Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
398/II/08 oddania w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przyczółkowej. 09-10-2008 Szczegóły
397/II/08 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji składającej się z przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, dotyczącej "Remontu sal gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 oraz Szkole Podstawowej nr 104 przy ul. Przyczółkowej 27". 09-10-2008 Szczegóły
396/II/08 wyrażenia zgody na: 1. rozwiązanie umowy WIL/WIR/I/WIL/I/1/11/107/570/40/2008/60 z Biurem Projektów Inwestycji "Alex-Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda, 2. powołanie komisji przetargowej celem przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda, 3. na zawarcie aneksu terminowego do umowy WIL/WIR/I/43/414/57/2007 z Biurem Projektów Inwestycji "Alex-Projekt" na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania:"Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 09-10-2008 Szczegóły
395/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu ulicy Orszady w Dzielnicy Wilanów. 09-10-2008 Szczegóły
394/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę dojazdu do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 przylegającego do ul. 19 KUD w Dzielnicy Wilanów. 09-10-2008 Szczegóły
393/II/08 zawarcia umowy na wykonanie I etapu adaptacji typowego projektu w ramach zadania pod nazwą:"Budowa boiska sportowego przy ul. Sytej 123 - prace przygotowawcze". 09-10-2008 Szczegóły
392/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na I semestr roku szkolnego 2008/2009 z: panem Pawłem Miakotą, panią Katarzyną Marczak, panią Elwirą Bocian oraz panią Agnieszką Obłój. 09-10-2008 Szczegóły
391/II/08 zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2008 rok. 07-10-2008 Szczegóły
390/II/08 przeznaczenia do najmu garaży: nr 27, 35, 41, 59,68 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat. 07-10-2008 Szczegóły
389/II/08 zawarcia aneksu do umowy WIL/WIR/I/I/1/13/56/305/17/2008 z firmą "Alex - Projekt" Biuro Projektów Inwestycji z siedzibą w Warszawie przy ul. Gruszy 26 na opracowanie materiałów do uzyskania decyzji lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Rzodkiewki oraz ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis w ramach zadania pod nazwą:"Budowa dróg gminnych, w tym wykupy gruntów". 07-10-2008 Szczegóły
388/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z panią Martą Makarą na prowadzenie dla dzieci z Dzielnicy Wilanów zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć socjoterapeutycznych, pracy w środowisku oraz zakup artykułów żywnościowych i materiałów do zajęć w ramach programu "klubik pozalekcyjny", realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów na terenie Centrum Kultury Wilanów, ul. Wiertnicza 26 w Warszawie. 07-10-2008 Szczegóły
387/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Rozbiórka budynku przy ulicy Sytej 123 w Warszawie". 03-10-2008 Szczegóły
386/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstawowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26". 03-10-2008 Szczegóły
385/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z "BIG CLASSIC Waszkiewicz Spółka Jawna Agencja Koncertowo - produkcyjna" na realizację koncertu muzyki poważnej "Mistrzowski Recital Chopinowski" w wykoaniu Tatiany Shebanowej w dniu 5 października 2008 roku w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniacej w Powsinie. 03-10-2008 Szczegóły
384/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych w piłce nożnej w kategorii gimnazjów w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 03-10-2008 Szczegóły
383/II/08 wyrażenia zgody na realizację programu "Otwarte Obiekty Sportowe" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 6 października do 6 grudnia 2008 roku. 02-10-2008 Szczegóły
382/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 02-10-2008 Szczegóły
381/II/08 wyrażenia zgody z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na I semestr roku szkolnego 2008/2009 oraz zakup materiałów do tych zajęć. 02-10-2008 Szczegóły
380/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Wymianę hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 30-09-2008 Szczegóły
379/II/08 wykonania kontroli likwidacji nielegalnych włączeń kanalizacji deszczowej do kanałów sanitarnych wykazanych w czasie wcześniejszej kontroli na terenie Zawad. 30-09-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe