Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
38/V/2019 udzielenia upoważnienia do dokonywania kontroli niepublicznych wilanowskich szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, otrzymujących dotacje z budżetu m.st. Warszawy 13-02-2019 Szczegóły
37/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-02-2019 Szczegóły
36/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 13-02-2019 Szczegóły
35/V/2019 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowegow 2019 roku 01-02-2019 Szczegóły
34/V/2019 rekomendowania do dofinansowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku 01-02-2019 Szczegóły
33/V/2019 zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu lokali m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów na 2019 rok 01-02-2019 Szczegóły
32/V/2019 przeznaczenia do najmu na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji oraz wyrażenia zgody na podnajem lokalu 01-02-2019 Szczegóły
31/V/2019 powołania Komisji Negocjacyjnej do prowadzenia rokowań w celu nabycia na rzecz miasta stołecznego Warszawy nieruchomości pod realizację inwestycji o zasięgu dzielnicowym 01-02-2019 Szczegóły
30/V/2019 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 roku 24-01-2019 Szczegóły
29/V/2019 powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2019 roku 24-01-2019 Szczegóły
28/V/2019 udzielenia upoważnienia Panu Bartoszowi Wiśniakowskiemu – Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym 24-01-2019 Szczegóły
27/V/2019 wskazania placówki, w której będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonego Przedszkola nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 15-01-2019 Szczegóły
26/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.12.2018 r. 15-01-2019 Szczegóły
25/V/2019 udzielenia upoważnienia Panu Ludwikowi Rakowskiemu – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pełniącemu funkcję Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 7 pkt 15 i 16 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 220, poz. 9485, z 2010 r. Nr 203, poz. 6025, z 2012 r. poz. 8352 oraz z 2014 r. poz. 10376) 04-01-2019 Szczegóły
24/V/2019 zmieniająca uchwałę Nr 7/V/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 21.12.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Arturowi Buczyńskiemu – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pełniącemu funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i uchwałę Nr 8/V/2018 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 21.12.2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Bartoszowi Wiśniakowskiemu – członkowi Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pełniącemu funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie zadań określonych w § 7 pkt 15 i 16 Uchwały nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 220, poz. 9485, z 2010 r. Nr 203, poz. 6025, z 2012 r. poz. 8352 oraz z 2014 r. poz. 10376) 04-01-2019 Szczegóły
23/V/2019 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres do lat 3 nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-01-2019 Szczegóły
22/V/2019 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej zmiany uchwały w sprawie ustalenia |planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 04-01-2019 Szczegóły
21/V/2019 udzielenia upoważnienia do dokonywania czynności związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-01-2019 Szczegóły
20/IV/2019 udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 04-01-2019 Szczegóły
19/V/2019 udzielenia upoważnienia do zatwierdzania zmian w aneksach do arkuszy organizacji wilanowskich przedszkoli i szkół 04-01-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe