Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
12/II/2008 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Joanną Niewiadomską-Kocik prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna ART. MUSIC Joanna na zorganizowanie VI wilanowskiego Wieczoru Kolędowego 10-01-2008 Szczegóły
11/II/2008 zawarcia z firmą SUW Service umowy na bieżącą konserwację oraz nadzór nad funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z ogólnodostępnych punktów czerpalnych znajdujacych się przy ul. Królowej Marysieńki, ul. Lentza (ujęcie wody) oraz przy ul. Resorowej 34 A (ujęcie wody) w okresie od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. na kwotę brutto 23 521, 60 zł 08-01-2008 Szczegóły
10/II/2008 zawarcia z firmą TOI -TOI - systemy sanitarne umowy na dostawę, ustawienie oraz serwis kabin sanitarnych wolnostojących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.01.-31.12.2008r. na kwotę brutto 22 308,97 zł 08-01-2008 Szczegóły
9/II/2008 zawarcia umowy z firmą "TRANS-MED" Janusz Pecko, Piotr Sobolewski na pełnienie usług z zakresu pogotowia porządkowego tj. interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji na okres od 10.01.do 31.12.2008r. 08-01-2008 Szczegóły
8/II/2008 zawarcia z firmą "ART-US" Usługi Porządkowe Artur Kuźniarski umowy na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki w okresie 01.01-31.08.2008r. oraz przy ul. Resorowej 34 A na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.02-31.08.2008r. oraz wykonania w ww. okresach bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 11 301,00 zł 08-01-2008 Szczegóły
7/II/2008 przeznaczenia do najmu garażu Nr 29 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p.....- na okres 3 lat 08-01-2008 Szczegóły
6_II_2008 przeznaczenia do namju garażu Nr 10 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p.....- na okres 3 lat 08-01-2008 Szczegóły
5/II/2008 przeznaczenia do najmu garażu Nr 25 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p.......- na okres 3 lat 08-01-2008 Szczegóły
4/II/2008 przeznaczenia do namju garażu Nr 69 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia umowy najmu z p.....- na okres 3 lat 08-01-2008 Szczegóły
3/II/08 konserwacja dwóch przepompowni sanitarnych P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa Bis na terenie Dzielnicy Wilanów 08-01-2008 Szczegóły
2/II/2008 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na (usługę/dostawę/roboty budowlane) w zakresie: Wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów 08-01-2008 Szczegóły
1/II/2008 umorzenia zaległości podatkowych za rok 2007 wraz z odsetkami p...... 08-01-2008 Szczegóły
627/II/07 podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych, w tym odpadów surowcowych z obiektu Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 w Warszawie w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008 r. 28-12-2007 Szczegóły
626/II/07 zakupu zasilacza awaryjnego APC Smart UPS/10000VA 28-12-2007 Szczegóły
625/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z firmą "MARGOT" na wykonanie robót drogowych związanych z przebudową ulicy Rotmistrzowskiej 28-12-2007 Szczegóły
624/II/07 przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków na 2008 rok sporządzonego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-12-2007 Szczegóły
623/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/80/168/681/84/2007 z firmą "DROTECH" na wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Bruzdowej -etap I (od ul. Zaściankowej do ul. Lercha) w Dzielnicy Wilanów w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Metrycznej" 27-12-2007 Szczegóły
622/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 27.12.2007r. na dzień 20.03.2008r. 27-12-2007 Szczegóły
621/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 27.12.2007r. na dzień 20.03.2008r. 27-12-2007 Szczegóły
620/II/07 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/50/153/601/70/2007 z firmą "MARGOT" na wykonanie wymiany nawierzchni drogowej ulicy Rotmistrzowskiej na odcinku od ul. Petyhorskiej do ul. Kosiarzy w ramach zadania pn.: "Przebudowa ulicy Rotmistrzowskiej" 27-12-2007 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe