Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
647/II/09 zawarcia umowy z firmą TECHNO-USŁUGI Jacek Banulski na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi opiniami i uzgodnieniami dla ulic będących w zarządzie Dzielnicy Wilanów w roku 2009. 04-02-2009 Szczegóły
646/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marcinem Styczniem na organizację koncertu piosenki literackiej "Trzeba mnie kochać" w wykonaniu Marcina Stycznia z zespołem, z udziałem i komentarzem autorskim poety - Ernesta Brylla. 04-02-2009 Szczegóły
645/II/09 umorzenia odsetek za zwłokę za lata 2004-2007 Pani Hannie Materzyńskiej za nieruchomość położoną w Warszawie. 04-02-2009 Szczegóły
644/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: "Konserwacja oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie". 03-02-2009 Szczegóły
643/II/09 zatwierdzenia sposobu zadysponowania mieszkaniowym zasobem Miasta Stołecznego Warszawy. 02-02-2009 Szczegóły
642/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy na wykonanie zamówień dodatkowych w ramach zadania pod nazwą: "Remont basenu w Zespole Szkół nr 2 ul. Gubinowska 28/30 w Warszawie". 02-02-2009 Szczegóły
641/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Tadeuszem Zieńkowskim na nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej przy przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. 02-02-2009 Szczegóły
640/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Stanisławem Kominiakiem na nadzór inwestorski w zakresie branży konstrukcyjno - budowlanej przy przebudowie budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie. 02-02-2009 Szczegóły
563/II/08 zawarcia umowy z firmą Eden Springs Poland sp. z o.o. na dostawę wody źródlanej do Urzędu Dzielnicy Wilanów w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 30-12-2008 Szczegóły
639/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Andrzejem Rzepeckim oraz Panią Bogumiłą Rzepecką prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą "Zespół Usług Projektowych RAB" na nadzory autorskie przebudowywanego budynku przy ul. Przyczółkowej 27a w Warszawie w zakresie robót konstrukcyjnych, instalacji sanitarnych i elektrycznych. 02-02-2009 Szczegóły
638/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umów z zakresu programów zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz programów promowania zdrowego stylu życia w placówkach oświatowych na II semestr roku szkolnego 2008/2009. 02-02-2009 Szczegóły
637/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej dla Część I - ulicy Biwakowej, Część II - ulicy Rzodkiewki, Część III - ulicy oznaczonej symbolem L3 w mpzp rejonu osiedla Arbuzowa - bis Rzodkiewki". 28-01-2009 Szczegóły
636/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania w ramach zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania: Przebudowa ulicy Przyczółkowej". 28-01-2009 Szczegóły
635/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na usługę w ramach zadania pod nazwą: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla uzyskania lokalizacji drogi publicznej dla ulicy Zdrowej wraz z przebudową mostu w ramach zadania: Budowa ulicy Zdrowej na odcinku Al. Wilanowska - droga L4". 28-01-2009 Szczegóły
634/II/09 zawarcia umowy na korektę tekstów do wydawanego przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy czasopisma pt. "Informator Wilanowski". 28-01-2009 Szczegóły
633/II/09 zawarcia umowy na skład komputerowy i druk wydawanego przez Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy czasopisma pt. "Informator Wilanowski" w 2009 roku. 28-01-2009 Szczegóły
632/II/09 wyrażenia zgody na wykonanie 300 sztuk promocyjnych piłek nożnych. 28-01-2009 Szczegóły
631/II/09 umorzenia zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych za lata 2004-2007 wraz z odsetkami Panu Mirosławowi Piwowarskiemu. 26-01-2009 Szczegóły
630/II/09 zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy nr WIL/WIR/I/VII/7/1/81/415/28/2008/43 z dnia 30.06.2008 na wykonanie robót dodatkowych na realizowanej przebudowie budynku, będącym załącznikiem do uchwały. 23-01-2009 Szczegóły
629/II/09 zgody na zawarcie Aneksu nr 2 do umowy WIL/WIR/I/24/158/633/55/2007 z dnia 23.11.2007 roku na wykonanie przebudowy budynku przy ul. Przyczółkowej 27 a oraz na budowę ul. 19 KUD, będącym załącznikiem do uchwały. 23-01-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe