Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
7/II/2008 przeznaczenia do najmu garażu Nr 29 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p.....- na okres 3 lat 08-01-2008 Szczegóły
6_II_2008 przeznaczenia do namju garażu Nr 10 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p.....- na okres 3 lat 08-01-2008 Szczegóły
5/II/2008 przeznaczenia do najmu garażu Nr 25 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p.......- na okres 3 lat 08-01-2008 Szczegóły
4/II/2008 przeznaczenia do namju garażu Nr 69 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p.....- na okres 3 lat 08-01-2008 Szczegóły
3/II/08 konserwacja dwóch przepompowni sanitarnych P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa Bis na terenie Dzielnicy Wilanów 08-01-2008 Szczegóły
2/II/2008 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (usługę/dostawę/roboty budowlane) w zakresie: Wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 08-01-2008 Szczegóły
1/II/2008 umorzenia zaległości podatkowych za rok 2007 wraz z odsetkami p...... 08-01-2008 Szczegóły
627/II/07 podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych, w tym odpadów surowcowych z obiektu Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. 28-12-2007 Szczegóły
626/II/07 zakupu zasilacza awaryjnego APC Smart UPS/10000VA 28-12-2007 Szczegóły
625/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą "MARGOT" na wykonanie robót drogowych związanych z przebudową ulicy Rotmistrzowskiej 28-12-2007 Szczegóły
624/II/07 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków na 2008 rok sporządzonego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-12-2007 Szczegóły
623/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/80/168/681/84/2007 z firmą "DROTECH" na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Bruzdowej -etap I (od ul. Zaściankowej do ul. Lercha) w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Metrycznej" 27-12-2007 Szczegóły
622/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 27.12.2007r. na dzień 20.03.2008r. 27-12-2007 Szczegóły
621/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 27.12.2007r. na dzień 20.03.2008r. 27-12-2007 Szczegóły
620/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/50/153/601/70/2007 z firmą "MARGOT" na wykonanie wymiany nawierzchni drogowej ulicy Rotmistrzowskiej na odcinku od ul. Petyhorskiej do ul. Kosiarzy w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Rotmistrzowskiej" 27-12-2007 Szczegóły
619/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/41/167/682/79/2007 z firmą "FEDRO" Sp. z o.o. na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Rzodkiewki w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pn.: "Budowa ulicy Rzodkiewki" 27-12-2007 Szczegóły
618/II/07 podpisania umowy na sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 2 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 24-12-2007 Szczegóły
617/II/07 zawarcia umowy z firmą Eden Springs Poland Sp. z o.o. z siedzibą Biura Zarządu przy ul. Pułaskiego 2, Konstancin-Jeziorna 05-510 i siedzibą firmy: os. Czatkowice 254, Krzeszowice 32-065 NIP 123-04-42-593 na dostawę wody źródlanej do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 2 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 24-12-2007 Szczegóły
616/II/07 zawarcia umowy z firma Kolporter S.A. z siedzibą Oddziału Mazowieckiego przy ul. Balkonowej 3 w Izabelinie na dostawę prasy do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. 24-12-2007 Szczegóły
615/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą Neo Media System Sp. z o.o. na wykonanie urządzenia GovPoint 24-12-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe