Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
412/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest: "Przebudowa ogrodzenia w ramach zadania "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia". 21-10-2008 Szczegóły
411/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Grażyną Czerniakowską z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na I semestr roku szkolnego 2008/2009. 21-10-2008 Szczegóły
410/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Magdaleną Popiołek na prowadzenie dla dzieci z Dzielnicy Wilanów zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć socjoterapeutycznych, pracy w środowisku w ramach programu "Klubik pozalekcyjny", realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów na terenie Centrum Kultury Wilanów, ul Wiertnicza 26 w Warszawie. 21-10-2008 Szczegóły
409/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 21-10-2008 Szczegóły
408/II/08 propozycji zmiany w tabeli XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 17-10-2008 Szczegóły
407/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-10-2008 Szczegóły
406/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na roboty uzupełniające "Przebudowy ogrodzenia" w ramach zadania "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia". 16-10-2008 Szczegóły
405/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Przebudowę ul. Piechoty Łanowej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Ostrej". 16-10-2008 Szczegóły
403/II/08 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m.st. Warszawa części nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 6/1 i nr 11 z obrębu 1-06-76 przy ulicy Rosy będacej własnością Pana Leonarda Młotka. 16-10-2008 Szczegóły
402/II/08 przeznaczenia do najmu garaży: nr 6, 32, 39, 52, 55, 66, 70 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat. 15-10-2008 Szczegóły
401/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remonty bieżące, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 15-10-2008 Szczegóły
400/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotemjest: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda w ramach zadania pod nazwą:" Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 15-10-2008 Szczegóły
399/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w: Minikoszykówce - w kategorii Szkół Podstawowych oraz w koszykówce - w kategorii Gimnazjów. 15-10-2008 Szczegóły
398/II/08 oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przyczółkowej. 09-10-2008 Szczegóły
397/II/08 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji składającej się z przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dotyczącej "Remontu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 oraz Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27". 09-10-2008 Szczegóły
396/II/08 wyrażenia zgody na: 1. rozwiązanie umowy WIL/WIR/I/WIL/I/1/11/107/570/40/2008/60 z Biurem Projektów Inwestycji "Alex-Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda, 2. powołanie komisji przetargowej celem przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda, 3. na zawarcie aneksu terminowego do umowy WIL/WIR/I/43/414/57/2007 z Biurem Projektów Inwestycji "Alex-Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania:"Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 09-10-2008 Szczegóły
395/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Orszady w Dzielnicy Wilanów. 09-10-2008 Szczegóły
394/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę dojazdu do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 przylegającego do ul. 19 KUD w Dzielnicy Wilanów. 09-10-2008 Szczegóły
393/II/08 zawarcia umowy na wykonanie I etapu adaptacji typowego projektu w ramach zadania pod nazwą:"Budowa boiska sportowego przy ul. Sytej 123 - prace przygotowawcze". 09-10-2008 Szczegóły
392/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na I semestr roku szkolnego 2008/2009 z: panem Pawłem Miakotą, panią Katarzyną Marczak, panią Elwirą Bocian oraz panią Agnieszką Obłój. 09-10-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe