Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
451/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup drugiej części wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 13-11-2008 Szczegóły
450/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów na działania profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie Dzielnicy Wilanów. 13-11-2008 Szczegóły
449/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Centrum Kultury Wilanów. 07-11-2008 Szczegóły
448/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia w zakresie mebli szkolnych dla wnętrz poddasza w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 07-11-2008 Szczegóły
447/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 06-11-2008 Szczegóły
446/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Rozbiórkę budynku przy ul. Sytej 123 w Warszawie". 05-11-2008 Szczegóły
445/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postepowania na usługę, której przedmiotem są: "Remonty bieżące i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy zanjdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 05-11-2008 Szczegóły
444/II/08 powołania komisji przetargowej na roboty uzupełniające do umowy z dnia 20-05-2008 Nr WIL/WOŚ/B/B/III/3/2/307/18/2008/246 pod nazwą: "Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 05-11-2008 Szczegóły
443/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MIX SPORT na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w unihokeju w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. 05-11-2008 Szczegóły
442/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą MIX SPORT na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stłowym w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych. 05-11-2008 Szczegóły
441/II/08 propozycji zmiany tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-11-2008 Szczegóły
440/II/08 przekazania do realizacji uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2008 rok. 03-11-2008 Szczegóły
439/II/08 przeznaczenia do najmu garaży: Nr 14, 20, 33, 46, 62 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami na okres 3 lat. 03-11-2008 Szczegóły
438/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remoty bieżące i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 03-11-2008 Szczegóły
437/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą WoDa PROJEKT Wojciech Żebrowski ul. Turkusowa 33, 05 - 500 Piaseczno na wykonanie projektu remontu instalacji centralnego ogrzewania zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji wraz z inwentaryzacją stanu istniejącego ww. instalacji na terenie Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach. 03-11-2008 Szczegóły
436/II/08 w sprawie zawarcia aneksu do umowy WIL/WIR/I/VIII/5/2/127/727/2008/69 z dn. 16.10.2008 na wykonanie II etapu adaptacji typowego projektu w ramach zadania pod nazwą: "Budowa boiska sportowego przy ul. Sytej 123 - prace przygotowawcze". 03-11-2008 Szczegóły
435/II/08 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla aranżacji meblowej wnętrz poddasza Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w ramach zadania: " Zespół szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu, inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja". 03-11-2008 Szczegóły
434/II/08 zawarcia umowy na wykonanie dokumetacji projektowo-kosztorysowej przełączenia kanalizacji sanitarnej Zespołu Szkół nr 79 przy ul Wiertniczej 26 do sieci miejskiej w ulicy Obornickiej. 03-11-2008 Szczegóły
433/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: "Zakup pierwszego wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego i serwerów dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 03-11-2008 Szczegóły
432/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pod nazwą: "Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów" dla robót polegajacych na: "Remoncie bieżącym, konserwacji i naprawie dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów". 03-11-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe