Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
67/II/08 wyrażenia zgody na realizację programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w dzielnicy Wilanów w okresie: 25 lutego-14 czerwca 2008 13-02-2008 Szczegóły
66/II/08 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 13-02-2008 Szczegóły
65/II/08 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu socjalnego 13-02-2008 Szczegóły
64/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-02-2008 Szczegóły
63/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok-tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008r. 13-02-2008 Szczegóły
62/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymsko-katolickiej Św. Elżbiety w Powsinie 08-02-2008 Szczegóły
61/II/08 rozłożenia na raty zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z opłatą prolongacyjną p...............oraz odmowie rozłożenia na raty ww. opłaty p..... 06-02-2008 Szczegóły
60/II/08 umorzenia odsetek od opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości p.......w wysokości 2 935, 72 zł 06-02-2008 Szczegóły
59/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "SP nr 104 ul. Przyczółkowa 27- modernizacja dachu i instalacji c.o." na wykonanie robót budowlanych dot.: naprawy dachu i wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 06-02-2008 Szczegóły
58/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Moniką Ostrowską-Jarosińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Marzeń na zorganizowanie dwóch przedstawień teatralnych "Teatr Na Ferie" dla dzieci 06-02-2008 Szczegóły
57/II/08 zawarcia umowy na aktualizację programu MIS Umowy firmy MIS S.A. 06-02-2008 Szczegóły
56/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Zdrowej na odc. Al. Wilanowska-droga L4) 05-02-2008 Szczegóły
55/II/08 podpisania umowy na dostawę 10 szt. map ściennych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w skali 1:7500 05-02-2008 Szczegóły
54/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polską Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych na wykonanie oceny prawidłowości wycen nieruchomości 05-02-2008 Szczegóły
53/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem wykładziny dywanowej w Sekretariacie Zarządu Dzielnicy Wilanów-pok. 312 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 04-02-2008 Szczegóły
52/II/08 umorzenia odsetek od opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 214,57 zł 04-02-2008 Szczegóły
51/II/08 podjęcia wykwaterowań mieszkańców z budynku przy ul. Sytej 123 w Warszawie 04-02-2008 Szczegóły
50/II/08 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 04-02-2008 Szczegóły
49/II/08 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu socjalnego 04-02-2008 Szczegóły
48/II/08 rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 04-02-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe