Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
340/II/08 wyrażenia zgody na przeznaczenie środków na organizację akcji plastycznej dla dzieci pt. "Husaria Polska" w dniu 13 września 2008 roku w godzinach 14.00 - 18.00 na Polach Wilanowskich u zbiegu ulic Klimczaka i Przyczółkowej. 03-09-2008 Szczegóły
339/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zbigniewem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ATPROM Agencja Artystyczno - Promocyjna na zorganizowanie plenerowego recitalu Alicji Majweskiej i Włodzimierza Korcza przy ul. Sytej 123 w Wilanowie. 03-09-2008 Szczegóły
338/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Aleksandrą Pułacz - Markowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą "Alex - Concert" na zorganizowanie koncertu muzyki gospel w wykonaniu chóru Piast & Grapa Family w kościele błogosławionego Edmunda Bojanowskiego na Wolicy przy ul. Kokosowej 12 w Wilanowie w dniu 14 września 2008 roku o godzinie 19.00. 03-09-2008 Szczegóły
337/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Leszkiem Malinowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna "KOŃ POLSKI" na zorganizowanie występu kabaretowego grupy KOŃ POLSKI. 03-09-2008 Szczegóły
336/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Aleksandrem Wypychem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "Usługi Rozrywkowe Wypych Aleksander" na organizację miasteczka urządzeń rozrywkowych dla dzieci podczas pikniku rodzinnego w dniu 13 września 2008 roku w godzinach 14.00 - 18.00 na Polach Wilanowskich u zbiegu ulic Klimczaka i Przyczółkowej. 03-09-2008 Szczegóły
335/II/08 wyrażenia zgody na zwarcie umowy z Państwowym Zespołem Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego na wykonanie koncertu orkiestry i chóru Zespołu "Mazowsze" w kościele św. Anny w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1 w dniu 12 września 2008 roku o godzinie 20.00. 03-09-2008 Szczegóły
334/II/08 niekorzystania z prawa pierwokupu udziału w wysokości 474558/79557 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości uregulowanej w KW nr WA2M/00148955/9 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2/38 z obrębu 1-10-37 o powierzchni 5,1768 ha, położonej przy ul. Przyczółkowej. 29-08-2008 Szczegóły
333/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie". 29-08-2008 Szczegóły
332/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 29-08-2008 Szczegóły
331/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "Leszek Wnuk" - przedsiębiorstwo wielobranżowe, na realizację zadania polegającego na dowozie uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 im St. Kostki Potockiego na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w okresie od 02.09.2008 do 23.12.2008 do lokalizacji zastępczej, do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul Okrężnej 80 w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26. 29-08-2008 Szczegóły
330/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 27-08-2008 Szczegóły
329/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z Panią Danutą Milewską, właścicielem nieruchomości położonej przy ul. Sytej w Warszawie od dnia 01.08.2008 do dnia 31.12.2008. 27-08-2008 Szczegóły
328/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy - porozumienia z Panem Robertem Woźniakiem, dyrektorem Centrum Kultury Wilanów na nieodpłatne użyczenie pomieszczeń należących do CKW do celów realizacji projektu: "Głowie, Ciału i Duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów" w ramach programu "Warszawa przyjacielem Seniora". 27-08-2008 Szczegóły
327/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia z panią Małgorzatą Mityk na wykonanie pracy instruktora technik malarskich w ramach projektu "Głowie, Ciału i Duchowi - propozycja aktywnego spędzenia czasu dla wilanowskich Seniorów". 27-08-2008 Szczegóły
326/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy-porozumienia z Muzeum Pałac w Wilanowie na nieodpłatne udostępnienie przestrzeni Parku przy Pałacu w Wilanowie na potrzebę organizacji plenerów malarskich dla seniorów "Wilanów jesienią" w wybranych terminach w okresie od 1 września do 31 października 2008r. 27-08-2008 Szczegóły
325/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem "Homo Homini" sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na realizację kampanii informacyjno - edukacyjnej pn. "Młoda Warszawa bez % 2008". 27-08-2008 Szczegóły
324/II/08 zawarcia umowy z firmą ANBI Hurtownia ZOO-LUX na zakup i dostawę karmy dla kotów na kwotę brutto 5 602,52 zł. 22-08-2008 Szczegóły
323/II/08 zawarcia umowy z firmą POLSUPER sp.z o. o. na dostarczenie i montaż 40 koszy ulicznych o pojemności 35 l. w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2008r. na kwotę 22 924,00 zł. brutto. 22-08-2008 Szczegóły
322/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Wymiana hydrantów ppożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 22-08-2008 Szczegóły
321/II/08 wyrażenia zgody na unieważnienie postępowania przetargowego na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Remont w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 22-08-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe