Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
47/II/08 skreślenia z listy oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 04-02-2008 Szczegóły
46/II/08 wyrażenia zgody na realizację akcji "Zima w mieście 2008" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 11 do 22 lutego 2008r. 04-02-2008 Szczegóły
45/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MIX SPORT Robert Grzęda na organizację Finałów Dzielnicowych XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych-w kategorii Szkół Podstawowych w terminie od 5 do 8 lutego 2008 04-02-2008 Szczegóły
44/II/2008 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 30-01-2008 Szczegóły
43/II/2008 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 30-01-2008 Szczegóły
42/II/2008 zawarcia umowy na obsługę geodezyjną remontów bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 30-01-2008 Szczegóły
41/II/2008 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymsko-katolickiej Św. Elżbiety w Powsinie 30-01-2008 Szczegóły
40/II/2008 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: SP nr 104 ul. Przyczółkowa 27- modernizacja dachu i instalacji c.o." na wykonanie robót budowlanych dot. naprawy dachu i wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 30-01-2008 Szczegóły
39/II/2008 zawarcia umowy na serwis programu komputerowego DOM-dadatki mieszkaniowe, stosowanego w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 30-01-2008 Szczegóły
38/II/2008 zawarcia umowy dotyczącej serwisu oprogramowania firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna 30-01-2008 Szczegóły
37/II/2008 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 25-01-2008 Szczegóły
36/II/2008 umorzenia zaległości podatkowej za rok 2007 wraz z odsetkami p..... za nieruchomość położoną w ......... 23-01-2008 Szczegóły
35/II/2008 przekazania planów finansowych dochodów i wydatków w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów, opracowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 1156/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok 23-01-2008 Szczegóły
34/II/2008 wyrażenia zgody na nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy istniejącego budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie przez p. Stanisława Kominiaka 23-01-2008 Szczegóły
33/II/2008 wyrażenia zgody na nadzór w branży sanitarnej przebudowy istniejacego budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, przez p. Tadeusza Zieńkowskiego 23-01-2008 Szczegóły
32/II/2008 zawarcia umowy na wykonanie czyszczenia studzienek chłonnych oraz studzienek ściekowych na terenie Dzielnicy Wilanów 23-01-2008 Szczegóły
31/II/2008 wyrażenia zgody na realizację programu "Zajęcia pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie: 28 stycznia-7 czerwca 2008 23-01-2008 Szczegóły
30_II_2008 zawarcia umowy na serwis i konserwację systemu telefonicznego użytkowanego przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy 23-01-2008 Szczegóły
29_II_2008 podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 16-01-2008 Szczegóły
28_II_2008 podpisania umowy na dostosowanie istniejących 29 krat przeciwwłamaniowych, zamontowanych w obiekcie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11, do wymagań przepisów p.poż 15-01-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe