Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
533/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie robót dodatkowych związanych z wykonaniem przebudowy studni kanalizacyjnych w ramach zadania pod nazwą:"Przebudowa ulic Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich". 10-12-2008 Szczegóły
532/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest: "Usunięcie awarii na hydrantach przeciwpożarowych na przewodzie wodociągowym na osiedlu Arbuzowa Bis i na przewodzie wodociągowym w ul. Wyprawy na terenie Powsinka". 10-12-2008 Szczegóły
531/II/08 zawarcia umowy na dostawę suszarek do włosów i rąk w ramach pierwszego wyposażenia przebudowanego basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30. 10-12-2008 Szczegóły
530/II/08 zawarcia z firmą ABRYS technika sp.z o.o. umowy na zakup i transport 33 pojemników do segregacji odpadów w budynkach na kwotę 4 951,98 zł. brutto. 10-12-2008 Szczegóły
529/II/08 najmu w 2009 roku powierzchni biurowych w budynku przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 10-12-2008 Szczegóły
528/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na: "Zakup tonerów i atramentów do drukarek, kopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 10-12-2008 Szczegóły
527/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą RTV Dublet AGD na dostawę fabrycznie nowych telewizorów LCD w ilości 10 sztuk i odtwarzaczy DVD w ilości 10 sztuk z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia pomieszczeń szkolnych przebudowywanego poddasza w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 oraz fabrycznie nowych telewizorów LCD w ilości 3 sztuk celem pierwszego wyposażenia placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 08-12-2008 Szczegóły
526/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na "Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów w zakresie wykonania oznakowania pionowego i poziomego ulicy, budowy progów zwalniajacych oraz montażu bram drogowych". 08-12-2008 Szczegóły
525/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą COMP DATA sp. z o.o. na dostawę pierwszego wyposażenia w postaci trzech serwerów aplikacji do montażu w szafie 19'' wraz z konsolami KVM dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 08-12-2008 Szczegóły
524/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 08-12-2008 Szczegóły
523/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2, XV/3 oraz WPI do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 08-12-2008 Szczegóły
522/II/08 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2009 roku. 08-12-2008 Szczegóły
521/II/08 zawarcia umowy z firmą Garmond Press na dostawę prasy do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 08-12-2008 Szczegóły
520/II/08 zawarcia umowy z firmą "Budowlana Spółdzielnia Piaseczno" na usunięcie awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Wandy Rutkiewicz i Resorowej na terenie Dzielnicy Wilanów. 05-12-2008 Szczegóły
519/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 05-12-2008 Szczegóły
518/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pierwszego wyposażenia w zakresie instrumentów muzycznych dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 05-12-2008 Szczegóły
517/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na: "Zakup pierwszego wyposarzenia w zakresie mebli szkolnych dla wnetrz poddasza w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26". 05-12-2008 Szczegóły
516/II/08 zawarcia umowy z firmą Związek Spółek Wodnych w Nowym Dworze Mazowieckim na wykonanie opaski na rowie melioracyjnym, wchodzącym w skład Obiektu Powsin V przy ul. Potułkały. 05-12-2008 Szczegóły
515/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest wykonanie robót dodatkowych związanych w wykonaniem przebudowy studni kanalizacyjnych w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ulic Wiktorii Wiedeńskiej i Marconich". 05-12-2008 Szczegóły
514/II/08 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego. 05-12-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe