Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
473/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 21-11-2008 Szczegóły
472/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pod nazwą: "Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy" polegających na: "Pielęgnacji i usuwaniu drzew rosnących na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 21-11-2008 Szczegóły
471/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania dla części I zadania pod nazwą: "Zakup pierwszego wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego i serwerów dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj. "Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 21-11-2008 Szczegóły
470/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "Organizacja Imprez Rekreacyjno-Sportowych Tadeusz Staniszewski" na organizację na terenie Dzielnicy Wilanów Mikołajkowych Zawodów Sportowych dla Przedszkolaków. 21-11-2008 Szczegóły
469/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup tonerów i atramentów do drukarek, kopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 21-11-2008 Szczegóły
468/II/08 zawarcia z firmą SITA Polska Sp.z o.o. umowy na odbiór odpadów wielkogabarytowych (starych mebli, dywanów. itp) z terenu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na kwotę 52 430, 00 zł brutto. 19-11-2008 Szczegóły
467/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup aplikacji do implementacji elektronicznej wersji planu Dzielnicy Wilanów do strony internetowej Urzędu. 19-11-2008 Szczegóły
466/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie planu Wilanowa w skali 1:10 000 do Internetu oraz działań promocyjnych. 19-11-2008 Szczegóły
465/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: "Zakup drugiej części wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy" 18-11-2008 Szczegóły
464/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów w zakresie wykonania oznakowania pionowego i pozimego ulicy, budowy progów zwalniajacych oraz montażu bram drogowych". 18-11-2008 Szczegóły
463/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na: " Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie 6 miesięcy od podpisania umowy". 18-11-2008 Szczegóły
462/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru ofert najkorzystniejszych złożonych do postępowania na: "Zakup pierwszego wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego i serwerów dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 14-11-2008 Szczegóły
461/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą:"Zakup pierwszego wyposażenia w zakresie mebli szkolnych dla wnętrz poddasza w Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26". 14-11-2008 Szczegóły
460/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: "Sprzatanie powierzchni zewnetrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. 14-11-2008 Szczegóły
459/II/08 zawarcia umowy z firmą REK- KOMPUTER Sp.z o.o. na dostawę serwera DELL(tm) Power Edge(tm) 2900 III. 14-11-2008 Szczegóły
458/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów. 14-11-2008 Szczegóły
455/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: "Zakup pierwszego wyposażenia dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Centrum Kultury Wilanów". 14-11-2008 Szczegóły
454/II/08 zawarcia umowy na dostawę pierwszego wyposażenia w meble na potrzeby przebudowanego basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w ramach zadania "ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28.30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o.". 14-11-2008 Szczegóły
453/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pod nazwą: Utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów, dla robót polegajacych na "Remoncie bieżącym, konserwacji i naprawie dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy zanjdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów". 13-11-2008 Szczegóły
452/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem są: "Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 13-11-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe