Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
513/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: Sprzątanie powierzchni zewnętrznych i biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 05-12-2008 Szczegóły
512/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Zakup aplikacji do implementacji elektronicznej wersji planu Dzielnicy Wilanów do strony internetowej Urzędu. 05-12-2008 Szczegóły
511/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup tonerów i atramentów do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów. 05-12-2008 Szczegóły
510/II/08 zawarcia umowy z Kazimierzem Królikowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budownictwa Ogólnego z siedzibą w Iwaniskach, ul. Witosa 38 na remont mieszkania komunalnego przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej w Warszawie. 04-12-2008 Szczegóły
509/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pod nazwą: "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 04-12-2008 Szczegóły
508/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Zakup pierwszego wyposażenia dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a". 04-12-2008 Szczegóły
507/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Leszkiem Bonowiczem działającym pod firmą "BONUSMIAR" na wykonanie map z projektem podziału nieruchomości działek dla planowanej przebudowy ulicy St. Kostki Potockiego wraz z parkingiem w ramach zadania "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego". 04-12-2008 Szczegóły
506/II/08 zwiększenia środków na zakup aplikacji do implementacji elektronicznej wersji planu Dzielnicy Wilanów do strony internetowej Urzędu. 04-12-2008 Szczegóły
505/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Zakup drugiej części pierwszego wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 03-12-2008 Szczegóły
504/II/08 sprostowania omyłki w zapisie umowy na roboty dodatkowe przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie, polegającej na dokonaniu zmiany w zapisie par. 8, ust.1 z umowy WIL/WIR/I/VII/7/1/81/415/28/2008/4 z dnia 30.06.2006. 03-12-2008 Szczegóły
503/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót dodatkowych, związanych z wykonaniem przebudowy studni kanalizacyjnych w ramach zadania: "Przebudowa ulic Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich". 03-12-2008 Szczegóły
502/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: " Zakup drugiej części wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ulicy Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 03-12-2008 Szczegóły
501/II/08 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 03-12-2008 Szczegóły
500/II/08 przeznaczenia do najmu garażu przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z panem Aleksandrem Kwaśniewskim dotychczasowym najemcą - na okres 3 lat. 03-12-2008 Szczegóły
499/II/08 zawarcia umowy na dostawę mat antypoślizgowych w ramach pierwszego wyposażenia przebudowanego basenuw Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w ramach zadania:"ZSS nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza hali sportowej i instalacji c.o." 03-12-2008 Szczegóły
498/II/08 zawarcia umów z firmami PLATON i GRUPA A5 oraz wystawienia zleceń dla firm PW AVA i Azymut na dostawę książek, stanowiacych pierwsze wyposażenie dla filii Biblioteki Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy zlokalizowanej w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 28-11-2008 Szczegóły
497/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: Dostawa maszyny do pielęgnacji i oczyszczania lodu (Rolby) do Zespołu Szkół nr 2 w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 28/30. 28-11-2008 Szczegóły
496/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem są roboty uzupełniające dla zadania: "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 28-11-2008 Szczegóły
495/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na zakup pierwszego wyposażenia w zakresie mebli szkolnych dla wnętrz poddasza w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26. 28-11-2008 Szczegóły
494/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na: " Zakup pierwszego wyposażenia dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj.: Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy oraz Centrum Kultury Wilanów". 28-11-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe