Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
627/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Budowa przedszkola przy ulicy Sytej 123 w Warszawie". 23-01-2009 Szczegóły
626/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz zatwierdzenia zaproszenia do negocjacji do postępowania na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: "Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30". 23-01-2009 Szczegóły
625/II/09 zatwierdzenia uzupełnionej listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009 rok. 23-01-2009 Szczegóły
624/II/09 zawarcia umowy z RWE Polska S.A. na świadczenie usług przesyłowych do nieruchomości położonej przy ul. Królowej Marysieńki - ujęcie wody oligoceńskiej na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od 01.01. do 31.12.2009. 23-01-2009 Szczegóły
623/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009 rok w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 23-01-2009 Szczegóły
622/II/09 zawarcia umowy na wykonanie czyszczenia studzienek chłonnych oraz studzienek ściekowych na terenie Dzielnicy Wilanów. 21-01-2009 Szczegóły
621/II/09 wyrażenia zgody na przeprowadzenie zajęć: "Gimnastyka kręgosłupa" i treningu sportowego "Nordic Walking" jako propozycji aktywnego spędzania czasu dla wilanowskich Seniorów. 21-01-2009 Szczegóły
620/II/09 zawarcia umowy dotyczącej serwisu oprogramowania firmy "Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek Spółka Jawna". 21-01-2009 Szczegóły
619/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dodatkowe roboty budowlane - Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 przy ulicy Gubinowskiej 28/30 w Warszawie. 19-01-2009 Szczegóły
618/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie budowy przedszkola przy ulicy Sytej 123 w Warszawie wraz z rozbiórką starego budynku. 19-01-2009 Szczegóły
617/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-01-2009 Szczegóły
616/II/09 zawarcia umowy z firmą BYŚ na wywóz odpadów segregowanych z budynków komunalnych położonych w Dzielnicy Wilanów. 19-01-2009 Szczegóły
615/II/09 oddania w dzierżawę na okres 7 miesięcy część nieruchomości gruntowej, znajdującej się poza pasem drogowym ulicy gminnej Biedronki. 16-01-2009 Szczegóły
614/II/09 oddania w dzierżawę na okres roku z możliwością przedłużenia, nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Rumianej. 16-01-2009 Szczegóły
613/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Tadeuszem Zieńkowskim na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 16-01-2009 Szczegóły
612/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Kominiakiem na nadzór inwestorski w zakresie branży konstrukcyjnej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 16-01-2009 Szczegóły
611/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Romualdem Wełnickim na nadzór autorski w zakresie branży elektrycznej i sanitarnej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 16-01-2009 Szczegóły
610/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Bogusławą Dylewską na nadzór autorski w zakresie branży konstrukcyjnej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26 16-01-2009 Szczegóły
609/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panią Małgorzatą Niedzielską na nadzór autorski w zakresie branży architektonicznej przy przebudowie strychu i nadbudowie budynku Zespołu Szkół nr 79 przy ulicy Wiertniczej 26. 16-01-2009 Szczegóły
608/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień uzupełniajacych w ramach zadania pod nazwą: "Wykonanie robót interwencyjnych przy naprawach nawierzchni dróg na terenie Dzielnicy Wilanów". 16-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe