Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
154/II/08 ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów. 23-04-2008 Szczegóły
153/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 23-04-2008 Szczegóły
152/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie dystrybucji "Informatora Wilanowskiego". 23-04-2008 Szczegóły
151/II/08 zawarcia umowy na korektę tekstów do wydawanego przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy czasopisma pt. "Informator Wilanowski". 23-04-2008 Szczegóły
150/II/08 wyrażenia zgody na druk "Informatora Wilanowskiego". 23-04-2008 Szczegóły
149/II/08 zawarcia umowy z firmą "Designers A. Jagura, Ż. Jagura Spółka Jawna" na pozyskanie danych do systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM. 16-04-2008 Szczegóły
148/II/08 zawarcia z firmą "City Play" Sp. z o.o umowy na prace budowlane na placu zabaw przy ul. Gronowej w Warszawie polegające na demontażu istniejacego ogrodzenoa i montażu nowego ogrodzenia wraz z trzema furtkami wejściowymi typu palisadowego w okresie 5 tygodni od daty podpisania umowy. 16-04-2008 Szczegóły
147/II/08 zgody na zawarcie umowy z Wojciechem Orszulakiem prowadzącym Dziełalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna "Znaki Szczególne" 16-04-2008 Szczegóły
146/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Małgorzatą Czajką prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna Medi-Art na organizację trzech koncertów jazzowych pt. "Jazz pod Gwiazdami". 16-04-2008 Szczegóły
145/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznegooraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Rzodkiewki, ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis w ramach zadania "Budowa dróg gminnych, w tym wykupy gruntów". 14-04-2008 Szczegóły
144/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą:"Pielęgnacja i usuwaniedrzew rosnących przy drogach gminnych i terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 14-04-2008 Szczegóły
143/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą:" Urządzenie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 14-04-2008 Szczegóły
142/II/08 rozłożenia na raty należności z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2006 - 2007 w kwocie 1746,96 zł pani Ewie Mieszczańskiej oraz umorzenia odsetek od w/w zaległości w kwocie 291,33 zł. 14-04-2008 Szczegóły
141/II/08 propozycji zmiany w tabeli XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 08-04-2008 Szczegóły
140/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 08-04-2008 Szczegóły
139/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: wykonanie robót drogowych oraz oświetlenia w ramach zadania "Budowa ulicy Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa" 08-04-2008 Szczegóły
138/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą "Remont (modernizacja) basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30". 08-04-2008 Szczegóły
137/II/08 zawarcia umowy z firmą "Sprzątanie Wnętrz i Posesji, Konserwacja Terenów Zielonych, Dezynsekcja, Deratyzacja" Piotr Zimnowodzki, na sprzątanie budynków komunalnych i przyległych terenów zewnętrznych w Dzielnicy Wilanów przy ulicach: Przyczółkowej 58, Resorowej 16, Rumianej 111, Sytej 123, Wiertniczej 148, Radosnej 11, Kosiarzy - teren przy garażach. 08-04-2008 Szczegóły
136/II/08 wyrażenia zgody na zakup materiałów promocyjnych w postaci słodyczy. 08-04-2008 Szczegóły
135/II/08 zatwierdzenia wydatków na przeprowadzenie w Dzielnicy Wilanów eliminacji do XXXI konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" w dniu 10 kwietnia 2008 roku. 07-04-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe