Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
641/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Tadeuszem Zieńkowskim na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej przy przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. 02-02-2009 Szczegóły
640/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Kominiakiem na nadzór inwestorski w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej przy przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. 02-02-2009 Szczegóły
563/II/08 zawarcia umowy z firmą Eden Springs Poland sp. z o.o. na dostawę wody źródlanej do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 30-12-2008 Szczegóły
639/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Andrzejem Rzepeckim oraz Panią Bogumiłą Rzepecką prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą "Zespół Usług Projektowych RAB" na nadzory autorskie przebudowywanego budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie w zakresie robót konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych. 02-02-2009 Szczegóły
638/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz programów promowania zdrowego stylu życia w placówkach oświatowych na II semestr roku szkolnego 2008/2009. 02-02-2009 Szczegóły
637/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla Część I - ulicy Biwakowej, Część II - ulicy Rzodkiewki, Część III - ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa - bis Rzodkiewki". 28-01-2009 Szczegóły
636/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania w ramach zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa ulicy Przyczółkowej". 28-01-2009 Szczegóły
635/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla uzyskania lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu w ramach zadania: Budowa ulicy Zdrowej na odcinku Al. Wilanowska - droga L4". 28-01-2009 Szczegóły
634/II/09 zawarcia umowy na korektę tekstów do wydawanego przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy czasopisma pt. "Informator Wilanowski". 28-01-2009 Szczegóły
633/II/09 zawarcia umowy na skład komputerowy i druk wydawanego przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy czasopisma pt. "Informator Wilanowski" w 2009 roku. 28-01-2009 Szczegóły
632/II/09 wyrażenia zgody na wykonanie 300 sztuk promocyjnych piłek nożnych. 28-01-2009 Szczegóły
631/II/09 umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za lata 2004-2007 wraz z odsetkami Panu Mirosławowi Piwowarskiemu. 26-01-2009 Szczegóły
630/II/09 zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr WIL/WIR/I/VII/7/1/81/415/28/2008/43 z dnia 30.06.2008 na wykonanie robót dodatkowych na realizowanej przebudowie budynku, będącym załącznikiem do uchwały. 23-01-2009 Szczegóły
629/II/09 zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy WIL/WIR/I/24/158/633/55/2007 z dnia 23.11.2007 roku na wykonanie przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a oraz na budowę ul. 19 KUD, będącym załącznikiem do uchwały. 23-01-2009 Szczegóły
628/II/09 zgody na zawarcie Aneksu do umowy WIL/WIR/I/V/10/4/79/414/16/2008/45 z dnia 03 lipca 2008 roku będącego załącznikiem do uchwały. 23-01-2009 Szczegóły
627/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Budowa przedszkola przy ulicy Sytej 123 w Warszawie". 23-01-2009 Szczegóły
626/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: "Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30". 23-01-2009 Szczegóły
625/II/09 zatwierdzenia uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009 rok. 23-01-2009 Szczegóły
624/II/09 zawarcia umowy z RWE Polska S.A. na świadczenie usług przesyłowych do nieruchomości położonej przy ul. Królowej Marysieńki - ujęcie wody oligoceńskiej na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od 01.01. do 31.12.2009. 23-01-2009 Szczegóły
623/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 23-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe