Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
331/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "Leszek Wnuk" - przedsiębiorstwo wielobranżowe, na realizację zadania polegającego na dowozie uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 im St. Kostki Potockiego na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w okresie od 02.09.2008 do 23.12.2008 do lokalizacji zastępczej, do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul Okrężnej 80 w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26. 29-08-2008 Szczegóły
330/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 27-08-2008 Szczegóły
329/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z Panią Danutą Milewską, właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Sytej w Warszawie od dnia 01.08.2008 do dnia 31.12.2008. 27-08-2008 Szczegóły
328/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Panem Robertem Woźniakiem, dyrektorem Centrum Kultury Wilanów na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń należących do CKW do celów realizacji projektu: "Głowie, Ciału i Duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów" w ramach programu "Warszawa przyjacielem Seniora". 27-08-2008 Szczegóły
327/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z panią Małgorzatą Mityk na wykonanie pracy instruktora technik malarskich w ramach projektu "Głowie, Ciału i Duchowi - propozycja aktywnego spędzenia czasu dla wilanowskich Seniorów". 27-08-2008 Szczegóły
326/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Muzeum Pałac w Wilanowie na nieodpłatne udostępnienie przestrzeni Parku przy Pałacu w Wilanowie na potrzebę organizacji plenerów malarskich dla seniorów "Wilanów jesienią" w wybranych terminach w okresie od 1 września do 31 października 2008r. 27-08-2008 Szczegóły
325/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem "Homo Homini" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej pn. "Młoda Warszawa bez % 2008". 27-08-2008 Szczegóły
324/II/08 zawarcia umowy z firmą ANBI Hurtownia ZOO-LUX na zakup i dostawę karmy dla kotów na kwotę brutto 5 602,52 zł. 22-08-2008 Szczegóły
323/II/08 zawarcia umowy z firmą POLSUPER sp.z o. o. na dostarczenie i montaż 40 koszy ulicznych o pojemności 35 l. w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2008r. na kwotę 22 924,00 zł. brutto. 22-08-2008 Szczegóły
322/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Wymiana hydrantów ppożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 22-08-2008 Szczegóły
321/II/08 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Remont w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 22-08-2008 Szczegóły
320/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Przebudowę ul. Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich wraz z budową oświetlenia". 22-08-2008 Szczegóły
319/II/08 wyrażenia zgody na zlecenie firmie "AGAdendron s.c. Zakładanie i pielęgnacja zieleni Jan Szymański" 05 - 090 Raszyn, ul. Rybna 26, usługi polegającej na wycince drzew, skupin, karczowaniu oraz wywózce pozyskanego drewna z terenu nieruchomości dz. nr ew. 13/3 z obrębu geodezyjnego 1-06-85 przy ul. Przyczółkowej 27a. 20-08-2008 Szczegóły
318/II/08 oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Z. Vogla. 20-08-2008 Szczegóły
317/II/08 zawarcia z firmą "ART - US Usługi porządkowe Artur Kuźniarski" aneksu do umowy nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/2/20/2008/36 z dnia 15.01.2008r. na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.09.2008r.- 31.12.2008r. oraz wykonanie w ww. okresie bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 4 604,00 zł. 20-08-2008 Szczegóły
316/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania, którego przedmiotem jest: "Robota budowlana dotycząca montażu sygnalizatorów akustycznych dla niewidowmych przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza - Ostra - Lentza". 20-08-2008 Szczegóły
315/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na:"Budowę ul. Obornickiej na odcinku od ul. Wiertniczej do ul. Biedronki wraz z przebudową oświetlenia". 20-08-2008 Szczegóły
314/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Remont, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów". 20-08-2008 Szczegóły
313/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agencją Ochrony Mienia "Matpol" Spółka z o.o. reprezentowaną przez Zbigniewa Matysa - Prezesa Zarządu na zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa podczas festynu rodzinnego z udziałem zespołu Kombii i Eweliny Flinty w dniach 12 - 14 września 2008r. 20-08-2008 Szczegóły
312/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Biurem Projektów Inwestycji "Alex - Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania: "Przebudowa ul. Vogla". 18-08-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe