Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
576/II/08 zawarcia z firmą "ART - US" Usługi Porządkowe Artur Kuźniarski umowy na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz wykonania w ww. okresach bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 17 880, 00 zł. 31-12-2008 Szczegóły
575/II/08 przekazania planów finansowych dochodów i wydatków w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów, opracowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 2438/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 31-12-2008 Szczegóły
573/II/08 przeznaczenia środków finansowych na realizację programu "Zajęcia pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 5 stycznia do 20 czerwca 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
572/II/08 przeznaczenia środków finansowych na realizację programu "Od zabawy do sportu" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 5 stycznia do 19 czerwca 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
571/II/08 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom zgodnie z zarządzeniem nr 1920/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 sierpnia 2008 roku. 30-12-2008 Szczegóły
570/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "Leszek Wnuk" na realizację zadania polegającego na dowozie uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w okresie od 5 stycznia do 15 maja 2009 roku do lokalizacji zastępczej do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80. 30-12-2008 Szczegóły
569/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację zadań z zakresu II głównego kierunku działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2009 - pomoc psychologiczna i prawna. 30-12-2008 Szczegóły
568/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 na najem pomieszczenia znajdującego się przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie z przeznaczeniem na Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-12-2008 Szczegóły
567/II/08 zawarcia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej przy ul. Lentza - ujęcie wody oligoceńskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
565/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Zakup tonerów i atramentów do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 30-12-2008 Szczegóły
564/II/08 podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów surowcowych z obiektu Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
562/II/08 umorzenia zaległości podatkowej panu Kazimierzowi Moczulskiemu za nieruchomość położoną w Warszawie. 30-12-2008 Szczegóły
561/II/08 podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 24-12-2008 Szczegóły
560/II/08 zawarcia umowy z firmą "Zakład Budownictwa Ogólnego" na wykonanie blokad na drodze dojazdowej do komunalnych budynków zespołów garażowych przy ulicy Kosiarzy w Warszawie. 22-12-2008 Szczegóły
559/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Dostawę maszyny do pielęgnacji i oczyszczania lodu (ROLBY) do Zespołu Szkół nr 2 w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 28/30". 19-12-2008 Szczegóły
558/II/08 zawarcia umowy z firmą "ALDOR" na wykonanie blokad na drodze dojazdowej do komunalnych budynków zespołów garażowych przy ul. Kosiarzy w Warszawie. 19-12-2008 Szczegóły
557/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania na:"Zakup tonerów i atramentów do drukarek, kopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 19-12-2008 Szczegóły
556/II/08 sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków na 2009 rok, sporządzonego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-12-2008 Szczegóły
555/II/08 zgody na zawarcie Aneksu do umowy WIL/WIR/I/VII/7/1/81/415/28/2008/43 z dnia 30-06-2008 roku. 17-12-2008 Szczegóły
554/II/08 zgody na zawarcie Aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/V/10/2/59/319/12/2008/30 z dnia 20-05-2008 roku. 17-12-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe