Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
593/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Biwakowej, ulicy Rzodkiewki, ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa Bis - Rzodkiewki w ramach zadania: "Budowa dróg gminnych w tym wykupy". 12-01-2009 Szczegóły
592/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w minipiłce ręcznej w kategorii szkół podstawowych oraz w piłce ręcznej w kategorii gimnazjów. 12-01-2009 Szczegóły
591/II/09 zawarcia z Budowlaną Spółdzielnią Piaseczno umowy na usunięcie awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Wandy Rutkiewicz i Resorowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 09-01-2009 Szczegóły
590/II/09 zakupu rocznej aktualizacji programu antywirusowego - NOD 32 Business Edition Suite + konsola administratora - wersja dla 150 użytkowników. 09-01-2009 Szczegóły
589/II/09 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 07-01-2009 Szczegóły
588/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów. 07-01-2009 Szczegóły
587/II/09 zawarcia umowy z firmą AQARIUS&Co. Iwona Górzkowska - Jarząbek na konserwację dwóch przepompowni sanitarnych P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa Bis na terenie Dzielnicy Wilanów na okres 3 miesięcy od 01.01 do 31.03.2009r. 07-01-2009 Szczegóły
586/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z Panem Krzysztofem Milewskim właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sytej od dnia 01.01.do 31.03 2009. 07-01-2009 Szczegóły
585/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego na wykonanie koncertu kolęd przez chór i orkiestrę zespołu "Mazowsze" w kościele św. Anny w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1 w dniu 10 stycznia 2009 roku o godzinie 19.00. 07-01-2009 Szczegóły
584/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Otwarte obiekty sportowe" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 2 lutego do 20 czerwca 2009 roku. 07-01-2009 Szczegóły
583/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2009 roku". 07-01-2009 Szczegóły
582/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 07-01-2009 Szczegóły
581/II/09 zawarcia z firmą "TOI TOI - systemy sanitarne", umowy na dostawę, ustawienie oraz serwis kabin sanitarnych, wolnostojących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.01 - 31.01.2009 na kwotę brutto 22 308,97zł. 06-01-2009 Szczegóły
580/II/09 zawarcia umowy z firmą SUW Service na bieżącą konserwację oraz nadzór nad funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych, związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców Dzielnicy Wilanów z ogólnodostępnych punktów czerpalnych, znajdujących się przy ul. Królowej Marysieńki, ul. Lentza (ujęcie wody) oraz przy ul. Resorowej 34 A w okresie od 01.01 do 31.01. 2009r. na kwotę brutto 33 913,56 zł. 06-01-2009 Szczegóły
579/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację zadań z zakresu II głównego kierunku działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok - pomoc psychologiczna i prawna. 05-01-2009 Szczegóły
578/II/09 wyrażenia zgody na realizację autorskiego programu "Warsztaty i wykłady dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze". 05-01-2009 Szczegóły
577/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej poboru opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od 02.01. do 31.08 2009 roku z Panem Leszkiem Wojciechowskim. 31-12-2008 Szczegóły
576/II/08 zawarcia z firmą "ART - US" Usługi Porządkowe Artur Kuźniarski umowy na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz wykonania w ww. okresach bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 17 880, 00 zł. 31-12-2008 Szczegóły
575/II/08 przekazania planów finansowych dochodów i wydatków w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów, opracowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 2438/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 31-12-2008 Szczegóły
573/II/08 przeznaczenia środków finansowych na realizację programu "Zajęcia pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 5 stycznia do 20 czerwca 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe