Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
525/II/07 zgody na zlecenie opracowania projektu organizacji archiwum Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz wyłączenia z brakowania dokumentacji archiwalnej 22-11-2007 Szczegóły
524/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 22-11-2007 Szczegóły
523/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Usługi uzupełniające dot. utrzymania zimowego dróg na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów w okresie od 01.12.2007 do 31.12.2007 20-11-2007 Szczegóły
522/II/07 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej - etap I" 20-11-2007 Szczegóły
521/II/07 nieodpłatnego przekazania działki nr ew. 46/3 obręb 1-05-38 przy ul. Resorowej 34 A na terenie której znajduje się ogólnodostępny punkt poboru wody oligoceńskiej w Dzielnicy Wilanów przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Osiedle Wilanów" na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy 20-11-2007 Szczegóły
520/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Lentza-etap II (parking) 20-11-2007 Szczegóły
519/II/07 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie usługi uzupełniającej dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2007/2008 20-11-2007 Szczegóły
518_II_07 zawarcia umowy na wykonanie inwentaryzacji architektonicznej budynku Dzielnicy Wilanów, o powierzchni ok. 1824,00 m2 i kubaturze ok. 6000,00 m3, z wyłączeniem mieszkań prywatnych znajdujących się na I piętrze i poddaszu 20-11-2007 Szczegóły
517/II/07 wprowadzenia do obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów opisu merytorycznego dokumentu księgowego 20-11-2007 Szczegóły
516/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlana w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie: a)Przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a, b)Budowy ul. 19 KUD 15-11-2007 Szczegóły
515/II/07 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na realizację 7. Mistrzostw Polski w Tańcach Polskich oraz Królewskiego Turnieju Tańców Polskich w Wilanowie 13-11-2007 Szczegóły
514/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Jackiem Pacocha prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Atlantis Jacek Pacocha na realizację w Muzeum Pałacu w Wilanowie trzech koncertów edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w Wilanowie 13-11-2007 Szczegóły
513/II/07 powołania komisji przetargowej o zamówienie z wolnej ręki dla podpisania umowy na roboty uzupełniające do umowy z dnia 25.11.2005r. Nr WIL/OŚ/B/003/633/45/2005 "Utrzymanie zimowe dróg na terenie m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów w sezonie 2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008 13-11-2007 Szczegóły
512/II/07 zlecenia Zbigniewowi Ceremuga prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych wykonania modernizacji tablicy bezpiecznikowej wraz z wymianą kabla zasilającego w budynku komunalnym przy ul. Sytej 123 w Warszawie 13-11-2007 Szczegóły
511/II/07 powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na najem garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 13-11-2007 Szczegóły
510/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą WODROL Pruszków S.A. na nadzór techniczny i koordynację robót związanych z dostosowaniem sieci wodociągowej Zawad i Powsina na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie do standardów MPWiK, polegających na przeglądzie i konserwacji uzbrojenia sieci 13-11-2007 Szczegóły
509/II/07 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie -Etap I 13-11-2007 Szczegóły
508/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót uzupełniających polegających na budowie miejscowych poszerzeń nawierzchni ulicy Zakamarek oraz wykopu dla przełożenia gazociągu dla zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Zakamarek" 13-11-2007 Szczegóły
507/II/07 wykonania dokumentacji, pomiarów, napraw i aktualizacji oznakowania sieci komputerowej Urzędu Dzielnicy Wilanów 13-11-2007 Szczegóły
506/II/07 zakupu rocznej aktualizacji programu antywirusowego - NOD 32 MIX WZN+konsola administratora-wersja dla 100 użytkowników oraz dodatkowych 50 licencji programu antywirusowego NOD 32 MIX WZN 13-11-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe