Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
382/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą STREFA SPORTU na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 02-10-2008 Szczegóły
381/II/08 wyrażenia zgody z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na I semestr roku szkolnego 2008/2009 oraz zakup materiałów do tych zajęć. 02-10-2008 Szczegóły
380/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na "Wymianę hydrantów przeciwpożarowych na sieci wodociągowej na terenie Zawad". 30-09-2008 Szczegóły
379/II/08 wykonania kontroli likwidacji nielegalnych włączeń kanalizacji deszczowej do kanałów sanitarnych wykazanych w czasie wcześniejszej kontroli na terenie Zawad. 30-09-2008 Szczegóły
378/II/08 przeznaczenia środków finansowych na realizację II etapu programu "Od zabawy do sportu" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 29 września do 13 grudnia 2008 roku. 26-09-2008 Szczegóły
377/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: " Przebudowa ulicy Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Ostrej". 26-09-2008 Szczegóły
376/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej pomieszczeń po mieszkaniach służbowych w budynku Zespołu Szkół nr 79 (dawna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9) przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 26-09-2008 Szczegóły
375/II/08 wyrażenia zgody na realizację programu "Zajęcia pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie: 29 września - 13 grudnia 2008 roku. 24-09-2008 Szczegóły
374/II/08 wyrażenia zgody na realizację II etapu programu "Od zabawy do sportu" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 29 września do 13 grudnia 2008 roku. 24-09-2008 Szczegóły
373/II/08 wyrażenia zgody na zakupienie kopiarki kolorowej KONICA MINOLTA Magicolor 4690 MF z dodatkowym wyposażeniam - kasetą na 500 arkuszy i szafką pod kopiarkę - do obsługi świadczeń alimentacyjnych. 24-09-2008 Szczegóły
372/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Rek - Komputer sp. z o. o. ul. Bazyliańska 20, 03 - 203 Warszawa na zakup serwera do obsługi świadczeń alimentacyjnych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów. 24-09-2008 Szczegóły
371/II/08 zawarcia z firmą "ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" umowy na wykonanie ekspertyzy pięciu placów zabaw należących do Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 15 dni od daty podpisania umowy. 22-09-2008 Szczegóły
370/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót drogowych w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Ostrej". 22-09-2008 Szczegóły
369/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane rozbiórkowe dla zadania pod nazwą "Budowa przedszkola przy ul. Sytej wraz z rozbiórką sterego budynku". 22-09-2008 Szczegóły
368/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z "BIG CLASSIC Waszkiewicz Spółka Jawna Agencja koncertowo - produkcyjna" na realizację koncertu muzyki poważnej "Viva Verdi, Viva Puccini" w dniu 28 września 2008 roku w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie. 22-09-2008 Szczegóły
367/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-09-2008 Szczegóły
366/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 22-09-2008 Szczegóły
365/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowokabackiej". 17-09-2008 Szczegóły
364/II/08 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 17-09-2008 Szczegóły
363/II/08 rozpatrzenia wniosku o zmianę zajmowanego lokalu. 17-09-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe