Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
236/II/08 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy 20-06-2008 Szczegóły
235/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót dodatkowych na realizowanej przebudowie przy ul. Przyczółkowej 27a. 18-06-2008 Szczegóły
234/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania: "Likwidacja dwóch otworów studziennych nr 3 i 4 ujmujących wodę z utworów czwrtorzędowych zlokalizowanych przy ul. Z. Vogla na terenie Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach w Warszawie. 18-06-2008 Szczegóły
233/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót uzupełniających polegających na wyodrębnieniu układu pomiarowego energii elektrycznej dla iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii Rzymsko - katolickiej św. Elżbiety w Powsinie. 18-06-2008 Szczegóły
232/II/08 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem m.st. Warszawy. 18-06-2008 Szczegóły
231/II/08 zawarcia umowy na wykonanie materiałów do przetargu w tym: 1. przedmiar, 2. kosztorys inwestorski, 3. szkic ogrodzenia systemowego zgodnie z M.P.Z.P.,5.S.T.W.O.R. w celu realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 169 i Gimnazjum Nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17". 18-06-2008 Szczegóły
230/II/08 odroczenia terminu płatności należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 1.374 zł oraz odsetek wyliczonych na dzień złożenia wniosku w kwocie 71 zł. pani Zofii Kosycarz. 18-06-2008 Szczegóły
229/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-06-2008 Szczegóły
228/II/08 przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy za 2007 roku. 18-06-2008 Szczegóły
227/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie 2000 sztuk planów Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 18-06-2008 Szczegóły
226/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy o dzieło na wybijanie monet okolicznościowych podczas Dni Wilanowa 2008. 18-06-2008 Szczegóły
225/II/08 wyrażenia zgody na oddalenie protestu firmy TAMEX w całości dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska". 12-06-2008 Szczegóły
224/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót uzupełniających polegających na wyodrębnieniu układu pomiarowego energii elektrycznej dla iluminacji kościoła i iluminacji dzwonnicy w parafii rzymsko - katolickiej św. Elżbiety w Powsinie. 12-06-2008 Szczegóły
223/II/08 wyrażenia zgody na przeprowadzenie czynności związanych z usunieciem istniejącego ogrodzenia znajdujacego się na działce nr 9/2 z obrębu 1-06-14 nabytej w dniu 22.08.2001r. na podstawie umowy sprzedaży -Akt Notarialny Rep. A nr 5305/2001 umozliwiających kontynuację budowy ulicy Bruzdowej na odcinku od. ul. Jarej do ul. Glebowej. 12-06-2008 Szczegóły
222/II/08 dofinansowania projektu pt. "Głowie, ciału i duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich seniorów" ze środków Biura Polityki Społecznej. 11-06-2008 Szczegóły
221/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem zjazdów do nieruchomości w związku z budową ul. Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa. 11-06-2008 Szczegóły
220/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie projektu zieleni w ramach zadania:"Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego". 11-06-2008 Szczegóły
219/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania:"Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a". 11-06-2008 Szczegóły
218/II/08 zawarcia z firmą Commercial Union Polska TUO S.A. aneksu do umowy ubezpieczenia w celu ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych: komunalnych budynków użytkowych położonych na terenia Dzielnicy Wilanów przy następujacych ulicach: Kosiarzy/Al. Wilanowska, Radosna 11, St. Kostki Potockiego 31 oraz objęcia ubezpieczeniem mienia od wandalizmu i odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania wskazanych wyżej nieruchomości na okres od 05.06.2008r. do 03.04.2009r. 11-06-2008 Szczegóły
217/II/08 w sprawie oddania w dzierżawę na okres 2 lat części nieruchomości gruntowej, położonej w rejonie ulic Augustówka i Zawodzie. 11-06-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe