Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
318/II/08 oddania w dzierżawę na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Z. Vogla. 20-08-2008 Szczegóły
317/II/08 zawarcia z firmą "ART - US Usługi porządkowe Artur Kuźniarski" aneksu do umowy nr WIL/WOŚ/B/B/III/1/2/20/2008/36 z dnia 15.01.2008r. na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.09.2008r.- 31.12.2008r. oraz wykonanie w ww. okresie bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 4 604,00 zł. 20-08-2008 Szczegóły
316/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania, którego przedmiotem jest: "Robota budowlana dotycząca montażu sygnalizatorów akustycznych dla niewidowmych przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza - Ostra - Lentza". 20-08-2008 Szczegóły
315/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na:"Budowę ul. Obornickiej na odcinku od ul. Wiertniczej do ul. Biedronki wraz z przebudową oświetlenia". 20-08-2008 Szczegóły
314/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Remont, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów". 20-08-2008 Szczegóły
313/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Agencją Ochrony Mienia "Matpol" Spółka z o.o. reprezentowaną przez Zbigniewa Matysa - Prezesa Zarządu na zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa podczas festynu rodzinnego z udziałem zespołu Kombii i Eweliny Flinty w dniach 12 - 14 września 2008r. 20-08-2008 Szczegóły
312/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Biurem Projektów Inwestycji "Alex - Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania: "Przebudowa ul. Vogla". 18-08-2008 Szczegóły
311/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy z Biurem Projektów Inwestycji "Alex - Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania: "Przebudowa ulic Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 18-08-2008 Szczegóły
310/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenie zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę: " Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa ulic Klimczaka, Orszady i Hlonda wraz z barierkami." 18-08-2008 Szczegóły
309/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od 08.09.2008r. do 31.10.2008r." 18-08-2008 Szczegóły
308/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków finansowych na organizację plenerowego pokazu filmowego "Na Odsiecz Wiedniowi" z okazji 325.rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej w ramach Dni Wilanowa 2008. 18-08-2008 Szczegóły
307/II/2008 propozycji zmiany w tabeli XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 18-08-2008 Szczegóły
306/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Banita Company - agencja artystyczna, Anita Bartosik na realizację koncertu Eweliny Flinty z zespołem w dniu 13 września 2008 w ramach Dni Wilanowa 2008 oraz na opłacenie pobytu części zespołu w Warszawie w związku z wykonywanym koncertem. 14-08-2008 Szczegóły
291/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą:"Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od 08.09.2008r. do 31.10.2008r. 31-07-2008 Szczegóły
290/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 na najem pomieszczenia znajdującego się w lokalu przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie z przeznaczeniem na Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 31-07-2008 Szczegóły
289/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009. 31-07-2008 Szczegóły
288/II/08 rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami, oraz naliczenie 50% opłaty prolongacyjnej Panu Narcyzowi Cielemęckiemu. 31-07-2008 Szczegóły
287/II/08 podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 31-07-2008 Szczegóły
286/II/08 w sprawie powołania komisji przetargowej o zamówienie z wolnej ręki dla podpisania umowy na roboty dodatkowe do umowy z dnia 14.07.2008 r. Nr WIL/WOŚ/B/B/III/2/3/436/26/2008/314 pod nazwą: „Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część II – Obiekt Powsinek, Rów Natoliński”. 28-07-2008 Szczegóły
285/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie od dnia 08.09.2008 do 31.10.2008. 28-07-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe