4 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
608/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 42 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
607/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 54 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
606/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 16 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
605/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 30 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy z panem...... na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
604/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 57 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panią.........na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
603/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "STAPORT-Odzież Sportowa" Stanisław Żurawiński 05-870 Błonie-Bieniewice, ul. Purzyckiego 4 na wyprodukowanie strojów sportowych z nadrukiem dla reprezentacji szkół znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 20-12-2007 Szczegóły
602/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 26.12.2007r. na dzień 29.02.2008r. 20-12-2007 Szczegóły
601/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z dnia 21.05.2007r. nr WIL/WOŚ/B/200/27/2007 zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnicą Wilanów z siedzibą w Warszawie a Konsorcjum, którego liderem jest firma POLSUPER Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, dot. zmian zapisów w załączniku nr 4 lp. 4 ww. umowy 20-12-2007 Szczegóły
600/II/07 dostawy programów i licencji 20-12-2007 Szczegóły
599/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą "MARGOT" na wykonanie robót drogowych związanych z przebudową ulicy Sągi 20-12-2007 Szczegóły
598/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 18-12-2007 Szczegóły
597/II/07 podpisania umowy na dostawę urządzenia do przyjmowania pitów, tzw. pitomat w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 14-12-2007 Szczegóły
596/II/07 zawarcia umowy ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 2, na dostarczenie energii cieplnej do budynków komunalnych przy ul. Radosnej 11 i ul. Resorowej 16 usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
595/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej" 14-12-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe