Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
227/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie 2000 sztuk planów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 18-06-2008 Szczegóły
226/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dzieło na wybijanie monet okolicznościowych podczas Dni Wilanowa 2008. 18-06-2008 Szczegóły
225/II/08 wyrażenia zgody na oddalenie protestu firmy TAMEX w całości dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska". 12-06-2008 Szczegóły
224/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót uzupełniających polegających na wyodrębnieniu układu pomiarowego energii elektrycznej dla iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii rzymsko - katolickiej św. Elżbiety w Powsinie. 12-06-2008 Szczegóły
223/II/08 wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności związanych z usunieciem istniejącego ogrodzenia znajdujacego się na działce nr 9/2 z obrębu 1-06-14 nabytej w dniu 22.08.2001r. na podstawie umowy sprzedaży -Akt Notarialny Rep. A nr 5305/2001 umozliwiających kontynuację budowy ulicy Bruzdowej na odcinku od. ul. Jarej do ul. Glebowej. 12-06-2008 Szczegóły
222/II/08 dofinansowania projektu pt. "Głowie, ciału i duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich seniorów" ze środków Biura Polityki Społecznej. 11-06-2008 Szczegóły
221/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem zjazdów do nieruchomości w związku z budową ul. Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa. 11-06-2008 Szczegóły
220/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie projektu zieleni w ramach zadania:"Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego". 11-06-2008 Szczegóły
219/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania:"Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a". 11-06-2008 Szczegóły
218/II/08 zawarcia z firmą Commercial Union Polska TUO S.A. aneksu do umowy ubezpieczenia w celu ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych: komunalnych budynków użytkowych położonych na terenia Dzielnicy Wilanów przy następujacych ulicach: Kosiarzy/Al. Wilanowska, Radosna 11, St. Kostki Potockiego 31 oraz objęcia ubezpieczeniem mienia od wandalizmu i odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania wskazanych wyżej nieruchomości na okres od 05.06.2008r. do 03.04.2009r. 11-06-2008 Szczegóły
217/II/08 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 2 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ulic Augustówka i Zawodzie. 11-06-2008 Szczegóły
216/II/08 oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przyczółkowej. 11-06-2008 Szczegóły
215/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą:"Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: część I - obiekt Powsin V, obiekt Powsin VII, część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 05-06-2008 Szczegóły
214/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 04-06-2008 Szczegóły
213/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Bożeną Hopfer w celu sporządzenia ekspertyzy prawnej dot. nieruchomości położonej w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Gąsek. 04-06-2008 Szczegóły
212/II/08 lokalizacji zastępczej dla prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych Zespołu Szkół Nr 79 im St. Kostki Potockiego, w okresie roku szkolnego 2008/2009, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 04-06-2008 Szczegóły
211/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na:"Remont ulic Orszady i Hlonda". 03-06-2008 Szczegóły
210/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą: "Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 3 i nr 4 ujmujących wodę z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych przy ul. Z. Vogla na terenie Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach w Warszawie". 03-06-2008 Szczegóły
209/II/08 uprzątnięcia działki 59 z obrębu 1-10-25 przy ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dnia 30 czerwca 2008 roku na kwotę brutto 23 180 zł. 03-06-2008 Szczegóły
208/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:część I - obiekt Powsin V, obiekt Powsin VIII, część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 03-06-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe