Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
94/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Rosy" 27-02-2008 Szczegóły
93/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2008r." 27-02-2008 Szczegóły
92/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Autorska Pracownia Architektury -CAD Sp. z o.o." na wykonanie projektu zieleni, bez rozeznania rynku, w ramach zadania pn.: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" 27-02-2008 Szczegóły
91/II/08 przyjęcia wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów w 2007 roku 27-02-2008 Szczegóły
90/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 27-02-2008 Szczegóły
89/II/08 zatwierdzenia zweryfikowanej i uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2008 r. 25-02-2008 Szczegóły
zawarcia umowy na wykonanie projektów stałej organizacji ruchu na terenie Dzielnicy Wilanów 25-02-2008 Szczegóły
87/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Utrzymanie, remont, konserwację i naprawy dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 25-02-2008 Szczegóły
86/II/08 ubezpieczenia majątku znajdujacego się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 oraz sprzętu elektronicznego przenośnego wg wartości podanych przez Wydział Budżetowo-Ksiegowy i Wydział Informatyki dla Dzielnicy Wilanów 25-02-2008 Szczegóły
85/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów do postępowania na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Rzodkiewki" 20-02-2008 Szczegóły
84/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i administrowania drogami na terenie Dzielnicy Wilanów z firmą WARTA-Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 20-02-2008 Szczegóły
83/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MOST, Sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-489 Lublin, na wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 20-02-2008 Szczegóły
82/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Rosy" 20-02-2008 Szczegóły
81/II/08 wyrażenia zgody na organizację koncertu Antoniny Krzysztoń połączonego z kiermaszem i aukcją dobroczynną 20-02-2008 Szczegóły
80/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 20-02-2008 Szczegóły
79/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Strefa Sportu, ul. Słodowiec 9/28, 01-708 Warszawa, na organizację Finałów Dzielnicowych XLI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w: Mini Piłce siatkowej-w kategorii Szkół Podstawowych, Piłce siatkowej - w kategorii Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych 20-02-2008 Szczegóły
78/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania "Budowa ulicy Rzodkiewki" 15-02-2008 Szczegóły
77/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr WIL/WIR/I/41/167/682/79/2007 z firmą "FEDRO" Sp. z o.o. na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Rzodkiewki w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pn.:"Budowa ulicy Rzodkiewki" 15-02-2008 Szczegóły
76/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: roboty budowlane dotyczące przebudowy oświetlenia ulicy Ponczowej na odcinku od ul. Przekornej do działki nr ew. 32. 15-02-2008 Szczegóły
75/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Rozbiórkę budynku dawnej szkoły przy ul. Sytej 123 15-02-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe