Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
78/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 07-05-2019 Szczegóły
77/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 30.04.2019 r. 07-05-2019 Szczegóły
76/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 07-05-2019 Szczegóły
75/V/2019 zatwierdzenia planu pracy na 2019 rok Środowiskowego Domu Samopomocy typu AB z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 27a prowadzonego przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 06-05-2019 Szczegóły
74/V/2019 wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 06-05-2019 Szczegóły
73/V/2019 zmiany Uchwały Nr 692/IV/18 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr 154/II/08 Zarządu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Wilanów. 24-04-2019 Szczegóły
71/V/2019 zatwierdzenia „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2018” oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania opisowego z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy za rok 2018” 19-04-2019 Szczegóły
72/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 24-04-2019 Szczegóły
70/V/2019 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu socjalnego 19-04-2019 Szczegóły
69/V/2019 przeznaczenia garażu nr … do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 3 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr … oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 19-04-2019 Szczegóły
68/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 19-04-2019 Szczegóły
67/V/2019 udzielenia upoważnienia do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, z przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej, usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 09-04-2019 Szczegóły
66/V/2019 udzielenia upoważnienia do powoływania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, z przedszkoli, szkół i poradni psychologiczno-pedagogicznej usytuowanych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 09-04-2019 Szczegóły
65/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 09-04-2019 Szczegóły
64/V/2019 przeznaczenia do najmu na okres 3 lat w drodze konkursu ofert garaży wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów 09-04-2019 Szczegóły
63/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie opinii Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy do zmian w załączniku Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2019 r. 09-04-2019 Szczegóły
62/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.03.2019 r. 09-04-2019 Szczegóły
61/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2019 Szczegóły
60/V/2019 propozycji zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2019 – 2045, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-04-2019 Szczegóły
59/V/2019 przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy 29-03-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe