Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
560/II/08 zawarcia umowy z firmą "Zakład Budownictwa Ogólnego" na wykonanie blokad na drodze dojazdowej do komunalnych budynków zespołów garażowych przy ulicy Kosiarzy w Warszawie. 22-12-2008 Szczegóły
559/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Dostawę maszyny do pielęgnacji i oczyszczania lodu (ROLBY) do Zespołu Szkół nr 2 w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 28/30". 19-12-2008 Szczegóły
558/II/08 zawarcia umowy z firmą "ALDOR" na wykonanie blokad na drodze dojazdowej do komunalnych budynków zespołów garażowych przy ul. Kosiarzy w Warszawie. 19-12-2008 Szczegóły
557/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania na:"Zakup tonerów i atramentów do drukarek, kopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 19-12-2008 Szczegóły
556/II/08 sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków na 2009 rok, sporządzonego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 19-12-2008 Szczegóły
555/II/08 zgody na zawarcie Aneksu do umowy WIL/WIR/I/VII/7/1/81/415/28/2008/43 z dnia 30-06-2008 roku. 17-12-2008 Szczegóły
554/II/08 zgody na zawarcie Aneksu do umowy nr WIL/WIR/I/V/10/2/59/319/12/2008/30 z dnia 20-05-2008 roku. 17-12-2008 Szczegóły
553/II/08 zgody na zawarcie Aneksu do umowy WIL/WIR/I/V/10/4/79/414/16/2008/45 z dnia 03-07-2008. 17-12-2008 Szczegóły
552/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego, formatu A3, na potrzeby Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 17-12-2008 Szczegóły
551/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postepowania na: "Ochronę osób i mienia w obiekcie administracyjnym Urzędu miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Wilanów przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w 2009 roku". 17-12-2008 Szczegóły
550/II/08 w sprawie propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budzetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w zakresie działu 852 - Pomoc społeczna. 17-12-2008 Szczegóły
549/II/08 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2008 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w zakresie działu 750 - Administracja publiczna. 17-12-2008 Szczegóły
548/II/08 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zakup 140 par łyżew w firmie "Tempish Polska sp. z o. o." z przeznaczeniem na uzupełnienie wyposażenia sezonowego lodowiska w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30. 16-12-2008 Szczegóły
547/II/08 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prawidłowej realizacji programów sportowych na terenie placówek oświatowych w Dzielnicy Wilanów. 16-12-2008 Szczegóły
546/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: "Zakup tonerów i atramentów do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 16-12-2008 Szczegóły
545/II/08 zawarcia umowy z firmą "Image Recording Solutions sp.z o.o." na dostawę rzutnika multimedialnego i automatycznego ekranu ściennego, ich instalacji oraz wykonania niezbędnego okablowania w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Wilanów. 16-12-2008 Szczegóły
544/II/08 zawarcia umów z RWE Polska Spółka Akcyjna na dostarczanie i sprzedaż energii elektrycznej, ze Stołecznym Przedsiębiorstwem Energii Cieplnej Spółka Akcyjna na dostarczenie i sprzedaż ciepła z sieci ciepłowniczej, z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. na dostarczanie i sprzedaż wody i zbiorowe odprowadzania ścieków do budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wilanów. 15-12-2008 Szczegóły
543/II/08 zawarcia umowy z firmą DUBLET RTV-AGD na dostawę sprzetów AGD w ramach zakupu pierwszego wyposażenia dla placówek zlokalizowanych w budynku przy ul. Przyczółkowej 27a. 15-12-2008 Szczegóły
542/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą COMP DATA sp.z o.o. na zakup 20 zestawów komputerowych z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia pomieszczeń szkolnych przebudowywanego poddasza w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie. 15-12-2008 Szczegóły
541/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na usługę, której przedmiotem jest: "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku". 15-12-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe