Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
261/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zbigniewem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ATPROM Agencja Artystyczno - Promocyjna na zorganizowanie "Letniego Festiwalu Młodych Talentów" w kościele św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29. 09-07-2008 Szczegóły
260/II/08 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 w Dzielnicy Wilanów". 09-07-2008 Szczegóły
259/II/08 zmian dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008r. 09-07-2008 Szczegóły
258/II/08 zawarcia umowy z firmą "KLEKS" Usługi Transportowe na wykonanie usług transportowych związanych z przeprowadzkami lokatorów do lokali zamiennych. 09-07-2008 Szczegóły
257/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępwania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 09-07-2008 Szczegóły
256/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z panią Bogusławą Mazurkiewicz na prowadzenie grupy terapeutycznej w ramach programu pt. "Kontynuacja programu grupowej psychoterapii poprzez proces twórczy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików realizowanej od 12 kwietnia 2008r. do 30 czerwca 2008r. w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 09-07-2008 Szczegóły
255/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z panem Marcinem Koczykiem na wykonywanie pracy psychologa ds. przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Dzielnicy Warszawa Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Goplańskiej 44, 02 - 954 Warszawa w okresie od dnia 14 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. 09-07-2008 Szczegóły
300/II/08 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: "Wymiana hydrantów ppożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 06-08-2008 Szczegóły
299/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania dla zadania pod nazwą: Przebudowa ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i ogrodzenia". 06-08-2008 Szczegóły
298/II/08 propozycji zmiany w tabeli XV/3 załacznika Dzielnicy Wilanów do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-08-2008 Szczegóły
297/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej przebudowy mostu na kanale melioracyjnym na ul. Hlonda w ramach zadania pn.:"Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 04-08-2008 Szczegóły
296/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej: ul. Biwakowa i ul. Projektowana I". 04-08-2008 Szczegóły
295/II/08 lokalizacji zastępczej dla prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych XXXVIII Liceum Ogólnokształcacego im. St. Kostki Potockiego, w okresie roku szkolnego 2008/2009, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 04-08-2008 Szczegóły
254/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów ze specjalistami udzielajacymi porad w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 09-07-2008 Szczegóły
253/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą "Budowa ulicy Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa" - roboty dodatkowe. 02-07-2008 Szczegóły
252/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru ofert najkorzystniejszych, złożonych do postępowania na "Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - część I obiekt Powsin V, obiekt Powsin VII, część II Powsinek, Rów Natoliński". 02-07-2008 Szczegóły
251/II/08 powołania komisji przetargowej o zamówienie z wolnej ręki dla podpisania umowy na roboty uzupełniające do umowy z dnia08.05.2008r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/307/19/2008/207 pod nazwą: "Urządzenie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-06-2008 Szczegóły
250/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panią Małgorzatą Niedzielską, na nadzór autorski w branży architektonicznej, przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 30-06-2008 Szczegóły
249/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Romualdem Wełnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Glab Romuald Wełnicki", na nadzór autorski w branży elektrycznej i sanitarnej, przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 30-06-2008 Szczegóły
248/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-06-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe