Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
660/II/09 zawarcia umowy na obsługę geodezyjną remontów bieżących dróg na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-02-2009 Szczegóły
659/II/09 zawarcia umowy na wykonanie sześciu operatów szacunkowych w celu ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w związku z ich zbyciem na terenie Dzielnicy Wilanów. 19-02-2009 Szczegóły
566/II/08 zawarcia umowy z firmą MPO na wywóz odpadów segregowanych z budynków komunalnych położonych w Dzielnicy Wilanów. 30-12-2008 Szczegóły
457/II/08 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na uzupełniające roboty budowlane w ramach zadania "Zespół Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 - adaptacja strychu - inwentaryzacja, ekspertyza, projekt, realizacja". 14-11-2008 Szczegóły
456/II/08 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania na "Wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu ul. Orszady w Dzielnicy Wilanów". 14-11-2008 Szczegóły
658/II/09 przeznaczenia do najmu garażu nr 5 przy ul. Kosiarzy w Warszawie, wchodzącego w skład zasobu lokali m.st. Warszawy na obszarze Dzielnicy Wilanów oraz zawarcia kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą na okres 3 lat. 16-02-2009 Szczegóły
657/II/09 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 rok w zakresie wydatków majątkowych, w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-02-2009 Szczegóły
656/II/09 przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2008 rok w zakresie dochodów i wydatków bieżących w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów. 16-02-2009 Szczegóły
654/II/09 przekazania do realizacji listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009 rok. 11-02-2009 Szczegóły
653/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania pod nazwą: "Sprzątanie w Dzielnicy Wilanów budynków komunalnych i przyległych do nich terenów zewnętrznych w terminie do 31 grudnia 2009r." 11-02-2009 Szczegóły
652/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Urzędem Dzielnicy Wilanów a: Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów, V Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy na realizację Projektu: "Ursynów dla rodzin zastępczych 2009". 11-02-2009 Szczegóły
651/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na organizację Finałów Dzielnicowych w Dzielnicy Wilanów w ramach XLII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży. 11-02-2009 Szczegóły
650/II/09 umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami Pani Teresie Kretowicz. 11-02-2009 Szczegóły
649/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009 rok. 11-02-2009 Szczegóły
648/II/09 projektu dokonania zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na terenie Dzielnicy Wilanów. 11-02-2009 Szczegóły
647/II/09 zawarcia umowy z firmą TECHNO-USŁUGI Jacek Banulski na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami dla ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów w roku 2009. 04-02-2009 Szczegóły
646/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marcinem Styczniem na organizację koncertu piosenki literackiej "Trzeba mnie kochać" w wykonaniu Marcina Stycznia z zespołem, z udziałem i komentarzem autorskim poety - Ernesta Brylla. 04-02-2009 Szczegóły
645/II/09 umorzenia odsetek za zwłokę za lata 2004-2007 Pani Hannie Materzyńskiej za nieruchomość położoną w Warszawie. 04-02-2009 Szczegóły
644/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie". 03-02-2009 Szczegóły
643/II/09 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy. 02-02-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe