Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
757/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Dorotą Mężyk-Gębską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Koncertowa "Muzyka" na organizację koncertu "WITAJ MAJ-TRZECI MAJ" z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. 23-04-2009 Szczegóły
756/II/09 oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres 1 roku, położonej przy ul. Wiertniczej (rejon cmentarza w Wilanowie) 23-04-2009 Szczegóły
755/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I - Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII; Część II - Obiekt Powsinek, Rów Natoliński" 22-04-2009 Szczegóły
754/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Utrzymanie, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg bedących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 22-04-2009 Szczegóły
753/II/09 akceptacji wyniku licytacji z dnia 21.04.2009r. (zał. nr 2) dla zadania pod nazwą: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2009r. 22-04-2009 Szczegóły
752/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie do 31 grudnia 2009r. 22-04-2009 Szczegóły
751/II/09 wyrażenia zgody właścicielskiej w trybie art. 83 ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) - na wycinkę drzew usytuowanych na dz. ew. nr nr: 27/3, 35/4, 36/4, 37/2 z obrębu 1-10-15 22-04-2009 Szczegóły
750/II/09 udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego dla użytkowników wieczystych, którzy złożyli wniosek o udzielenie takiej bonifikaty 22-04-2009 Szczegóły
749/II/09 ubezpieczenia majątku znajdującego się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 oraz sprzętu elektronicznego przenośnego wg wartości podanych przez Wydział Budżetowo-Księgowy i Wydział Informatyki dla Dzielnicy Wilanów 21-04-2009 Szczegóły
748/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na sędziowanie organizowanych na terenie Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodziezy w: pływaniu w kategorii gimnazjów 21-04-2009 Szczegóły
747/II/09 zawarcia umowy z firmą Commercial Union Polska TUO S.A. na ubezpieczenie: budynków komunalnych położonych na terenie Dzielnicy Wilanów przy następujących ulicach: Przyczółkowa 58, Resorowa 16, Rumiana 111, Wiertnicza 147, Radosna 11, St. Kostki Potockiego 31 i 4 budynków garażowych przy ul. Kosiarzy/Al. Wilanowskiej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością 20-04-2009 Szczegóły
746/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane w ramach zadania "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 20-04-2009 Szczegóły
745/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na roboty uzupełniające w ramach zadania "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 20-04-2009 Szczegóły
744/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Maciejem Błaszczyszynem, na nadzór autorski w branży architektonicznej, przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie 20-04-2009 Szczegóły
743/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane dla zadania pod nazwą: "Z.S.nr 2 ul. Gubinowska 28/30 - modernizacja basenu, zaplecza sportowego i instalacji c.o." na wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 20-04-2009 Szczegóły
742/II/09 umorzenia zaległości podatkowych za 2008 rok i I ratę 2009 roku wraz z odsetkami Pani Ewelinie Derda 20-04-2009 Szczegóły
741/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Kancelarią Zgutka, Falkiewicz adwokaci i radcowie prawni Spółka partnerska w celu wykonania czynności polegającej na sporządzeniu w imieniu m.st. Warszawy apelacji do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz do reprezentowania m.st. Warszawy w postępowaniu przed tym Sądem 17-04-2009 Szczegóły
740/II/09 zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji umożliwiającej otrzymanie zaleceń konserwatorskich dla zadania "Przebudowa miejsca pamięci w Powsinie pn. kwatera na cmentarzu upamiętniająca zołnierzy Wojska polskiego poległych w walce w okupantem hitlerowskim w 1939r." 15-04-2009 Szczegóły
739/II/09 wyrażenia zgody na organizację kursów komputerowych dla Seniorów oraz zawarcie stosownych umów 15-04-2009 Szczegóły
738/II/09 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2009 roku 15-04-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe