Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
254/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów ze specjalistami udzielajacymi porad w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 09-07-2008 Szczegóły
253/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą "Budowa ulicy Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa" - roboty dodatkowe. 02-07-2008 Szczegóły
252/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru ofert najkorzystniejszych, złożonych do postępowania na "Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - część I obiekt Powsin V, obiekt Powsin VII, część II Powsinek, Rów Natoliński". 02-07-2008 Szczegóły
251/II/08 powołania komisji przetargowej o zamówienie z wolnej ręki dla podpisania umowy na roboty uzupełniające do umowy z dnia08.05.2008r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/307/19/2008/207 pod nazwą: "Urządzenie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-06-2008 Szczegóły
250/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panią Małgorzatą Niedzielską, na nadzór autorski w branży architektonicznej, przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 30-06-2008 Szczegóły
249/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Romualdem Wełnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Glab Romuald Wełnicki", na nadzór autorski w branży elektrycznej i sanitarnej, przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 30-06-2008 Szczegóły
248/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-06-2008 Szczegóły
247/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych na realizowanej przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 25-06-2008 Szczegóły
246/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: :Wymiana hydrantów ppożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad. 25-06-2008 Szczegóły
245/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panią Bogusławą Dylewską, na nadzór autorski w branży konstrukcyjnej przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 25-06-2008 Szczegóły
244/II/08 wyrażenia zgody na nadzór w branży sanitarnej przebudowy strychu budynku przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie przez Pana Tadeusza Zieńkowskiego. 25-06-2008 Szczegóły
243/II/08 wyrażenia zgody na nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy strychu i nadbudowy budynku przy Wiertniczej 26 w Warszawie przez Pana Stanisława Kominiaka. 25-06-2008 Szczegóły
242/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na realizację akcji: "Lato w mieście 2008" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 30 czerwca do 8 sierpnia 2008r. 25-06-2008 Szczegóły
241/II/08 rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 2 023,87 zł p. Joanny i Jerzego Grześ. 25-06-2008 Szczegóły
240/II/08 wyrażenia zgody na wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych. 25-06-2008 Szczegóły
239/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Remont (modernizacja) basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30. 20-06-2008 Szczegóły
238/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remont, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy zanajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 20-06-2008 Szczegóły
237/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest: Wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem dodatkowych zjazdów zapewniających dojazd do działek dla działek dla: ul. Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa. 20-06-2008 Szczegóły
236/II/08 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 20-06-2008 Szczegóły
235/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót dodatkowych na realizowanej przebudowie przy ul. Przyczółkowej 27a. 18-06-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe