Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
420/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: "Remont bieżący, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów". 22-10-2008 Szczegóły
419/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych na: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda w ramach zadania pod nazwą - Budowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 22-10-2008 Szczegóły
418/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych na: "Przebudowę dojazdu do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 przylegającego do ul. 19KUL w Dzielnicy Wilanów". 22-10-2008 Szczegóły
417/II/08 podpisania umowy na montaż ochronników przepięciowych, dodatkowych linii zasilających, rozdzielnic, dostosowanie instalacji elektrycznej dla dodatkowego montażu UPS-a w obiekcie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 22-10-2008 Szczegóły
416/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem wykładziny dywanowej w pokojach nr 114, 115, 203, 206, 207, 208, 303, 304, 306, 308, 310, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 i 410 oraz wykładziny PCV w pokojach 408 i 409 w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 22-10-2008 Szczegóły
415/II/08 wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w roku 2009. 22-10-2008 Szczegóły
414/II/08 wykonania 200 sztuk kalendarzy trójdzielnych na 2009 rok. 22-10-2008 Szczegóły
413/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: "Przebudowa dojazdu do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 przy ul. Przyczółkowej 27 przylegającego do ul. 19 KUL w Dzielnicy Wilanów". 21-10-2008 Szczegóły
412/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na robotę budowlaną, której przedmiotem jest: "Przebudowa ogrodzenia w ramach zadania "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia". 21-10-2008 Szczegóły
411/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Grażyną Czerniakowską z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych na I semestr roku szkolnego 2008/2009. 21-10-2008 Szczegóły
410/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Magdaleną Popiołek na prowadzenie dla dzieci z Dzielnicy Wilanów zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zajęć socjoterapeutycznych, pracy w środowisku w ramach programu "Klubik pozalekcyjny", realizowanego przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów na terenie Centrum Kultury Wilanów, ul Wiertnicza 26 w Warszawie. 21-10-2008 Szczegóły
409/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem mebli biurowych w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 21-10-2008 Szczegóły
408/II/08 propozycji zmiany w tabeli XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 17-10-2008 Szczegóły
407/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008r. w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-10-2008 Szczegóły
406/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na roboty uzupełniające "Przebudowy ogrodzenia" w ramach zadania "Gimnazjum nr 116 przy ul. Uprawnej 9/17 - budowa boiska i przebudowa ogrodzenia". 16-10-2008 Szczegóły
405/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Przebudowę ul. Piechoty Łanowej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Ostrej". 16-10-2008 Szczegóły
403/II/08 powołania Komisji Negocjacyjnej w celu uzgodnienia warunków nabycia przez m.st. Warszawa części nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 6/1 i nr 11 z obrębu 1-06-76 przy ulicy Rosy będacej własnością Pana Leonarda Młotka. 16-10-2008 Szczegóły
402/II/08 przeznaczenia do najmu garaży: nr 6, 32, 39, 52, 55, 66, 70 przy ul. Kosiarzy w Warszawie wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat. 15-10-2008 Szczegóły
401/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na remonty bieżące, konserwację i naprawę dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 15-10-2008 Szczegóły
400/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotemjest: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego mostu na kanale melioracyjnym na ulicy Hlonda w ramach zadania pod nazwą:" Przebudowa ul. Klimczaka, Hlonda i Orszady wraz z barierkami". 15-10-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe