Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
360/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów z: panią Iwoną Łabajczyk, panią Agnieszką Popiołek oraz panią Martą Magdaleną Makara, w ramach współuczestniczenia Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w realizowanym przez "Fundację Mederi" programie zajęć psychoterapeutycznych dla rodzin z terenu Wilanowa. 17-09-2008 Szczegóły
359/II/08 zawarcia umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń odwadniających drogi gminne oraz drogi będące we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 12-09-2008 Szczegóły
358/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenah będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy". 12-09-2008 Szczegóły
357/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowokabackiej". 10-09-2008 Szczegóły
356/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postepowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą:"Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie." 10-09-2008 Szczegóły
355/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Piotrem Wąsikiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "BE-ART - Piotr Wasik" na realizację techniczną, w tym ustawienie sceny, zadaszenia i nagłośnienia wraz z agregatami prądotwórczymi i obsługą podczas pikniku rodzinnego i koncertu z udziałem zespołu Kombii i Eweliny Flinty w rejonie ulic Przyczółkowej i Klimczaka w Warszawie w dniu 13 września 2008r. w godzinach: 14.00 - 22.00. 10-09-2008 Szczegóły
354/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stanisławem Jakubowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą T.L.S. Oświetlenie Profesjonalne - Stanisław Jakubowski na oświetlenie dużej sceny podczas koncertu z udziałem Zespołu Kombii i Eweliny Flinty. Koncert organizowany jest w rejonie ul. Przyczółkowej i Klimczaka w Warszawie w dniu 13 września 2008r. w godzinach: 18.30 - 22.00. 10-09-2008 Szczegóły
353/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Leszkiem Tomaszem Wachnikiem prowadzącym działaność gospodarczą pod nazwą Agencja Artystyczna Arundo na organizację plenerowego koncertu "Gala Strauss" w dniu 11 września 2008 roku w Powsinie przy ul. Ptysiowej 3. 10-09-2008 Szczegóły
352/II/08 wyrażenia zgody na wykonanie 100 sztuk kalendarzy książkowych oraz 150. sztuk kalendarzy biurkowych na rok 2009 z wytłoczonym w oprawie napisem: "Dzielnica Wilanów m.st. Warszawy". 10-09-2008 Szczegóły
351/II/08 zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2010 - 2011 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 10-09-2008 Szczegóły
350/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 03-09-2008 Szczegóły
349/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 r. 03-09-2008 Szczegóły
348/II/08 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2010 - 2011 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. 03-09-2008 Szczegóły
347/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujacych się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy". 03-09-2008 Szczegóły
346/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych dla zadania pod nazwą: :Montaż sygnalizatorów akustycznych dla niewidomych przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wiertnicza - Ostra - St. Lentza. 03-09-2008 Szczegóły
345/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Przebudowę ogrodzenia w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i ogrodzenia". 03-09-2008 Szczegóły
344/II/08 wyrażenia zgody na zarwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia dokumentów przetargowych do postępowania na roboty budowlane w ramach zadania pod nazwą: "Wymiana hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 03-09-2008 Szczegóły
343/II/08 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: "Przebudowa ulicy Potułkały". 03-09-2008 Szczegóły
342/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych z panem Mariuszem Łopacińskim na stworzenie dwóch autorskich programów oraz przeprowadzenie na ich podstawie kursów komputerowych dla seniorów w ramach projektu "Głowie, Ciału i Duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów" realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów w ramach programu "Warszawa Przyjacielem Seniora". 03-09-2008 Szczegóły
341/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Muzeum Pałac w Wilanowie na przygotowanie projektu i druk materiałów informujących o wystawie "Król Jan III i Towarzysze Broni". 03-09-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe