Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
187/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu pod budowę ul. Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa. 20-05-2008 Szczegóły
186/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na organizację pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Piknik odbędzie się 30 maja 2008r. w godzinach 16.00 - 20.00 na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Powsinie przy ul. Przyczółkowej 27. 20-05-2008 Szczegóły
185/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z MUSIC ZONE Katarzyna Litwin i s-ka na realizację koncertu zespołu KOMBII w dniu 13 września 2008 roku w ramach Dni Wilanowa 2008 oraz na opłacenie pobytu zespołu w Warszawie w związku z wykonywanym koncertem. 20-05-2008 Szczegóły
184/II/08 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 20-05-2008 Szczegóły
183/II/08 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego. 20-05-2008 Szczegóły
182/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót uzupełniających, związanych z wymianą gruntu pod budowę ul. Bruzdowej na odcinku między ulicami Jarą i Glebową. 13-05-2008 Szczegóły
181/II/08 niekorzystania z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości uregulowanej w KW Nr WA2M/00373569/2 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 7/41 z obrębu 1-10-26 o powierzchni 6285 m kw. położonej przy ul. Klimczaka. 13-05-2008 Szczegóły
180/II/08 podjęcia działań w celu opróżnienia lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku szkoły przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 13-05-2008 Szczegóły
179/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pod nazwą: Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ul. Gronowej - etap II i III dla robót polegajacych na: "Dostarczeniu wraz z montażem piłko-chwytów i palisady drzewnej na placu zabaw przy ul. Gronowej w Warszawie". 13-05-2008 Szczegóły
178/II/08 zawarcia umowy z Polskim Związkiem Głuchych Zakład Szkoleniowo - Produkcyjny "Zamęt Sp. z o.o." na zakup i dostawę trzech klatek do łapania kotów na kwotę 1061 zł 40 gr. 13-05-2008 Szczegóły
177/II/08 rozłożenia na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2006 - 2007 w kwocie 1.746,96 zł pani Ewie Mieszczańskiej oraz umorzenia odsetek od w/w zaległości w kwocie 291 zł 33 gr. 13-05-2008 Szczegóły
176/II/08 w sprawie propozycji zmiany w tabeli XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-05-2008 Szczegóły
175/II/08 propozycji zmiany tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 13-05-2008 Szczegóły
174/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Przebudowę strychu i nadbudowę budynku Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów". 09-05-2008 Szczegóły
173/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania dla zadania pod nazwą: "Remont ulic Orszady i Hlonda". 09-05-2008 Szczegóły
172/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część II - obiekt Powsin V, Powsin VIII, Część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 09-05-2008 Szczegóły
171/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, na zaopatrzenie w wodę sieci wodociągowej Zawad i Kępy Zawadowskiej z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem stojaka zlokalizowanego przy ulicy Tuzinowej na okres od dnia 15.05.2008r. do dnia 30.09.2008r. 07-05-2008 Szczegóły
170/II/08 oddania w dzierżawę na okres 6 miesięcy części nieruchomości gruntowej, położonej przy ulicy Rosochatej. 07-05-2008 Szczegóły
169/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na:"Pielęgnację i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 07-05-2008 Szczegóły
168/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót uzupełniających do zadania pod nazwą:"Przebudowa istniejącego placu zabaw przy ulicy Gronowej - etap II i III": polegających na "Dostarczeniu wraz z montażem piłko-chwytów i palisady drzewnej na w/w placu zabaw". 07-05-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe