Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
563/II/07 podpisania umowy na dostawę i montaż wyposażenia sanitariatów w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 06-12-2007 Szczegóły
562/II/07 zawarcia umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.c. 06-12-2007 Szczegóły
561/II/07 dostawy 10 komputerów HP Compaq dx2250 Microtower (GE074EA), 15 monitorów LCD-HP L1706 oraz drukarki atramentowej HP Business Inkjet 280dtn (C8164A) z dodatkowym rozszerzeniem gwarancji do 3 lat - (H7672E) 06-12-2007 Szczegóły
560/II/2007 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Rzodkiewki 05-12-2007 Szczegóły
559/II/2007 zawarcia umowy z firmą 1-PROFI PLAST-WA z siedzibą: 01-595 Warszawa ul. Ks. J. Popiełuszki 19/21 paw. 12, na wymianę okien w 3 komunalnych lokalach mieszkalnych 04-12-2007 Szczegóły
558/II/2007 przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: Wykonanie robót dodatkowych do umowy WIL/WIR/B/1/145/591/71/2007-wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach polegających na wymianie mieszaczy wodno-powietrznych i złóż filtracyjnych oraz oczyszczeniu zbiorników wyrównawczych z osadów 04-12-2007 Szczegóły
557/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/22/113/419/2007 z firmą "ELVIR-Wojciech Wirski" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Królowej Marysieńki w Dzielnicy Wilanów 04-12-2007 Szczegóły
556/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/22/126/536/2007 z firmą "ELVIR-Wojciech Wirski" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej robót budowy oświetlenia ul. Starodawnej na odcinku od istniejącego oświetlenia do wysokości ostatniej zamieszkałej działki nr ew. 40/4 z obrębu nr 1-06-69 w Dzielnicy Wilanów 04-12-2007 Szczegóły
555/II/2007 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Stawu Zawadowskiego w rejonie ul. Sytej w Warszawie-etap I 04-12-2007 Szczegóły
554/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na Zakup oprogramowania Microsoft wraz z licencjami 04-12-2007 Szczegóły
553/II/07 skierowania do Państwowwego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska aneksu do umowy najmu z dnia 10.04.2001r. dotyczącego zmiany wysokości czynszu oraz okresu najmu lokalu użytkowego przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 31 w Warszawie 30-11-2007 Szczegóły
552/II/07 skreślenia pani.......z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 30-11-2007 Szczegóły
551/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulicy Bruzdowej -etap I (od ul. Zaściankowej do ulicy Lercha) 30-11-2007 Szczegóły
550/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Rzodkiewki 30-11-2007 Szczegóły
549/II/07 zawarcia umowy na zakup karmy dla wolnożyjących kotów z terenu Wilanowa 30-11-2007 Szczegóły
548/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z "Biurem Prac Inżynierskich" na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań "Przebudowa ulicy Marconich" i "Przebudowa ul. Wiktorii Wiedeńskiej" 30-11-2007 Szczegóły
547/II/07 dostawy drukarki liniowej Printronix-model P7205 30-11-2007 Szczegóły
546/II/07 wyrażenia zgody na wykonanie 1 000 szt. kamizelek odblaskowych dla dzieci z nadrukiem "Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy" 30-11-2007 Szczegóły
545/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy w 2008r." 29-11-2007 Szczegóły
544/II/07 zatwierdzenia regulaminu najmu garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów w drodze konkursu ofert 29-11-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe