Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
616/II/09 zawarcia umowy z firmą BYŚ na wywóz odpadów segregowanych z budynków komunalnych położonych w Dzielnicy Wilanów. 19-01-2009 Szczegóły
615/II/09 oddania w dzierżawę na okres 7 miesięcy część nieruchomości gruntowej, znajdującej się poza pasem drogowym ulicy gminnej Biedronki. 16-01-2009 Szczegóły
614/II/09 oddania w dzierżawę na okres roku z możliwością przedłużenia, nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rumianej. 16-01-2009 Szczegóły
613/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Tadeuszem Zieńkowskim na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 16-01-2009 Szczegóły
612/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Kominiakiem na nadzór inwestorski w zakresie branży konstrukcyjnej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 16-01-2009 Szczegóły
611/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Romualdem Wełnickim na nadzór autorski w zakresie branży elektrycznej i sanitarnej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 16-01-2009 Szczegóły
610/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Bogusławą Dylewską na nadzór autorski w zakresie branży konstrukcyjnej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26 16-01-2009 Szczegóły
609/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Małgorzatą Niedzielską na nadzór autorski w zakresie branży architektonicznej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 16-01-2009 Szczegóły
608/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień uzupełniajacych w ramach zadania pod nazwą: "Wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów". 16-01-2009 Szczegóły
607/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu w ramach zadania pod nazwą: "Budowa ulicy Zdrowej na odcinku al. Wilanowska - droga L4". 16-01-2009 Szczegóły
606/II/09 zawarcia umowy na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji prac budowlanych w branży sanitarnej dla zadania "Modernizacja basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30". 16-01-2009 Szczegóły
605/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Przyczółkowej". 16-01-2009 Szczegóły
604/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Zima w mieście 2009" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 19 do 30 stycznia 2009 roku. 16-01-2009 Szczegóły
603/II/09 zawarcia umowy na serwis programu komputerowego DOM - dodatki mieszkaniowe, stosowanego w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-01-2009 Szczegóły
602/II/09 zatwierdzenia planów finansowych na 2009 rok publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. 16-01-2009 Szczegóły
601/II/09 projektów umów z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy na przejęcie do eksploatacji urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Wilanów i ulotki zawierającej informacje o zasadach świadczenia usług przez MPWiKA S.A. 14-01-2009 Szczegóły
600/II/09 wyrażenia zgody na przyjęcie w zarząd Dzielnicy Wilanów ulicy Sarmackiej na odcinku od ulicy Nowej 1 do ulicy Herbu Korczak oraz ulicy Herbu Korczak. 14-01-2009 Szczegóły
599/II/09 zawarcia umowy na serwis i konserwację systemu telefonicznego użytkowanego przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 14-01-2009 Szczegóły
598/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-01-2009 Szczegóły
597/II/09 zwarcia z firmą "TRANS-MED Janusz Pecko, Piotr Sobolewski" umowy na świadczenie usług w zakresie pogotowia porządkowego tj. interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji w okresie od 15.01 do 31.12.2009r. 12-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe