Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
656/II/09 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-02-2009 Szczegóły
654/II/09 przekazania do realizacji listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009 rok. 11-02-2009 Szczegóły
653/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych w terminie do 31 grudnia 2009r." 11-02-2009 Szczegóły
652/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Urzędem Dzielnicy Wilanów a: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów, V Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na realizację Projektu: "Ursynów dla rodzin zastępczych 2009". 11-02-2009 Szczegóły
651/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 11-02-2009 Szczegóły
650/II/09 umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami Pani Teresie Kretowicz. 11-02-2009 Szczegóły
649/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 11-02-2009 Szczegóły
648/II/09 projektu dokonania zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Wilanów. 11-02-2009 Szczegóły
647/II/09 zawarcia umowy z firmą TECHNO-USŁUGI Jacek Banulski na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami dla ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów w roku 2009. 04-02-2009 Szczegóły
646/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marcinem Styczniem na organizację koncertu piosenki literackiej "Trzeba mnie kochać" w wykonaniu Marcina Stycznia z zespołem, z udziałem i komentarzem autorskim poety - Ernesta Brylla. 04-02-2009 Szczegóły
645/II/09 umorzenia odsetek za zwłokę za lata 2004-2007 Pani Hannie Materzyńskiej za nieruchomość położoną w Warszawie. 04-02-2009 Szczegóły
644/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie". 03-02-2009 Szczegóły
643/II/09 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy. 02-02-2009 Szczegóły
642/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: "Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30 w Warszawie". 02-02-2009 Szczegóły
641/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Tadeuszem Zieńkowskim na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej przy przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. 02-02-2009 Szczegóły
640/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Kominiakiem na nadzór inwestorski w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej przy przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. 02-02-2009 Szczegóły
563/II/08 zawarcia umowy z firmą Eden Springs Poland sp. z o.o. na dostawę wody źródlanej do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 30-12-2008 Szczegóły
639/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Andrzejem Rzepeckim oraz Panią Bogumiłą Rzepecką prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą "Zespół Usług Projektowych RAB" na nadzory autorskie przebudowywanego budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie w zakresie robót konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych. 02-02-2009 Szczegóły
638/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz programów promowania zdrowego stylu życia w placówkach oświatowych na II semestr roku szkolnego 2008/2009. 02-02-2009 Szczegóły
637/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla Część I - ulicy Biwakowej, Część II - ulicy Rzodkiewki, Część III - ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa - bis Rzodkiewki". 28-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe