Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
216/II/08 oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przyczółkowej. 11-06-2008 Szczegóły
215/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą:"Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: część I - obiekt Powsin V, obiekt Powsin VII, część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 05-06-2008 Szczegóły
214/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 04-06-2008 Szczegóły
213/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Bożeną Hopfer w celu sporządzenia ekspertyzy prawnej dot. nieruchomości położonej w Warszawie Dzielnicy Wilanów, przy ul. Gąsek. 04-06-2008 Szczegóły
212/II/08 lokalizacji zastępczej dla prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych Zespołu Szkół Nr 79 im St. Kostki Potockiego, w okresie roku szkolnego 2008/2009, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 04-06-2008 Szczegóły
211/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na:"Remont ulic Orszady i Hlonda". 03-06-2008 Szczegóły
210/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania pod nazwą: "Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 3 i nr 4 ujmujących wodę z otworów czwartorzędowych zlokalizowanych przy ul. Z. Vogla na terenie Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach w Warszawie". 03-06-2008 Szczegóły
209/II/08 uprzątnięcia działki 59 z obrębu 1-10-25 przy ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do dnia 30 czerwca 2008 roku na kwotę brutto 23 180 zł. 03-06-2008 Szczegóły
208/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy:część I - obiekt Powsin V, obiekt Powsin VIII, część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 03-06-2008 Szczegóły
207/II/08 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania:"Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: część I - obiekt Powsin V, obiekt Powsin VIII, część II - obiekt Powsinek, Rów Natoliński". 02-06-2008 Szczegóły
206/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na organizację pikniku rodzinnego "Janki u Króla Jana III". 02-06-2008 Szczegóły
205/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu z firmą FAL-BRUK skracajacego termin realizacji budowy ulicy Bruzdowej na odcinku od ulicy Jarej do ulicy Bruzdowej. 30-05-2008 Szczegóły
204/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z autorami projektów, których reprezentuje Zespół Usług Projektowych "RAB" na nadzory autorskie przebudowywanego budynku, przy ulicy Przyczółkowej 27a w Warszawie w zakresie robót konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych. 30-05-2008 Szczegóły
203/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania na wykonanie wyodrębnienia układu pomiarowego energii elektrycznej dla iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii rzymsko-katolickiej św. Elżbiety w Powsinie. 30-05-2008 Szczegóły
202/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Bożena Hopfer w celu sporządzenia ekspertyzy prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Warszawie Dzielnicy Wilanów przy ulicy Gasek. 30-05-2008 Szczegóły
201/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z SOS MUSIC Remigiusz Trawiński w Wojciech Zaguła sp. j. na realizację koncertu zespołu Raz Dwa Trzy w dniu 1 czerwca 2008 roku z okazji Dnia Dziecka. 29-05-2008 Szczegóły
200/II/08 wyrażenia zgody na Aneks nr 1 do umowy WIL/WIR/I/VII/7/1/18/89/2008/12 z dnia 28.01.2008 na nadzór w branży sanitarnej, dla realizowanej przebudowy budynku przy Przyczółkowej 27a w Warszawie. 27-05-2008 Szczegóły
199/II/08 wyrażenia zgody na Aneks nr 1 do umowy WIL/WIR/I/VII/7/1/19/90/2008 z dn. 25.01.2008 roku na nadzór w branży konstrukcyjnej dla realizowanej przebudowy budynku przy Przyczółkowej 27a w Warszawie. 27-05-2008 Szczegóły
198/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Gimnazjum nr 116 przy ulicy Uprawnej 9/17 - budowa boiska. 27-05-2008 Szczegóły
197/II/08 w sprawie umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami firmie Red Black Antoni Walter Małgorzata Walter S.J. w likwidacji. 27-05-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe