Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
77/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do umowy nr WIL/WIR/I/41/167/682/79/2007 z firmą "FEDRO" Sp. z o.o. na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Rzodkiewki w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pn.:"Budowa ulicy Rzodkiewki" 15-02-2008 Szczegóły
76/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: roboty budowlane dotyczące przebudowy oświetlenia ulicy Ponczowej na odcinku od ul. Przekornej do działki nr ew. 32. 15-02-2008 Szczegóły
75/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Rozbiórkę budynku dawnej szkoły przy ul. Sytej 123 15-02-2008 Szczegóły
74/II/08 rozpatrzenia wniosków o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 15-02-2008 Szczegóły
73/II/08 przeznaczenia do najmu garażu Nr 28 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p........na okres 3 lat 15-02-2008 Szczegóły
72/II/08 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2007 rok., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 15-02-2008 Szczegóły
71/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na: "Rozbiórkę budynku dawnej szkoły przy ul. Sytej 123" 13-02-2008 Szczegóły
70/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej w ramach zadania pn.:"Budowa ul. Zdrowej na odcinku Aleja Wilanowska-droga L4" 13-02-2008 Szczegóły
69/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Leszkiem Bonowiczem działającym pod firmą "BONUSMIAR" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości w liniach rozgraniczających przeznaczonych pod budowę ulicy Nowokabackiej 13-02-2008 Szczegóły
68/II/08 zawarcia umowy z firmą "Drog-Znak" Zakład Produkcji Oznakowania Pionowego Dróg na konserwację oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 13-02-2008 Szczegóły
67/II/08 wyrażenia zgody na realizację programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w dzielnicy Wilanów w okresie: 25 lutego-14 czerwca 2008 13-02-2008 Szczegóły
66/II/08 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 13-02-2008 Szczegóły
65/II/08 skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu socjalnego 13-02-2008 Szczegóły
64/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 13-02-2008 Szczegóły
63/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok-tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008r. 13-02-2008 Szczegóły
62/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: wykonanie iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymsko-katolickiej Św. Elżbiety w Powsinie 08-02-2008 Szczegóły
61/II/08 rozłożenia na raty zaległości z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z opłatą prolongacyjną p...............oraz odmowie rozłożenia na raty ww. opłaty p..... 06-02-2008 Szczegóły
60/II/08 umorzenia odsetek od opłaty z tytułu wzrostu nieruchomości p.......w wysokości 2 935, 72 zł 06-02-2008 Szczegóły
59/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "SP nr 104 ul. Przyczółkowa 27- modernizacja dachu i instalacji c.o." na wykonanie robót budowlanych dot.: naprawy dachu i wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27 06-02-2008 Szczegóły
58/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Moniką Ostrowską-Jarosińską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Marzeń na zorganizowanie dwóch przedstawień teatralnych "Teatr Na Ferie" dla dzieci 06-02-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe