Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
771/II/09 ustalenia innego niż ustawowy terminu wniesienia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na rok 2009 29-04-2009 Szczegóły
770/II/09 udostępnienie gruntu będącego we władaniu m.st. Warszaway, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Młocarni 29-04-2009 Szczegóły
769/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 29-04-2009 Szczegóły
768/II/09 wyrażenia zgody na zatwiedzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania, na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 28-04-2009 Szczegóły
767/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień uzupełniających w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 28-04-2009 Szczegóły
766/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie w rejonie Al. Wilanowskiej 28-04-2009 Szczegóły
765/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Sytej 28-04-2009 Szczegóły
764/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Niedzielnej 28-04-2009 Szczegóły
763/II/09 przyjęcia informacji z wykonania budżetu m.st. Warszawy za I kwartał 2009 roku, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-04-2009 Szczegóły
762/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 28-04-2009 Szczegóły
761/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie prac Komisji zgodnie z protokołem Nr 7 i wyrażenia zgody na doradztwo prawne Kancelarii Doradztwa Prawnego -Paweł Granecki z siedzibą w Warszawie przy ul. A.J.Ch. Szucha 3 lok. 4 polegające na uczestnictwie i reprezentacji Zamawiającego t/j Dzielnicę Wilanów na procesie odwoławczym w Krajowej Izbie Odwoławczej Urzędu Zamówień Publicznych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie 23-04-2009 Szczegóły
760/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania pn.: "Przebudowa budynku przy ul. Przyczółkowej 27a" 23-04-2009 Szczegóły
759/II/09 wyrażenia zgody na powołanie Komisji dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest: "Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 im. St. K. Potockiego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w okresie od 18.V.2009r. do 19.VI.2009r. do lokalizacji zastępczej, do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26" 23-04-2009 Szczegóły
758/II/09 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów w 2009r. 23-04-2009 Szczegóły
757/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Dorotą Mężyk-Gębską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Koncertowa "Muzyka" na organizację koncertu "WITAJ MAJ-TRZECI MAJ" z okazji 218 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja. 23-04-2009 Szczegóły
756/II/09 oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres 1 roku, położonej przy ul. Wiertniczej (rejon cmentarza w Wilanowie) 23-04-2009 Szczegóły
755/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy: Część I - Obiekt Powsin V, Obiekt Powsin VIII; Część II - Obiekt Powsinek, Rów Natoliński" 22-04-2009 Szczegóły
754/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Utrzymanie, remontu, konserwacji i naprawy dróg gminnych oraz dróg bedących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 22-04-2009 Szczegóły
753/II/09 akceptacji wyniku licytacji z dnia 21.04.2009r. (zał. nr 2) dla zadania pod nazwą: Utrzymanie placów zabaw będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2009r. 22-04-2009 Szczegóły
752/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na: Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu m.st. Warszawy Dzielnica Wilanów w okresie do 31 grudnia 2009r. 22-04-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe