Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
673/II/09 przyjęcia wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów w 2008 roku. 26-02-2009 Szczegóły
672/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: "Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie". 25-02-2009 Szczegóły
671/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla: ulicy Biwakowej, ulicy Rzodkiewki, ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa bis - Rzodkiewki". 25-02-2009 Szczegóły
670/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej" w ramach zadania pod nazwą: "Przebudowa ulicy Przyczółkowej". 25-02-2009 Szczegóły
669/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu" w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Zdrowej na odcinku Al. Wilanowska - droga L4". 25-02-2009 Szczegóły
668/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania "Przebudowa ulicy Rumianej wraz z remontem systemu odwodnienia ulicy na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Kosiarzy". 25-02-2009 Szczegóły
667/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 25-02-2009 Szczegóły
666/II/09 w sprawie rozłożenia na 12 rat zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za lata 2006-2007 wraz z odsetkami Pani Joannie Kaczorowskiej. 25-02-2009 Szczegóły
665/II/09 powołania komisji przetargowej na dodatkowe roboty budowlane: "Remontu basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie". 20-02-2009 Szczegóły
664/II/09 zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do umowy WIL/WIR/I/V/10/4/79/414/16/2008/45 z dnia 03-07-2008 będącego załącznikiem do uchwały. 20-02-2009 Szczegóły
663/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę pod nazwą: "Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2009 roku". 20-02-2009 Szczegóły
662/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 20-02-2009 Szczegóły
661/II/09 powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych - budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie, w ramach zadania "Zespół Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym". 19-02-2009 Szczegóły
660/II/09 zawarcia umowy na obsługę geodezyjną remontów bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-02-2009 Szczegóły
659/II/09 zawarcia umowy na wykonanie sześciu operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-02-2009 Szczegóły
566/II/08 zawarcia umowy z firmą MPO na wywóz odpadów segregowanych z budynków komunalnych położonych w Dzielnicy Wilanów. 30-12-2008 Szczegóły
457/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzupełniające roboty budowlane w ramach zadania "Zespół Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja". 14-11-2008 Szczegóły
456/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania na "Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów". 14-11-2008 Szczegóły
658/II/09 przeznaczenia do najmu garażu nr 5 przy ul. Kosiarzy w Warszawie, wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat. 16-02-2009 Szczegóły
657/II/09 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 rok w zakresie wydatków majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-02-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe