Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
167/II/08 rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami, oraz naliczenie 50% opłaty prolongacyjnej Pani Teresie Kretowicz. 07-05-2008 Szczegóły
166/II/08 propozycji zmiany tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 07-05-2008 Szczegóły
165/II/08 przyjęcia informacji z wykonania budżetu m.st. Warszawy za I kwartał 2008 roku w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 07-05-2008 Szczegóły
164/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w terminie od 29 kwietnia do 9 maja 2008 roku. 28-04-2008 Szczegóły
163/II/08 przeznaczenia do najmu garażu Nr 50 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z Panem Zbigniewem Sobotką, dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat. 25-04-2008 Szczegóły
162/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów na wykonanie opracowania w zakresie analizy wpływu natężenia ruchu dla ul. Nowokabackiej na odcinku od ul. Gąsek do ul. Relaksowej przy uwzględnieniu jezdni o dwóch i jednym pasie w ramach zadania:"Budowa ul. Nowokabackiej". 25-04-2008 Szczegóły
161/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Urządzanie i pielęgnację zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów. 25-04-2008 Szczegóły
160/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy: Rzodkiewki, ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis w ramach zadania pod nazwą: "Budowa dróg gminnych, w tym wykupy gruntów". 25-04-2008 Szczegóły
159/II/08 powołania komisji przetargowej o zamówienie z wolnej ręki dla podpisania umowy na roboty uzupełniające do umowy z dnia 16.08.2007r. Nr WIL/WIR/IR/I/68/88/341/37/2007 pod nazwą: "Przebudowa placu zabaw przy ul. Gronowej - Etap II i III". 23-04-2008 Szczegóły
158/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia dla zadania pod nazwą: " Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych zanjdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: część I - Obiekt PowsinV, Obiekt PowsinVIII; część II - Obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 23-04-2008 Szczegóły
157/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont ulic Orszady i Hlonda. 23-04-2008 Szczegóły
156/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Roboty budowlane dotyczące przebudowy instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicz-Ostra-Lentza". 23-04-2008 Szczegóły
155/II/08 podpisania umowy-zlecenia z Panią Barbarą Płomińską - Pykało na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla zadań wynikających z załącznika inwestycyjnego dla Dzielnicy Wilanów oraz dla remontów bieżących. 23-04-2008 Szczegóły
154/II/08 ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów. 23-04-2008 Szczegóły
153/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 23-04-2008 Szczegóły
152/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dystrybucji "Informatora Wilanowskiego". 23-04-2008 Szczegóły
151/II/08 zawarcia umowy na korektę tekstów do wydawanego przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy czasopisma pt. "Informator Wilanowski". 23-04-2008 Szczegóły
150/II/08 wyrażenia zgody na druk "Informatora Wilanowskiego". 23-04-2008 Szczegóły
149/II/08 zawarcia umowy z firmą "Designers A. Jagura, Ż. Jagura Spółka Jawna" na pozyskanie danych do systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM. 16-04-2008 Szczegóły
148/II/08 zawarcia z firmą "City Play" Sp. z o.o umowy na prace budowlane na placu zabaw przy ul. Gronowej w Warszawie polegające na demontażu istniejacego ogrodzenoa i montażu nowego ogrodzenia wraz z trzema furtkami wejściowymi typu palisadowego w okresie 5 tygodni od daty podpisania umowy. 16-04-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe