Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
114/II/08 zmiany składu komisji przetargowej, powołanej uchwałą nr 107/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st Warszawy z dn. 12.03.2008 r. dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie : Gimnazjum nr 116 przy ul Uprawnej 9/17 - budowa boiska 18-03-2008 Szczegóły
113/II/08 przekazania do realizacji listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2008 r. 18-03-2008 Szczegóły
112/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 14-03-2008 Szczegóły
111/II/08 zmiany składu komisji przetargowej, powołanej Uchwałą nr 101/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dn. 29.02.2008r., dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa strychu i nadbudowa budowy Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów" 12-03-2008 Szczegóły
110/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania: wykonanie robót drogowych oraz oświetlenia w ramach zadania "Budowa ul. Bruzdowej na odcinku ul. Jara -ul. Glebowa" 12-03-2008 Szczegóły
109/II/08 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji składającej się z przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dotyczącej remontu Szkoły Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 12-03-2008 Szczegóły
108/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Rosy" 12-03-2008 Szczegóły
107/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie inwestycji pn.: Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17- budowa boiska 12-03-2008 Szczegóły
106/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót drogowych wraz z oświetleniem w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa" 12-03-2008 Szczegóły
105/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-03-2008 Szczegóły
104/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymsko-katolickiej Św. Elżbiety w Powsinie 05-03-2008 Szczegóły
103/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 05-03-2008 Szczegóły
102/II/08 wyrażenia zgody na korektę kwoty brutto w umowie z firmą MOST, Sp. z o.o. ul. Budowlana 30, 20-489 Lublin, na wykonanie robót konserwacyjnych na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 29-02-2008 Szczegóły
101/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na: "Przebudowa strychu i nadbudowa budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów 29-02-2008 Szczegóły
100/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dotyczące przebudowy instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza-Ostra-St. Lentza 29-02-2008 Szczegóły
99/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa oświetlenia ulicy Ponczowej na odcinku od ul. Przekornej do działki nr ew. 32 29-02-2008 Szczegóły
98/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: wykonanie robót budowlanych dotyczących naprawy i wymiany centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 29-02-2008 Szczegóły
97/II/08 przeznaczenia do najmu garażu Nr 49 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 29-02-2008 Szczegóły
96/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złozonej do postępowania na: opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.: "Budowa ul. Zdrowej na odcinku Aleja Wilanowska-droga L4" 27-02-2008 Szczegóły
95/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia dodatkowego do umowy Nr WIL/WIR/I/41/167/682/79/2007 z dnia 13.12.2007r.-do postępowania na dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Rzodkiewki" 27-02-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe