Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
585/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. T. Sygietyńskiego na wykonanie koncertu kolęd przez chór i orkiestrę zespołu "Mazowsze" w kościele św. Anny w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1 w dniu 10 stycznia 2009 roku o godzinie 19.00. 07-01-2009 Szczegóły
584/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Otwarte obiekty sportowe" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 2 lutego do 20 czerwca 2009 roku. 07-01-2009 Szczegóły
583/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na "Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2009 roku". 07-01-2009 Szczegóły
582/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 07-01-2009 Szczegóły
581/II/09 zawarcia z firmą "TOI TOI - systemy sanitarne", umowy na dostawę, ustawienie oraz serwis kabin sanitarnych, wolnostojących na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie 01.01 - 31.01.2009 na kwotę brutto 22 308,97zł. 06-01-2009 Szczegóły
580/II/09 zawarcia umowy z firmą SUW Service na bieżącą konserwację oraz nadzór nad funkcjonowaniem obiektów i urządzeń technicznych, związanych z uzdatnianiem i poborem wody przez mieszkańców Dzielnicy Wilanów z ogólnodostępnych punktów czerpalnych, znajdujących się przy ul. Królowej Marysieńki, ul. Lentza (ujęcie wody) oraz przy ul. Resorowej 34 A w okresie od 01.01 do 31.01. 2009r. na kwotę brutto 33 913,56 zł. 06-01-2009 Szczegóły
579/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację zadań z zakresu II głównego kierunku działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok - pomoc psychologiczna i prawna. 05-01-2009 Szczegóły
578/II/09 wyrażenia zgody na realizację autorskiego programu "Warsztaty i wykłady dla rodziców pragnących pogłębić swoje umiejętności wychowawcze". 05-01-2009 Szczegóły
577/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dotyczącej poboru opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od 02.01. do 31.08 2009 roku z Panem Leszkiem Wojciechowskim. 31-12-2008 Szczegóły
576/II/08 zawarcia z firmą "ART - US" Usługi Porządkowe Artur Kuźniarski umowy na prace związane z utrzymaniem czystości i porządku na ujęciach wody oligoceńskiej przy ul. Lentza i SUW przy ul. Królowej Marysieńki na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku oraz wykonania w ww. okresach bieżących napraw remontowych na kwotę brutto 17 880, 00 zł. 31-12-2008 Szczegóły
575/II/08 przekazania planów finansowych dochodów i wydatków w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów, opracowanych zgodnie z Zarządzeniem nr 2438/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 31-12-2008 Szczegóły
573/II/08 przeznaczenia środków finansowych na realizację programu "Zajęcia pozalekcyjne" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 5 stycznia do 20 czerwca 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
572/II/08 przeznaczenia środków finansowych na realizację programu "Od zabawy do sportu" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 5 stycznia do 19 czerwca 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
571/II/08 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu do placówek oświatowych na trasie dom-szkoła-dom zgodnie z zarządzeniem nr 1920/2008 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 sierpnia 2008 roku. 30-12-2008 Szczegóły
570/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą "Leszek Wnuk" na realizację zadania polegającego na dowozie uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 na zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w okresie od 5 stycznia do 15 maja 2009 roku do lokalizacji zastępczej do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80. 30-12-2008 Szczegóły
569/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umów na realizację zadań z zakresu II głównego kierunku działań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2009 - pomoc psychologiczna i prawna. 30-12-2008 Szczegóły
568/II/08 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii z siedzibą w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 na najem pomieszczenia znajdującego się przy ul. Goplańskiej 44 w Warszawie z przeznaczeniem na Punkt Informacyjno - Konsultacyjny Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 30-12-2008 Szczegóły
567/II/08 zawarcia z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. umowy na odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej przy ul. Lentza - ujęcie wody oligoceńskiej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
565/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej do postępowania na: "Zakup tonerów i atramentów do drukarek i kopiarek na potrzeby Urzędu Dzielnicy Wilanów". 30-12-2008 Szczegóły
564/II/08 podpisania umowy na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów surowcowych z obiektu Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 w Warszawie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. 30-12-2008 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe