Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
127/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2009r. 27-03-2008 Szczegóły
126/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Przebudowę oświetlenia ulicy Ponczowej na odcinku od ul. Przekornej do działki nr ew. 32 27-03-2008 Szczegóły
125/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty nakorzystniejszej złożonej do postępowania na: Rozbiórkę budynku dawnej szkoły przy ul. Sytej 123 27-03-2008 Szczegóły
wyrażenia zgody na podłączenie się 40 gospodarstw jednorodzinnych do istniejącej lokalnej sieci wodociagowej na Powsinie na terenie Dzielnicy Wilanów 27-03-2008 Szczegóły
123/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Biurem Projektów Inwestycji "Alex-Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania "Przebudowa ul. Europejskiej" 27-03-2008 Szczegóły
122/II/08 przeznaczenia do najmu garażu Nr 11 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 27-03-2008 Szczegóły
121/II/08 zawarcia umowy z Kancelarią Zgutka, Zięcik, Falkiewicz adwokaci i radcowie prawni Spółka partnerska z siedzibą w Warszawie ul. Dworkowa 3 na reprezentowanie m.st. Warszawy przed Sądem w Warszawie w sprawie przeciwko JPB Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w tym do udziału w rozprawach sądowych oraz przygotowania odpowiednich pism procesowych 27-03-2008 Szczegóły
120/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Roboty budowlane dotyczące przebudowy instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza-Ostra-St. Lentza 25-03-2008 Szczegóły
119/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie inwestycji pn.: "Z.S. nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o."-ETAP I-modernizacja (remont kapitalny) basenu 25-03-2008 Szczegóły
118/II/08 zawarcia umowy z firmą "Zakład Robót Ogrodniczo-Drogowych Michalina Sawicka" na wykonanie miejsc parkingowych przeznaczonych do obsługi placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu ulic Bruzdowej oraz Zaściankowej w Dzielnicy Wilanów 19-03-2008 Szczegóły
117/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 19-03-2008 Szczegóły
116/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej". 19-03-2008 Szczegóły
115/II/08 zawarcia umowy z firmą ZP i ZI UNIPOL SERWIK DOMINIK na dostawę komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów i przełącznika sieciowego 18-03-2008 Szczegóły
114/II/08 zmiany składu komisji przetargowej, powołanej uchwałą nr 107/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy z dn. 12.03.2008 r. dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie : Gimnazjum nr 116 przy ul Uprawnej 9/17 - budowa boiska 18-03-2008 Szczegóły
113/II/08 przekazania do realizacji listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2008 r. 18-03-2008 Szczegóły
112/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-03-2008 Szczegóły
111/II/08 zmiany składu komisji przetargowej, powołanej Uchwałą nr 101/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dn. 29.02.2008r., dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa strychu i nadbudowa budowy Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów" 12-03-2008 Szczegóły
110/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania: wykonanie robót drogowych oraz oświetlenia w ramach zadania "Budowa ul. Bruzdowej na odcinku ul. Jara -ul. Glebowa" 12-03-2008 Szczegóły
109/II/08 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji składającej się z przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dotyczącej remontu Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 12-03-2008 Szczegóły
108/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Rosy" 12-03-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe