Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
143/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku 11-09-2019 Szczegóły
142/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23 B 11-09-2019 Szczegóły
139/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 11-09-2019 Szczegóły
138/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 424 im. Królowej Marysieńki w Warszawie, ul. J. B. Flatta 7 02-09-2019 Szczegóły
137/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Przedszkolu nr 440 w Warszawie, ul. Latoszki 24 02-09-2019 Szczegóły
136/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika świetlicy w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 02-09-2019 Szczegóły
133/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 300 im. Wandy Rutkiewicz w Warszawie, ul. Gubinowska 28/30 02-09-2019 Szczegóły
132/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 02-09-2019 Szczegóły
131/V/2019 wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 169 im. Orła Białego w Warszawie, ul. Uprawna 9/17 29-08-2019 Szczegóły
129/V/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora w Szkole Podstawowej nr 358 im. hetmana Jana Zamoyskiego w Warszawie, ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10 29-08-2019 Szczegóły
128/V/2019 przyjęcia wstępnego projektu dzielnicowego załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2020 rok oraz prognozy budżetowej na lata 2021 – 2022 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych 29-08-2019 Szczegóły
127/V/2019 informacji o zmianie statusu wieloletnich przedsięwzięć majątkowych Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wg stanu na dzień 31.07.2019 r. 20-08-2019 Szczegóły
126/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-08-2019 Szczegóły
125/V/2019 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2019 rok w dziale 801 – Oświata i wychowanie 20-08-2019 Szczegóły
124/V/2019 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2019 r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 12-08-2019 Szczegóły
123/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 427 „Kraina Radości” przy ul. Jana III Sobieskiego 15 w Warszawie 02-08-2019 Szczegóły
122/V/2019 przyjęcia projektu uchwały Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26 poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych 02-08-2019 Szczegóły
121/V/2019 • zmiany powierzchni lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy z 307,70 m2 na 144,70 m2, • przeznaczenia do najmu na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert lokalu użytkowego o powierzchni 144,70 m2, położonego w budynku przy ul. Przyczółkowej 27A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zawarcia umowy najmu z dotychczasowym najemcą, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu, wyrażenia zgody na podnajem powierzchni nie przekraczającej 50% wynajmowanego lokalu innym podmiotom, wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji. 02-08-2019 Szczegóły
120/V/2019 • wyłączenia pomieszczenia o powierzchni 48,00 m2 z powierzchni całkowitej lokalu wynajmowanego na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów w budynku przy ul. Radosnej 11 w Warszawie, • przeznaczenia do najmu pomieszczenia o powierzchni 63,32 m2 na rzecz Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów, • zatwierdzenia warunków najmu tego pomieszczenia w trybie poza konkursem ofert, • wyrażenia zgody na odstąpienie od pobrania kaucji, • wyrażenia zgody na podnajem powierzchni tego pomieszczenia nie przekraczającej 50% wynajmowanej powierzchni innym podmiotom, • wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy WZN/LU/3/2018 z dnia 29.10.2018 r.; 02-08-2019 Szczegóły
119/V/2019 przeznaczenia garażu nr 60 do wynajęcia na dalszy okres w trybie poza konkursem ofert, zawarcia z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu na okres 2 lat, zatwierdzenia wynegocjowanej stawki czynszu za garaż nr 60 oraz wyrażenia zgody na obniżenie o 50% kaucji za garaż 25-07-2019 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe