Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
811/II/09 rozłożenia na raty należności z tytułu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w kwocie 19.627 zł p. Marii Gołąbek wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień złożenia wniosku na kwotę 174,76 zł 20-05-2009 Szczegóły
810/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 20-05-2009 Szczegóły
809/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" przy ul. Sytej 123 w Warszawie 13-05-2009 Szczegóły
808/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: "Pielęgnacja i usuwanie drzew rosnących przy drogach gminnych i na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r. 13-05-2009 Szczegóły
807/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania dla zadania pod nazwą: "Utrzymanie czystości i porządku na terenach będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów w okresie od podpisania umowy do dnia 31.12.2009r." 13-05-2009 Szczegóły
806/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Koralowej 13-05-2009 Szczegóły
805/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Montaż i dostawa nowych barier energochłonnych-stalowych przy ul. Orszady 12-05-2009 Szczegóły
804/II/09 zawarcia umowy z firmą "Zakład Budownictwa Ogólnego" na remont dachu budynku zespołu garażowego Nr 3 - boksy od 41 do 66 przy Al. Wilanowskiej w Warszawie 12-05-2009 Szczegóły
803/II/09 przyjęcia projektu zmian z tabelach XV/1, XV/2, XV/3, XV/6 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 12-05-2009 Szczegóły
802/II/09 zawarcia aneksu do umowy nr WIL/WOD/B/IX/1/1/2/003/138/09/75 z dn. 06 lutego 2009r. 11-05-2009 Szczegóły
801/II/09 zmiany dysponenta środków w planie wydatków budżetowych na 2009 rok - tabela XV/2 przyjętego Uchwałą nr XLV/1407/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 11-05-2009 Szczegóły
800/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z p. Joanną Wejdelek na opracowanie ochrony przeciwpożarowej dla Zespołu Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie 08-05-2009 Szczegóły
799/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Leszkiem Bonowiczem działającym pod firmą "BONUSMIAR" na wykonanie map dodatkowego wydzielenia działek dla planowanej przebudowy ulicy St. Kostki Potockiego wraz z parkingiem w ramach zadania 'Przebudowa ul. St. K. Potockiego" 08-05-2009 Szczegóły
798/II/09 zawarcia umowy na wydrukowanie 5 kompletów projektu budowlanego budowy pływalni, hali sportowej z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 oraz sporządzenie projektowej charakterystyki energetycznej obiektu w ramach zadania "ZS nr 26-budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym" 08-05-2009 Szczegóły
797/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: Urządzanie i pielęgnacja zieleni niskiej na terenach będących we władaniu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w okresie od daty podpisania umowy do dnia 15.12.2010r. 08-05-2009 Szczegóły
796/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Roboty budowlane dotyczące modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie 08-05-2009 Szczegóły
795/II/09 wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w 2009 roku 08-05-2009 Szczegóły
794/II/09 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w Dzielnicy Wilanów w 2009r. 08-05-2009 Szczegóły
793/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej do postępowania na: Dowóz uczniów Szkoły Podstawowej nr 261 im. Stanisława Kostki Potockiego na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze do lokalizacji zastępczej do Szkoły Podstawowej nr 115 przy ul. Okrężnej 80, w związku z nadbudową budynku przy ul. Wiertniczej 26 08-05-2009 Szczegóły
792/II/09 podpisania umowy na wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i pomiarów: 1. ochrony przeciwporażeniowej w wypustach gniazdowych oraz oświetleniowych, 2. wyłączników różnicowoprądowych, 3. rezystancji, 4. izolacji, 5. uziemnienia instalacji odgromowej i jej sprawdzenia w budynku Urzędu Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy przy ul. St. Kostki Potockiego 11 08-05-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe