Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
376/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na sporzadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, dotyczącej pomieszczeń po mieszkaniach służbowych w budynku Zespołu Szkół nr 79 (dawna nazwa: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9) przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 26-09-2008 Szczegóły
375/II/08 wyrażenia zgody na realizację programu "Zajęcia pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie: 29 września - 13 grudnia 2008 roku. 24-09-2008 Szczegóły
374/II/08 wyrażenia zgody na realizację II etapu programu "Od zabawy do sportu" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 29 września do 13 grudnia 2008 roku. 24-09-2008 Szczegóły
373/II/08 wyrażenia zgody na zakupienie kopiarki kolorowej KONICA MINOLTA Magicolor 4690 MF z dodatkowym wyposażeniam - kasetą na 500 arkuszy i szafką pod kopiarkę - do obsługi świadczeń alimentacyjnych. 24-09-2008 Szczegóły
372/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Rek - Komputer sp. z o. o. ul. Bazyliańska 20, 03 - 203 Warszawa na zakup serwera do obsługi świadczeń alimentacyjnych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wilanów. 24-09-2008 Szczegóły
371/II/08 zawarcia z firmą "ATEST Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" umowy na wykonanie ekspertyzy pięciu placów zabaw należących do Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 15 dni od daty podpisania umowy. 22-09-2008 Szczegóły
370/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót drogowych w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Piechoty Łanowej od ulicy Obornickiej do ulicy Ostrej". 22-09-2008 Szczegóły
369/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane rozbiórkowe dla zadania pod nazwą "Budowa przedszkola przy ul. Sytej wraz z rozbiórką sterego budynku". 22-09-2008 Szczegóły
368/II/08 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z "BIG CLASSIC Waszkiewicz Spółka Jawna Agencja koncertowo - produkcyjna" na realizację koncertu muzyki poważnej "Viva Verdi, Viva Puccini" w dniu 28 września 2008 roku w Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej w Powsinie. 22-09-2008 Szczegóły
367/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 22-09-2008 Szczegóły
366/II/08 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2008 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XXI/709/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2008 rok. 22-09-2008 Szczegóły
365/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowokabackiej". 17-09-2008 Szczegóły
364/II/08 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony. 17-09-2008 Szczegóły
363/II/08 rozpatrzenia wniosku o zmianę zajmowanego lokalu. 17-09-2008 Szczegóły
362/II/08 przeznaczenia do najmu garaży nr: 8, 9 15, 19, 26,51 przy ul. Kosiarzy w Warszawie w chodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami - na okres 3 lat. 17-09-2008 Szczegóły
361/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy - zlecenia z panią Dorotą Wasemueller prowadzącą działalność gosodarczą o nazwie Centrum Zdrowych Pleców "RehAktiv" Dorota Wassemueller na przeprowadzenie zajęć Gimnastyki kręgosłupa i Nordic Walking w ramach projektu "Głowie, Ciału i Duchowi - propozycja aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów". 17-09-2008 Szczegóły
360/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów z: panią Iwoną Łabajczyk, panią Agnieszką Popiołek oraz panią Martą Magdaleną Makara, w ramach współuczestniczenia Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w realizowanym przez "Fundację Mederi" programie zajęć psychoterapeutycznych dla rodzin z terenu Wilanowa. 17-09-2008 Szczegóły
359/II/08 zawarcia umowy na przeprowadzenie inwentaryzacji urządzeń odwadniających drogi gminne oraz drogi będące we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów. 12-09-2008 Szczegóły
358/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenah będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy". 12-09-2008 Szczegóły
357/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Nowokabackiej". 10-09-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe