Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
503/II/07 umorzenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości p..........w wysokości 11 431,75 13-11-2007 Szczegóły
502/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Rzodkiewki 09-11-2007 Szczegóły
501/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Bruzdowej-etap I (od ul. Zaściankowej do ulicy Lercha) 09-11-2007 Szczegóły
500/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane: Przebudowa ulicy Bruzdowej-etap I (od ul. Zaściankowej do ul. Lercha) w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Metrycznej 09-11-2007 Szczegóły
499/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Rzodkiewki 09-11-2007 Szczegóły
498/II/07 spisania aneksu dotyczącego zmiany terminu wykonania umowy na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123" 09-11-2007 Szczegóły
497/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulic: Ruczaj (790 m od ulicy Vogla), Sągi (od ulicy Calowej do ulicy Prętowej), Rotmistrzowska, II Etap 09-11-2007 Szczegóły
496/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 500 szt. kubków Quasi z nadrukiem "WILANÓW" oraz adresem strony internetowej www.wilanow.pl 09-11-2007 Szczegóły
495/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów 07-11-2007 Szczegóły
494/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Aleksandrem Basajem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Piechoty Łanowej na odcinku od ul. Kosiarzy do ul. Ostrej oraz zawarcie aneksu terminowego do umowy WIL/IR/I/14/42/179/18,19/2007 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Piechoty Łanowej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy 07-11-2007 Szczegóły
493/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót uzupełniających polegających na budowie miejscowych poszerzeń nawierzchni ulicy Zakamarek oraz wykopu dla przełożenia gazociągu dla zadania pod nazwą: Budowa ulicy Zakamarek 06-11-2007 Szczegóły
492/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Mieczysławem Łaga działającym pod firmą "MISECO" na wykonanie renowacji 4 szt. wiat przystankowych 06-11-2007 Szczegóły
491/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Małgorzatą Czajką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Medi-art. na realizację koncertu pt. "Krzyk Wolności" z okazji Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2007 roku w Sali Widowiskowej przy ul. Kolegiackiej 1a 06-11-2007 Szczegóły
490/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 31-10-2007 Szczegóły
489/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej w Warszawie, na przeprowadzenie szkolenia dla Radnych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w dniach 16-17 listopada 2007 roku w godzinach 10.00 - 17.00 31-10-2007 Szczegóły
488/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 31-10-2007 Szczegóły
487/II/07 przeznaczenia do najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 30-10-2007 Szczegóły
486/II/07 zawarcia umowy na wykonanie szafek ubraniowych z przeznaczeniem dla przebieralni chłopców, zlokalizowanej przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 30-10-2007 Szczegóły
485/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy Stacji Uzdatniania Wody-Zawady (ul. Nad Wilanówką) 30-10-2007 Szczegóły
484/II/07 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na: Wykonanie dokumentacji technicznej wykonawczej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 30-10-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe