Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
611/II/07 przyjęcia propozycji zmian do projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2008 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2007 Szczegóły
610/II/07 przyjęcia propozycji projektów planów dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wilanów na rok budżetowy 2008 sporządzonych do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-12-2007 Szczegóły
609/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 4 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
608/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 42 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
607/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 54 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
606/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 16 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem.......na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
605/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 30 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy z panem...... na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
604/II/07 przeznaczenia do najmu garażu Nr 57 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panią.........na okres 3 lat 20-12-2007 Szczegóły
603/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "STAPORT-Odzież Sportowa" Stanisław Żurawiński 05-870 Błonie-Bieniewice, ul. Purzyckiego 4 na wyprodukowanie strojów sportowych z nadrukiem dla reprezentacji szkół znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów 20-12-2007 Szczegóły
602/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 26.12.2007r. na dzień 29.02.2008r. 20-12-2007 Szczegóły
601/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do umowy z dnia 21.05.2007r. nr WIL/WOŚ/B/200/27/2007 zawartej pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa-Dzielnicą Wilanów z siedzibą w Warszawie a Konsorcjum, którego liderem jest firma POLSUPER Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, dot. zmian zapisów w załączniku nr 4 lp. 4 ww. umowy 20-12-2007 Szczegóły
600/II/07 dostawy programów i licencji 20-12-2007 Szczegóły
599/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą "MARGOT" na wykonanie robót drogowych związanych z przebudową ulicy Sągi 20-12-2007 Szczegóły
598/II/07 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 18-12-2007 Szczegóły
597/II/07 podpisania umowy na dostawę urządzenia do przyjmowania pitów, tzw. pitomat w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 14-12-2007 Szczegóły
596/II/07 zawarcia umowy ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 2, na dostarczenie energii cieplnej do budynków komunalnych przy ul. Radosnej 11 i ul. Resorowej 16 usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
595/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej" 14-12-2007 Szczegóły
594/II/07 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: Remont nawierzchni z kostki i płyt betonowych oraz wykonanie nawierzchni z destruktu na terenie Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
593/II/07 przyjęcia propozycji projektuplanu finansowego dochodów i wydatków na 2008 rok sporządzonego do projektu uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
592/II/07 propozycji zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2007r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-12-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe