Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
301/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych na: przeprowadzenie robót konserwacyjnych na kanale "W". 08-08-2008 Szczegóły
270/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie inwestycji: Przebudowa ogrodzenia w ramach zadania:"Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia". 11-07-2008 Szczegóły
269/II/08 wyrażenia zgody na sprostowanie oczywistej pomyłki kwoty w Uchwale nr 238/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów z dnia 20-06-2008. 11-07-2008 Szczegóły
268/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pod nazwą: Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy” dla robót polegających na: "Koszeniu trawników wzdłuż ulic gminnych oraz wywóz zanieczyszczeń z terenów zielonych". 11-07-2008 Szczegóły
267/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę ulicy Obornickiej na odcinku od ul. Wiertniczej do ul. Biedronki wraz z przebudową oświetlenia. 11-07-2008 Szczegóły
266/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę ul. Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich wraz z budową oświetlenia". 11-07-2008 Szczegóły
265/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą:"Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009". 11-07-2008 Szczegóły
264/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu m.st. Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 11-07-2008 Szczegóły
263/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksy do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej". 09-07-2008 Szczegóły
262/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: wykonanie robót uzupełniających do zadania pod nazwą: "Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy" polegających na "Koszeniu trawników wzdłuż ulic gminnych oraz wywóz zanieczyszczeń z terenów zieleni". 09-07-2008 Szczegóły
261/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zbigniewem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ATPROM Agencja Artystyczno - Promocyjna na zorganizowanie "Letniego Festiwalu Młodych Talentów" w kościele św. Elżbiety przy ul. Przyczółkowej 29. 09-07-2008 Szczegóły
260/II/08 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pod nazwą: "Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 w Dzielnicy Wilanów". 09-07-2008 Szczegóły
259/II/08 zmian dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008r. 09-07-2008 Szczegóły
258/II/08 zawarcia umowy z firmą "KLEKS" Usługi Transportowe na wykonanie usług transportowych związanych z przeprowadzkami lokatorów do lokali zamiennych. 09-07-2008 Szczegóły
257/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępwania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 09-07-2008 Szczegóły
256/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z panią Bogusławą Mazurkiewicz na prowadzenie grupy terapeutycznej w ramach programu pt. "Kontynuacja programu grupowej psychoterapii poprzez proces twórczy dla Dorosłych Dzieci Alkoholików realizowanej od 12 kwietnia 2008r. do 30 czerwca 2008r. w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 09-07-2008 Szczegóły
255/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z panem Marcinem Koczykiem na wykonywanie pracy psychologa ds. przemocy w rodzinie w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym Dzielnicy Warszawa Wilanów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Goplańskiej 44, 02 - 954 Warszawa w okresie od dnia 14 lipca 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. 09-07-2008 Szczegóły
300/II/08 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: "Wymiana hydrantów ppożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 06-08-2008 Szczegóły
299/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania dla zadania pod nazwą: Przebudowa ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i ogrodzenia". 06-08-2008 Szczegóły
298/II/08 propozycji zmiany w tabeli XV/3 załacznika Dzielnicy Wilanów do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 05-08-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe