Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
277/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenia trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy zanajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów". 22-07-2008 Szczegóły
276/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ul. Obornickiej na odcinku od ul. Wiertniczej do ul. Biedronki wraz z przebudową oświetlenia". 22-07-2008 Szczegóły
274/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na usługę: Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej "ul. Biwakowa i ul. Projektowana I". 22-07-2008 Szczegóły
273/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: Wymiana hydrantów ppożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad. 14-07-2008 Szczegóły
272/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Likwidację dwóch otworów studziennych nr 3 i 4 ujmujących wodę z utworów czwartorzędowych zlokalizowanych przy ul. Vogla na terenie Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach w Warszawie. 11-07-2008 Szczegóły
271/II/08 zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w branży sanitarnej dla zadania "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30". 11-07-2008 Szczegóły
305/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na realizację imprezy sportowo - rekreacyjnej pod nazwą IX Ogólnopolski Turniej Squasha o Puchar Burmistrza Wilanowa 2008. 13-08-2008 Szczegóły
304/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu terminowego z firmą FAL-BRUK na wykonanie ulic Orszady i Hlonda. 08-08-2008 Szczegóły
303/II/08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dodatkowe dla zadania pod nazwą: roboty budowlane dotyczące montażu sygnalizatorów akustycznych dla niewidomych przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza - Ostra - Lentza. 08-08-2008 Szczegóły
302/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu na roboty budowlane dodatkowe dla zadania pod nazwą: roboty budowlane dotyczące montażu sygnalizatorów akustycznych dla niewidomych przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza - Ostra - Lentza. 08-08-2008 Szczegóły
301/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych na: przeprowadzenie robót konserwacyjnych na kanale "W". 08-08-2008 Szczegóły
270/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie inwestycji: Przebudowa ogrodzenia w ramach zadania:"Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia". 11-07-2008 Szczegóły
269/II/08 wyrażenia zgody na sprostowanie oczywistej pomyłki kwoty w Uchwale nr 238/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 20-06-2008. 11-07-2008 Szczegóły
268/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pod nazwą: Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” dla robót polegających na: "Koszeniu trawników wzdłuż ulic gminnych oraz wywóz zanieczyszczeń z terenów zielonych". 11-07-2008 Szczegóły
267/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Wiertniczej do ul. Biedronki wraz z przebudową oświetlenia. 11-07-2008 Szczegóły
266/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę ul. Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich wraz z budową oświetlenia". 11-07-2008 Szczegóły
265/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą:"Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009". 11-07-2008 Szczegóły
264/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu m.st. Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-07-2008 Szczegóły
263/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksy do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej". 09-07-2008 Szczegóły
262/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: wykonanie robót uzupełniających do zadania pod nazwą: "Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy" polegających na "Koszeniu trawników wzdłuż ulic gminnych oraz wywóz zanieczyszczeń z terenów zieleni". 09-07-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe