Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
695/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: utrzymanie, remont, konserwacja i naprawa dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 18-03-2009 Szczegóły
694/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Gobi Sp. z o.o. na dostawę w ramach pierwszego wyposażenia 30 sztuk podstawek z wysuwaną ławką model Pw 421 niezbędnych do montazu szaf Sum 420 oraz 2 krzeseł biurowych obrotowych wraz z podłokietnikami na potrzeby przebudowanego basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 18-03-2009 Szczegóły
693/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na uroczyste zakończenie dzielnicowych eliminacji do finału XXXII konkursu recytatorskiego "Warszawska Syrenka" w dniu 31 marca 2009 roku 18-03-2009 Szczegóły
692/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na realizację "Wilanowskiego Dnia Poezji" w dniu 26 marca 2009 roku 18-03-2009 Szczegóły
691/II/09 powołania komisji przetargowej do prowadzenia postępowania dla zadania: wykonanie 70 operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla potrzeb ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 18-03-2009 Szczegóły
690/II/09 oddania w dzierżawę na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia, nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nad Wilanówką 16-03-2009 Szczegóły
689/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r. 16-03-2009 Szczegóły
688/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy najmu nieruchomości WIL/WIR/B/B/III/2/1/1/17/2009 z Panem Krzysztofem Milewskim na przedłużenie terminu ww. umowy z dnia 31.03.2009r. na dzień 31.07.2009r. 13-03-2009 Szczegóły
687/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2009r. 13-03-2009 Szczegóły
686/II/09 zawarcia aneksu do umowy nr WIL/WIR/B/B/III/2/1/2/18/2009 z firmą AQUARIS & Co. Iwona Górzowska-Jarząbek na konserwację dwóch przepompowni sanitarnych P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa Bis na terenie Dzielnicy Wilanów dotyczącego przedłużenia terminu zakończenia umowy z dnia 31.03.2009r. na dzień 30.04.2009r. i zwiększenia wynagrodzenia o kwotę 4 697,00 brutto 13-03-2009 Szczegóły
685/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą : "Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r." 11-03-2009 Szczegóły
684/II/09 zatwierdzenia listy wykonawców oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie 11-03-2009 Szczegóły
683/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i administrowania drogami na terenie Dzielnicy Wilanów z firmą InterRisk-Towarzystwo Ubezpieczeń S.A 11-03-2009 Szczegóły
682/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie robót drogowych wraz z przebudową oświetlenia w ramach zadania "Przebudowa ul. Biedronki odc. ul. Kolegiacka-ul. Łucznicza wraz z odwodnieniem" 09-03-2009 Szczegóły
681/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów w rozdziale 80146 i 85446 09-03-2009 Szczegóły
680/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 09-03-2009 Szczegóły
679/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Biurem Prac Inżynierskich na opracowanie projektu budowlanego nawierzchni asfaltowej dla odcinka drogi łączącej ul. Nowoursynowską z ul. Gąsek 04-03-2009 Szczegóły
678/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla fragmentów 04-03-2009 Szczegóły
677/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów na realizację autorskiego programu "Warsztaty i wykłady dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze 04-03-2009 Szczegóły
574/II/08 zawarcia umowy z firmą BYŚ na wywóz nieczystości stałych i płynnych z budynków komunalnych położonych w Dzielnicy Wilanów. 30-12-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe