Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
98/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 17-06-2019 Szczegóły
97/V/2019 zatwierdzenia sprawozdania z działalności Centrum Sportu Wilanów za rok 2018 14-06-2019 Szczegóły
96/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-06-2019 Szczegóły
95/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.05.2019 r. 14-06-2019 Szczegóły
94/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 14-06-2019 Szczegóły
93/V/2019 udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy 29-05-2019 Szczegóły
92/V/2019 przyjęcia „Harmonogramu Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 roku” 29-05-2019 Szczegóły
91/V/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy za rok 2018 29-05-2019 Szczegóły
90/V/2019 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Wilanów za rok 2018 29-05-2019 Szczegóły
89/V/2019 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-05-2019 Szczegóły
88/V/2019 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżaw na okres 3 lat nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-05-2019 Szczegóły
87/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-05-2019 Szczegóły
86/V/2019 przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 15-05-2019 Szczegóły
85/V/2019 przeznaczenia garażu nr do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 15-05-2019 Szczegóły
84/V/2019 zatwierdzenia arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli, szkół oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny 2019/2020 15-05-2019 Szczegóły
83/V/2019 przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 15-05-2019 Szczegóły
82/V/2019 wyrażenia opinii dotyczącej przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 15-05-2019 Szczegóły
81/V/2019 zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 15-05-2019 Szczegóły
80/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-05-2019 Szczegóły
79/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa 15-05-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe