Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
605/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania pod nazwą "Przebudowa ulicy Przyczółkowej". 16-01-2009 Szczegóły
604/II/09 wyrażenia zgody na realizację programu "Zima w mieście 2009" w Dzielnicy Wilanów w okresie od 19 do 30 stycznia 2009 roku. 16-01-2009 Szczegóły
603/II/09 zawarcia umowy na serwis programu komputerowego DOM - dodatki mieszkaniowe, stosowanego w Wydziale Zasobów Lokalowych Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 16-01-2009 Szczegóły
602/II/09 zatwierdzenia planów finansowych na 2009 rok publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów oraz Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. 16-01-2009 Szczegóły
601/II/09 projektów umów z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy na przejęcie do eksploatacji urządzeń infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Dzielnicy Wilanów i ulotki zawierającej informacje o zasadach świadczenia usług przez MPWiKA S.A. 14-01-2009 Szczegóły
600/II/09 wyrażenia zgody na przyjęcie w zarząd Dzielnicy Wilanów ulicy Sarmackiej na odcinku od ulicy Nowej 1 do ulicy Herbu Korczak oraz ulicy Herbu Korczak. 14-01-2009 Szczegóły
599/II/09 zawarcia umowy na serwis i konserwację systemu telefonicznego użytkowanego przez Dzielnicę Wilanów m.st. Warszawy. 14-01-2009 Szczegóły
598/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 14-01-2009 Szczegóły
597/II/09 zwarcia z firmą "TRANS-MED Janusz Pecko, Piotr Sobolewski" umowy na świadczenie usług w zakresie pogotowia porządkowego tj. interwencyjnego sprzątania zwłok padłych zwierząt wraz z wywozem do miejsca utylizacji w okresie od 15.01 do 31.12.2009r. 12-01-2009 Szczegóły
596/II/09 zawarcia z MJM Wila-Vet Lecznicą Weterynaryjną s.c. umowy na świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami bezdomnymi z obszaru Dzielnicy Wilanów na okres od 15.01 do 22.12.2009r. 12-01-2009 Szczegóły
595/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania, którego przedmiotem jest wykonanie zamówień uzupełniających w ramach zadania pod nazwą: "Wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów". 12-01-2009 Szczegóły
594/II/09 podpisania całorocznej umowy - zlecenia z Panią Barbarą Płomińską - Pykało na pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla zadań wynikajacych z załącznika inwestycyjnego dla Dzielnicy Wilanów z wyłączeniem budowy ulicy Nowokabackiej i ulicy Stanisława Kostki Potockiego i dla remontów bieżących oraz konsultacje przy odbiorach projektów drogowych. 12-01-2009 Szczegóły
593/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Biwakowej, ulicy Rzodkiewki, ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa Bis - Rzodkiewki w ramach zadania: "Budowa dróg gminnych w tym wykupy". 12-01-2009 Szczegóły
592/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w minipiłce ręcznej w kategorii szkół podstawowych oraz w piłce ręcznej w kategorii gimnazjów. 12-01-2009 Szczegóły
591/II/09 zawarcia z Budowlaną Spółdzielnią Piaseczno umowy na usunięcie awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic Wandy Rutkiewicz i Resorowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy. 09-01-2009 Szczegóły
590/II/09 zakupu rocznej aktualizacji programu antywirusowego - NOD 32 Business Edition Suite + konsola administratora - wersja dla 150 użytkowników. 09-01-2009 Szczegóły
589/II/09 zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej. 07-01-2009 Szczegóły
588/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów. 07-01-2009 Szczegóły
587/II/09 zawarcia umowy z firmą AQARIUS&Co. Iwona Górzkowska - Jarząbek na konserwację dwóch przepompowni sanitarnych P1 i P2 na osiedlu Arbuzowa Bis na terenie Dzielnicy Wilanów na okres 3 miesięcy od 01.01 do 31.03.2009r. 07-01-2009 Szczegóły
586/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości z Panem Krzysztofem Milewskim właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sytej od dnia 01.01.do 31.03 2009. 07-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe