Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
1/2003 wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego uproszczonego na zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w roku 2003 od 10 lutego do 31 grudnia. 15-01-2003 Szczegóły
401/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Wykonanie robót remontowych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów. 12-09-2007 Szczegóły
400/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Dostosowanie sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów do standardów MPWiK-przebudowa uzbrojenia sieci 12-09-2007 Szczegóły
399/II/07 zakupu licencji programów do wykonywania automatycznej kopii danych przetwarzanych w systemie informatycznym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz taśm do streamera. 12-09-2007 Szczegóły
398/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 10-09-2007 Szczegóły
397/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na wykonanie weryfikacji operatu kolaudacyjnego dla ul. Sarmackiej na odcinku od ul. Oś Królewska do projektowanego mostu włączeniowego Al. Wilanowskiej oraz północnej jezdni ul. Oś Królewska na odcinku od ul. Sarmackiej do Al. Rzeczpospolitej. 07-09-2007 Szczegóły
396/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Ruczaj. 07-09-2007 Szczegóły
395/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Rotmistrzowskiej. 07-09-2007 Szczegóły
394/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Sągi 07-09-2007 Szczegóły
393/II/07 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na realizację programu "Otwarte obiekty sportowe" w placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie Dzielnicy Wilanów 07-09-2007 Szczegóły
392/II/07 zawarcia umowy użyczenia lokalu użytkowego przy ul. Radosnej 11 w Warszawie na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 8 na okres trzech lat. 07-09-2007 Szczegóły
391/II/07 uchylenia Uchwały Nr 357/II/07 z dnia 24.08.2007r. 09-09-2007 Szczegóły
390/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą : "Remont dachu budynku Przedszkola nr 56 przy ul. Gubinowskiej 28/30" 06-09-2007 Szczegóły
389/II/07 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania na dodatkowe roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Lentza" 06-09-2007 Szczegóły
388/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Rozbiórki budynku przy ul. Sytej 83 w Warszawie" 06-09-2007 Szczegóły
387/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 06-09-2007 Szczegóły
386/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agencją Aktorską Sp. z o.o. Gaża na prowadzenie pikniku rodzinnego przy zbiegu ul. Klimczaka i Przyczółkowej z udziałem zawodowego konferansjera aktora Mariusza Krzemińskiego podczas Dni Wilanowa w dniu 8 września 2007r. 06-09-2007 Szczegóły
385/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Piotrem Wąsikiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą BE-Art. Piotr Wąsik na oświetlenie, nagłośnienie, montaż dachu, sceny, transport oraz ustawienie sceny i krzeseł wraz z obsługą techniczną pikniku rodzinnego przy zbiegu ul. Klimczaka i Przyczółkowej oraz koncertu Perfect z orkiestrą symfoniczną na terenie Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w dniu 8 września 2007r. 06-09-2007 Szczegóły
384/II/07 wykupienia rocznego wsparcia technicznego na Oprogramowanie GEO-MAP Net3 i GEO-RASTER Net3 w wersji sieciowej dla 3 użytkowników 06-09-2007 Szczegóły
383/II/07 dostawy i wymiany zestawu drukującego "Maintenance Kit M400" w kserokopiarce Olivetti d-Copia 400 oraz konserwacji kserokopiarki 03-09-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe