Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
27/II/2008 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót uzupełniających do umowy Nr WIL/WIR/B/46/187/15/2007 i aneksu nr 1 z dnia 27.11.2007r.-polegających na wykonaniu robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 15-01-2008 Szczegóły
26/II/2008 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 15-01-2008 Szczegóły
25/II/2008 wyrażenia zgody na nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy istniejącego budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, przez p. Stanisława Kominiaka 15-01-2008 Szczegóły
24/II/2008 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na wykonanie robót uzupełniających polegających na: wykonaniu robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 14-01-2008 Szczegóły
23/II/2008 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu socjalnego 14-01-2008 Szczegóły
22/II/2008 zawarcia umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Starynkiewicza 5 na dostarczenie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków z budynków komunalnych przy ul. Radosnej 11, ul. Resorowej 16, ul. Wiertniczej 147 i ul. St. Kostki Potockiego 31 usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów 14-01-2008 Szczegóły
21/II/2008 zawarcia umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obozowej 43 na wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą 5 pojemników i wywóz odpadków segregowanych z budynków komunalnych znajdujących się przy ulicach: Resorowa 16, Rumiana 111, Wiertnicza 147, Radosna 11 oraz na wywóz odpadów segregowanych z budynków komunalnych położonych przy ulicach : Przyczółkowa 58 i Syta 123 14-01-2008 Szczegóły
20/II/2008 zawarcia umowy z firmą "BYŚ" Wojciech Byśkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Arkuszowa 43 na wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych znajdujących się przy następujacych ulicach: Przyczółkowa 58, Syta 123 14-01-2008 Szczegóły
19/II/2008 wyrażenia zgody na realizację I etapu programu "Od zabawy do sportu" w dzielnicy Wilanów w okresie od 21 stycznia do 14 czerwca 2008 14-01-2008 Szczegóły
18/II/2008 zawarcia umowy na zakup i wdrożenie oprogramowania firmy Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna 14-01-2008 Szczegóły
17/II/2008 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów w terminie od 01.02. do 31.08.2008r. 10-01-2008 Szczegóły
16/II/2008 zawarcia umowy z firmą GRAWEX Arkadiusz Grzeszek na zakup 200 sztuk numerków identyfikacyjnych dla psów na rok 2008 10-01-2008 Szczegóły
15/II/2008 zawarcia umowy z Lecznicą Weterynaryjną MJM Wila-Vet na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Dzielnicy Wilanów na kwotę brutto 38 780 zł 10-01-2008 Szczegóły
14/II/2008 przeznaczenia do najmu garażu nr 17 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p..........- na okres 3 lat 10-01-2008 Szczegóły
13/II/2008 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 10-01-2008 Szczegóły
12/II/2008 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Joanną Niewiadomską-Kocik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna ART. MUSIC Joanna na zorganizowanie VI wilanowskiego Wieczoru Kolędowego 10-01-2008 Szczegóły
11/II/2008 zawarcia z firmą SUW Service umowy na bieżącą konserwację oraz nadzór nad funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z ogólnodostępnych punktów czerpalnych znajdujacych się przy ul. Królowej Marysieńki, ul. Lentza (ujęcie wody) oraz przy ul. Resorowej 34 A (ujęcie wody) w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. na kwotę brutto 23 521, 60 zł 08-01-2008 Szczegóły
10/II/2008 zawarcia z firmą TOI -TOI - systemy sanitarne umowy na dostawę, ustawienie oraz serwis kabin sanitarnych wolnostojących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.01.-31.12.2008r. na kwotę brutto 22 308,97 zł 08-01-2008 Szczegóły
9/II/2008 zawarcia umowy z firmą "TRANS-MED" Janusz Pecko, Piotr Sobolewski na pełnienie usług z zakresu pogotowia porządkowego tj. interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji na okres od 10.01.do 31.12.2008r. 08-01-2008 Szczegóły
8/II/2008 zawarcia z firmą "ART-US" Usługi Porządkowe Artur Kuźniarski umowy na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki w okresie 01.01-31.08.2008r. oraz przy ul. Resorowej 34 A na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.02-31.08.2008r. oraz wykonania w ww. okresach bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 11 301,00 zł 08-01-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe