Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
244/II/08 wyrażenia zgody na nadzór w branży sanitarnej przebudowy strychu budynku przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie przez Pana Tadeusza Zieńkowskiego. 25-06-2008 Szczegóły
243/II/08 wyrażenia zgody na nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy strychu i nadbudowy budynku przy Wiertniczej 26 w Warszawie przez Pana Stanisława Kominiaka. 25-06-2008 Szczegóły
242/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na realizację akcji: "Lato w mieście 2008" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 30 czerwca do 8 sierpnia 2008r. 25-06-2008 Szczegóły
241/II/08 rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 2 023,87 zł p. Joanny i Jerzego Grześ. 25-06-2008 Szczegóły
240/II/08 wyrażenia zgody na wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych. 25-06-2008 Szczegóły
239/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Remont (modernizacja) basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30. 20-06-2008 Szczegóły
238/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy zanajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 20-06-2008 Szczegóły
237/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest: Wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem dodatkowych zjazdów zapewniających dojazd do działek dla działek dla: ul. Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa. 20-06-2008 Szczegóły
236/II/08 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 20-06-2008 Szczegóły
235/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót dodatkowych na realizowanej przebudowie przy ul. Przyczółkowej 27a. 18-06-2008 Szczegóły
234/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania: "Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 3 i 4 ujmujących wodę z utworów czwrtorzędowych zlokalizowanych przy ul. Z. Vogla na terenie Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach w Warszawie. 18-06-2008 Szczegóły
233/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót uzupełniających polegających na wyodrębnieniu układu pomiarowego energii elektrycznej dla iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymsko - katolickiej św. Elżbiety w Powsinie. 18-06-2008 Szczegóły
232/II/08 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy. 18-06-2008 Szczegóły
231/II/08 zawarcia umowy na wykonanie materiałów do przetargu w tym: 1. przedmiar, 2. kosztorys inwestorski, 3. szkic ogrodzenia systemowego zgodnie z M.P.Z.P.,5.S.T.W.O.R. w celu realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 169 i Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17". 18-06-2008 Szczegóły
230/II/08 odroczenia terminu płatności należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 1.374 zł oraz odsetek wyliczonych na dzień złożenia wniosku w kwocie 71 zł. pani Zofii Kosycarz. 18-06-2008 Szczegóły
229/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-06-2008 Szczegóły
228/II/08 przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy za 2007 roku. 18-06-2008 Szczegóły
227/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie 2000 sztuk planów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 18-06-2008 Szczegóły
226/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dzieło na wybijanie monet okolicznościowych podczas Dni Wilanowa 2008. 18-06-2008 Szczegóły
225/II/08 wyrażenia zgody na oddalenie protestu firmy TAMEX w całości dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska". 12-06-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe