Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
553/II/08 zgody na zawarcie Aneksu do umowy WIL/WIR/I/V/10/4/79/414/16/2008/45 z dnia 03-07-2008. 17-12-2008 Szczegóły
552/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego, formatu A3, na potrzeby Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 17-12-2008 Szczegóły
551/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na: "Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w 2009 roku". 17-12-2008 Szczegóły
550/II/08 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budzetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w zakresie działu 852 - Pomoc społeczna. 17-12-2008 Szczegóły
549/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w zakresie działu 750 - Administracja publiczna. 17-12-2008 Szczegóły
548/II/08 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zakup 140 par łyżew w firmie "Tempish Polska sp. z o. o." z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia sezonowego lodowiska w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30. 16-12-2008 Szczegóły
547/II/08 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowej realizacji programów sportowych na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów. 16-12-2008 Szczegóły
546/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Zakup tonerów i atramentów do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 16-12-2008 Szczegóły
545/II/08 zawarcia umowy z firmą "Image Recording Solutions sp.z o.o." na dostawę rzutnika multimedialnego i automatycznego ekranu ściennego, ich instalacji oraz wykonania niezbędnego okablowania w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów. 16-12-2008 Szczegóły
544/II/08 zawarcia umów z RWE Polska Spółka Akcyjna na dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej, ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej Spółka Akcyjna na dostarczenie i sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej, z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. na dostarczanie i sprzedaż wody i zbiorowe odprowadzania ścieków do budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wilanów. 15-12-2008 Szczegóły
543/II/08 zawarcia umowy z firmą DUBLET RTV-AGD na dostawę sprzetów AGD w ramach zakupu pierwszego wyposażenia dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 15-12-2008 Szczegóły
542/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą COMP DATA sp.z o.o. na zakup 20 zestawów komputerowych z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia pomieszczeń szkolnych przebudowywanego poddasza w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 15-12-2008 Szczegóły
541/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku". 15-12-2008 Szczegóły
540/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu terminowego do umowy z Autorską Pracownią Architektury "CAD" na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" oraz "Budowa toalety publicznej". 12-12-2008 Szczegóły
539/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą ESS AUDIO sp. z o.o. na dostwę pierwszego wyposażenia nagłośnieniowego dla siedziby Centrum Kultury Wilanów zlokalizowanego w budynku przy ulicy Przyczółkowej 27a. 12-12-2008 Szczegóły
538/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest:"Usunięcie awarii na hydrantach przeciwpożarowych na przewodzie wodociągowym na osiedlu Arbuzowa Bis i na przewodzie wodociągowym w ul. Wyprawy na terenie Powsinka". 12-12-2008 Szczegóły
537/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego, dokumentacji do postępowania oraz listy Wykonawców zaproszonych do złożenia ofert na: "Zakup tonerów, atramentów do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 12-12-2008 Szczegóły
536/II/08 zawarcia umowy z firmą "CHPM Centrala Handlu Przemysłu Muzycznego" sp. z o. o. na dostawę instrumentów muzycznych dla placówek zlokalizowanych przy ul. Przyczółkowej 27a. 11-12-2008 Szczegóły
535/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zbigniewem Jasińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "ATPROM Agencja Artystyczno - Promocyjna" na zorganizowanie koncertu Jerzego Połomskiego w sali przy ul. St. Kostki Potockiego 27 w Wilanowie. 11-12-2008 Szczegóły
534/II/08 zawarcia umowy z firmą "TERRA Albinowski Bogusław" na zakup 45 sztuk kwietników wiszących wraz z dostawą i terminem realizacji do 15 grudnia 2008 roku. 11-12-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe