Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
207/II/08 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania:"Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: część I - obiekt Powsin V, obiekt Powsin VIII, część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 02-06-2008 Szczegóły
206/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na organizację pikniku rodzinnego "Janki u Króla Jana III". 02-06-2008 Szczegóły
205/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu z firmą FAL-BRUK skracajacego termin realizacji budowy ulicy Bruzdowej na odcinku od ulicy Jarej do ulicy Bruzdowej. 30-05-2008 Szczegóły
204/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z autorami projektów, których reprezentuje Zespół Usług Projektowych "RAB" na nadzory autorskie przebudowywanego budynku, przy ulicy Przyczółkowej 27a w Warszawie w zakresie robót konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych. 30-05-2008 Szczegóły
203/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania na wykonanie wyodrębnienia układu pomiarowego energii elektrycznej dla iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii rzymsko-katolickiej św. Elżbiety w Powsinie. 30-05-2008 Szczegóły
202/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Bożena Hopfer w celu sporządzenia ekspertyzy prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Warszawie Dzielnicy Wilanów przy ulicy Gasek. 30-05-2008 Szczegóły
201/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z SOS MUSIC Remigiusz Trawiński w Wojciech Zaguła sp. j. na realizację koncertu zespołu Raz Dwa Trzy w dniu 1 czerwca 2008 roku z okazji Dnia Dziecka. 29-05-2008 Szczegóły
200/II/08 wyrażenia zgody na Aneks nr 1 do umowy WIL/WIR/I/VII/7/1/18/89/2008/12 z dnia 28.01.2008 na nadzór w branży sanitarnej, dla realizowanej przebudowy budynku przy Przyczółkowej 27a w Warszawie. 27-05-2008 Szczegóły
199/II/08 wyrażenia zgody na Aneks nr 1 do umowy WIL/WIR/I/VII/7/1/19/90/2008 z dn. 25.01.2008 roku na nadzór w branży konstrukcyjnej dla realizowanej przebudowy budynku przy Przyczółkowej 27a w Warszawie. 27-05-2008 Szczegóły
198/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Gimnazjum nr 116 przy ulicy Uprawnej 9/17 - budowa boiska. 27-05-2008 Szczegóły
197/II/08 w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami firmie Red Black Antoni Walter Małgorzata Walter S.J. w likwidacji. 27-05-2008 Szczegóły
196/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 27-05-2008 Szczegóły
195/II/08 propozycji zmiany tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 27-05-2008 Szczegóły
194/II/08 w sprawie zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą Nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 27-05-2008 Szczegóły
193/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 27-05-2008 Szczegóły
192/II/08 przyjęcia wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy za I kwartał 2008 roku. 27-05-2008 Szczegóły
191/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych związanych z wymianą gruntu pod budowę ulicy Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa. 21-05-2008 Szczegóły
190/II/08 zorganizowania w Urzędzie Dzielnicy Wilanów spotkania Naczelników Wydziałów Ochrony Środowiska dla Dzielnic m.st. Warszawy z Dyrekcją Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy w dniu 9 czerwca 2008 roku. w godzinach 9.30 - 12.00. 20-05-2008 Szczegóły
189/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 1 do Umowy nr WIL/WIR/I/24/158/633/55/2007 z dnia 23 listopada 2007 roku na wykonanie: a) Przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a, b) Budowę ulicy 19 KUD. 20-05-2008 Szczegóły
188/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą WODROL - Pruszków S.A. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Stefana Bryły 10 na wykonanie odcinka wodociągu PVC 110 mm, L=20m w ulicy Glebowej, łaczącego się z istniejącym wodociągiem w ulicy Bruzdowej, płukanie wodociągu w ulicy Bruzdowej o długości 701, 20 m. i badanie wody. 20-05-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe