Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
391/II/08 zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2008 rok. 07-10-2008 Szczegóły
390/II/08 przeznaczenia do najmu garaży: nr 27, 35, 41, 59,68 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat. 07-10-2008 Szczegóły
389/II/08 zawarcia aneksu do umowy WIL/WIR/I/I/1/13/56/305/17/2008 z firmą "Alex - Projekt" Biuro Projektów Inwestycji z siedzibą w Warszawie przy ul. Gruszy 26 na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Rzodkiewki oraz ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis w ramach zadania pod nazwą:"Budowa dróg gminnych, w tym wykupy gruntów". 07-10-2008 Szczegóły
388/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z panią Martą Makarą na prowadzenie dla dzieci z Dzielnicy Wilanów zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć socjoterapeutycznych, pracy w środowisku oraz zakup artykułów żywnościowych i materiałów do zajęć w ramach programu "klubik pozalekcyjny", realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów na terenie Centrum Kultury Wilanów, ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 07-10-2008 Szczegóły
387/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Rozbiórka budynku przy ulicy Sytej 123 w Warszawie". 03-10-2008 Szczegóły
386/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 03-10-2008 Szczegóły
385/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z "BIG CLASSIC Waszkiewicz Spółka Jawna Agencja Koncertowo - produkcyjna" na realizację koncertu muzyki poważnej "Mistrzowski Recital Chopinowski" w wykoaniu Tatiany Shebanowej w dniu 5 października 2008 roku w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniacej w Powsinie. 03-10-2008 Szczegóły
384/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych w piłce nożnej w kategorii gimnazjów w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 03-10-2008 Szczegóły
383/II/08 wyrażenia zgody na realizację programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 6 października do 6 grudnia 2008 roku. 02-10-2008 Szczegóły
382/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 02-10-2008 Szczegóły
381/II/08 wyrażenia zgody z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na I semestr roku szkolnego 2008/2009 oraz zakup materiałów do tych zajęć. 02-10-2008 Szczegóły
380/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Wymianę hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 30-09-2008 Szczegóły
379/II/08 wykonania kontroli likwidacji nielegalnych włączeń kanalizacji deszczowej do kanałów sanitarnych wykazanych w czasie wcześniejszej kontroli na terenie Zawad. 30-09-2008 Szczegóły
378/II/08 przeznaczenia środków finansowych na realizację II etapu programu "Od zabawy do sportu" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 29 września do 13 grudnia 2008 roku. 26-09-2008 Szczegóły
377/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: " Przebudowa ulicy Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Ostrej". 26-09-2008 Szczegóły
376/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej pomieszczeń po mieszkaniach służbowych w budynku Zespołu Szkół nr 79 (dawna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9) przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 26-09-2008 Szczegóły
375/II/08 wyrażenia zgody na realizację programu "Zajęcia pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie: 29 września - 13 grudnia 2008 roku. 24-09-2008 Szczegóły
374/II/08 wyrażenia zgody na realizację II etapu programu "Od zabawy do sportu" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 29 września do 13 grudnia 2008 roku. 24-09-2008 Szczegóły
373/II/08 wyrażenia zgody na zakupienie kopiarki kolorowej KONICA MINOLTA Magicolor 4690 MF z dodatkowym wyposażeniam - kasetą na 500 arkuszy i szafką pod kopiarkę - do obsługi świadczeń alimentacyjnych. 24-09-2008 Szczegóły
372/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Rek - Komputer sp. z o. o. ul. Bazyliańska 20, 03 - 203 Warszawa na zakup serwera do obsługi świadczeń alimentacyjnych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów. 24-09-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe