Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
490/II/08 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 28-11-2008 Szczegóły
489/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu terminowego do umowy nr WIL/WIR/I/1/21/1/16/103/543/34/2008/57 z firmą FAL-BRUK na wykonanie przebudowy ulic Marconich i Wiktorii Wiedeńskiej. 28-11-2008 Szczegóły
488/II/08 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: "Usunięcia awarii na hydrantach przeciwpożarowych HP 37428 na przewodzie wodociągowym na osiedlu Arbuzowa Bis i HP 40598 na przweodzie wodociągowym w ul. Wyprawy na terenie Powsinka". 28-11-2008 Szczegóły
487/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania na dostawę maszyny do pielęgnacji i oczyszczania lodu (ROLBY) w ramach zadania: "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych". 28-11-2008 Szczegóły
486/II/08 przeznaczenia do najmu garaży nr 3, 38 przy ulicy Kosiarzy w Warszawie wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat. 26-11-2008 Szczegóły
485/II/08 zawarcia umowy z panem Kazimierzem Królikowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Budownictwa Ogólnego z siedzibą: 27 - 570 Iwaniska, ul. Witosa 38 na remont dachu budynku zespołu garażowego Nr 2 - boksy od 21 do 40 przy ul. Kosiarzy w Warszawie. 26-11-2008 Szczegóły
484/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzupełniające roboty budowlane do umowy "Remont piwnicy i parteru w Szkole Podstwowej nr 261 przy ul. Wiertniczej 26" w ramach zadania: "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zakup uslug remontowych". 26-11-2008 Szczegóły
483/II/08 zawarcia umowy z firmą "Helikon Meble Biurowe S.A." na dostwę pierwszego wyposażenia w zakresie mebli biurowych z przeznaczeniem dla nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Przyczółkowej 27a. 26-11-2008 Szczegóły
482/II/08 zajęcia stanowiska dotyczącego ustalenia dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy nowego limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 26-11-2008 Szczegóły
481/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: "Zakup tonerów i atramentów do drukarek, kopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 26-11-2008 Szczegóły
480/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na dostawę w ramach zadania pod nazwą: "Zakup aplikacji do implementacji elektronicznej wersji planu Dzielnicy Wilanów do strony internetowej Urzedu". 26-11-2008 Szczegóły
479/II/08 podpisania umowy na dostawę wraz z montażem wykładziny dywanowej w pokojach nr 201, 204, 205, 309A, 309B w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11. 26-11-2008 Szczegóły
478/II/08 zawarcia z firmą "MELWODPROJEKT sp. z o.o. Biuro Projektowo - Usługowe Wodnych Melioracji Wodociągów i Kanalizacji" umowy na wykonanie projektu wykonawczego na remont budowli melioracyjnych związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych (przepustów i rowów) w celu zachowania ich funkcji w zlewni rowu V zlokalizowanego na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy pomiędzy ul. Łukasza Drewny a Skarpą Warszawską z terminem realizacji do dnia 20.12.2008r. 24-11-2008 Szczegóły
477/II/08 zawarcia z firmą "Budownictwo Wodne i Melioracja Stefan Perczyński" umowy na wykonanie umocnienia prawej skarpy rowu melioracyjnego nr V na długości 28 metrów zlokalizowanego przy ul. Przyczółkowej w Warszawie z terminem realizacji do dnia 15.12.2008r. 24-11-2008 Szczegóły
476/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem są: "Przebudowa strychu i nadbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Dzielnicy Wilanów". 24-11-2008 Szczegóły
475/II/2008 wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego dla operatów szacunkowych do naliczania opłat z tytułu tzw. renty planistycznej zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.). 24-11-2008 Szczegóły
474/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w zakresie działów 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza. 21-11-2008 Szczegóły
473/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 21-11-2008 Szczegóły
472/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówienia uzupełniającego do zadania pod nazwą: "Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy" polegających na: "Pielęgnacji i usuwaniu drzew rosnących na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 21-11-2008 Szczegóły
471/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania dla części I zadania pod nazwą: "Zakup pierwszego wyposażenia w zakresie sprzętu komputerowego i serwerów dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a tj. "Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, Centrum Kultury Wilanów, Biblioteki Publicznej Warszawa Wilanów oraz sprzętu komputerowego dla Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy". 21-11-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe