Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
298/II/08 propozycji zmiany w tabeli XV/3 załacznika Dzielnicy Wilanów do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-08-2008 Szczegóły
297/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej przebudowy mostu na kanale melioracyjnym na ul. Hlonda w ramach zadania pn.:"Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 04-08-2008 Szczegóły
296/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Opracowanie materiałów do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej: ul. Biwakowa i ul. Projektowana I". 04-08-2008 Szczegóły
295/II/08 lokalizacji zastępczej dla prowadzenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych XXXVIII Liceum Ogólnokształcacego im. St. Kostki Potockiego, w okresie roku szkolnego 2008/2009, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 04-08-2008 Szczegóły
254/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów ze specjalistami udzielajacymi porad w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 09-07-2008 Szczegóły
253/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą "Budowa ulicy Bruzdowej na odcinku ul. Jara - ul. Glebowa" - roboty dodatkowe. 02-07-2008 Szczegóły
252/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru ofert najkorzystniejszych, złożonych do postępowania na "Utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji szczegółowych, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów - część I obiekt Powsin V, obiekt Powsin VII, część II Powsinek, Rów Natoliński". 02-07-2008 Szczegóły
251/II/08 powołania komisji przetargowej o zamówienie z wolnej ręki dla podpisania umowy na roboty uzupełniające do umowy z dnia08.05.2008r. nr WIL/WOŚ/B/B/III/307/19/2008/207 pod nazwą: "Urządzenie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-06-2008 Szczegóły
250/II/08 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panią Małgorzatą Niedzielską, na nadzór autorski w branży architektonicznej, przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 30-06-2008 Szczegóły
249/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Romualdem Wełnickim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Glab Romuald Wełnicki", na nadzór autorski w branży elektrycznej i sanitarnej, przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 30-06-2008 Szczegóły
248/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 25-06-2008 Szczegóły
247/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych na realizowanej przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 25-06-2008 Szczegóły
246/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: :Wymiana hydrantów ppożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad. 25-06-2008 Szczegóły
245/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panią Bogusławą Dylewską, na nadzór autorski w branży konstrukcyjnej przebudowy strychu i nadbudowy budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 25-06-2008 Szczegóły
244/II/08 wyrażenia zgody na nadzór w branży sanitarnej przebudowy strychu budynku przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie przez Pana Tadeusza Zieńkowskiego. 25-06-2008 Szczegóły
243/II/08 wyrażenia zgody na nadzór w branży konstrukcyjno-budowlanej przebudowy strychu i nadbudowy budynku przy Wiertniczej 26 w Warszawie przez Pana Stanisława Kominiaka. 25-06-2008 Szczegóły
242/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na realizację akcji: "Lato w mieście 2008" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 30 czerwca do 8 sierpnia 2008r. 25-06-2008 Szczegóły
241/II/08 rozłożenia na raty opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 2 023,87 zł p. Joanny i Jerzego Grześ. 25-06-2008 Szczegóły
240/II/08 wyrażenia zgody na wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych. 25-06-2008 Szczegóły
239/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Remont (modernizacja) basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30. 20-06-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe