Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
431/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na wykonanie kompleksowej dokumentacji kosztorysowo-projektowej w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowokabackiej". 03-11-2008 Szczegóły
430/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "Organizacja imprez - Tadeusz Staniszewski" na organizację Finału Dzielnicowego "Od zabawy do sportu" w dniu 13 listopada 2008 roku. 03-11-2008 Szczegóły
429a/II/08 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 03-11-2008 Szczegóły
429/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 28-10-2008 Szczegóły
428/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych na: Przebudowę ogrodzenia w ramach zadania "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia". 28-10-2008 Szczegóły
427/II/08 zawarcia umowy na wykonanie oceny wpływu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie pływalni, hali sportowej i boiska przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w ramach zadania „Budowa obiektów WOSiR – pływalnia, hala sportowa wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertnicza 26”. 28-10-2008 Szczegóły
426/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pierwszego wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego i serwerów dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a, tj.: OPS Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 28-10-2008 Szczegóły
425/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na aktualizację opinii technicznej dotyczącej budynku biurowego z biblioteką publiczną przy ulicy Kolegiackiej 3 i aktualizację analizy własnej rzeczywistej wartości budynku biurowego z biblioteką publiczną przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie. 28-10-2008 Szczegóły
424/II/08 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniajacej uchwałę w sprawie ustalenia na terenie m.st. Warszawy liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 28-10-2008 Szczegóły
423/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 23-10-2008 Szczegóły
422/II/08 propozycji zmiany w tabeli XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 23-10-2008 Szczegóły
421/II/08 zawarcia umowy z firmą Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu i Recyklingu "CARO" z Zamościa na przeprowadzenie inwentaryzacji materiałów azbestowych znajdujących się na terenia Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wraz z oceną ich stanu i stopniem pilności usunięcia oraz sporządzeniem planu usuwania wyrobów zawierających azbest do dnia 10 grudnia 2008 roku na kwotę 10 980 zł. brutto. 23-10-2008 Szczegóły
420/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: "Remont bieżący, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów". 22-10-2008 Szczegóły
419/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda w ramach zadania pod nazwą - Budowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 22-10-2008 Szczegóły
418/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych na: "Przebudowę dojazdu do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 przylegającego do ul. 19KUL w Dzielnicy Wilanów". 22-10-2008 Szczegóły
417/II/08 podpisania umowy na montaż ochronników przepięciowych, dodatkowych linii zasilających, rozdzielnic, dostosowanie instalacji elektrycznej dla dodatkowego montażu UPS-a w obiekcie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 22-10-2008 Szczegóły
416/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem wykładziny dywanowej w pokojach nr 114, 115, 203, 206, 207, 208, 303, 304, 306, 308, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 i 410 oraz wykładziny PCV w pokojach 408 i 409 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 22-10-2008 Szczegóły
415/II/08 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w roku 2009. 22-10-2008 Szczegóły
414/II/08 wykonania 200 sztuk kalendarzy trójdzielnych na 2009 rok. 22-10-2008 Szczegóły
413/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: "Przebudowa dojazdu do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 przylegającego do ul. 19 KUL w Dzielnicy Wilanów". 21-10-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe