Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
851/II/09 rozpatrzenia wniosku o zamianę zajmowanego lokalu na inny lokal z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy oraz zatwierdzenia uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009r. 10-06-2009 Szczegóły
850/II/09 skreślenia pani Katarzyny Kubiak z listy osób oczekujących na najem lokalu na czas nieoznaczony 10-06-2009 Szczegóły
849/II/09 propozycji zmiany w tabeli nr XV/2 do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2009r., w części dotyczącej Dzielnicy Wilanów 10-06-2009 Szczegóły
848/II/09 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla realizacji placu zabaw przy Z.Sz. nr 79 ul. Wiertnicza 26 na potrzeby klasy "O" w ramach zadania "ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26- adaptacja strychu oraz przystosowanie obiektów szkoły na potrzeby klasy "O" 05-06-2009 Szczegóły
847/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z firmą "AQUA-INWEST" Sp. z o.o., na nadzór autorski w branżach architektonicznej, sanitarnej, obejmującej instalacje wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe wraz z kotłownią oraz wentylacji mechanicznej, technologii kuchni, elektronicznej, drogowej oraz zieleniarskiej, dla realizacji zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie" 05-06-2009 Szczegóły
846/II/09 wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Panem Adamem Michałem Bogdewiczem prowadzącym działalność pod nazwą "Grupa Kreska-Konstrukcje Adam Bogdewicz" na nadzór autorski w branży konstrukcyjnej dla realizacji zadania pn. "Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123 w Warszawie" 05-06-2009 Szczegóły
845/II/09 zawarcia umowy z firmą Biuro Poszukiwań i Ochrony Wód-HYDROEKO Andrzej Rodzoch na przygotowanie dokumentów dla legalizacji studni chłonnych zlokalizowanych w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Wilanów oraz wykonanie operatu wodnoprawnego dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do gruntu za pośrednictwem w/w studni dla regionu Wilanowa Wschodniego Niskiego 05-06-2009 Szczegóły
844/II/09 udzielenia panu Robertowi Stawarzowi pracownikowi Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy jednorazowego pełnomocnictwa 05-06-2009 Szczegóły
843/II/09 wyrażenia zgody na spisanie na dochody m.st. Warszawy kwoty 2 909,70 zł wynikającej z tytułu należytego zabezpieczenia na okres gwarancji umowy z dn. 20.10.2005r. nr WIL/IR/I/35/559/19/2005 zawartej z firmą "APIS" Projektowanie Architektoniczne z siedzibą w 26-600 Radom, ul. Okulickiego 47 03-06-2009 Szczegóły
842/II/09 wyrażenia zgody na zawarcie umowy z firmą Most Sp. z o.o., 20-469 Lublin, ul. Budowlana 30, na dostawę, montaż i uruchomienie dwóch sprężarek A15-380-120 na Stacji Uzdatniania Wody na Zawadach 03-06-2009 Szczegóły
841/II/09 zmiany terminu realizacji umowy z firmą Grupa Ergo Sp. z o.o. na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Zniwelowanie wystąpienia ryzyka powodziowego w centralnej i południowej części Dzielnicy Wilanów poprzez remont i budowę urządzeń wodnych melioracji szczegółowych w zlewni Rowu V w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a skarpą Warszawską" z dnia 15.06.2009r. na dzień 31.07.2009r. 03-06-2009 Szczegóły
840/II/09 powołania Zespołu ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Wilanów w 2009 roku 03-06-2009 Szczegóły
839/II/09 umorzenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości za 2009 rok 03-06-2009 Szczegóły
838/II/09 zmiany planów finansowych na 2009 rok publicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 03-06-2009 Szczegóły
837/II/09 zawarcia z firmą Grupa Ergo Sp. z o.o. umowy na sporządzenie Studium Wykonalności dla projektu pn. "Zniwelowanie wystąpienia ryzyka powodziowego w centralnej i południowej części Dzielnicy Wilanów poprzez remont i budowę urządzeń wodnych melioracji szczegółowych w zlewni Rowu V w Powsinie pomiędzy ul. Ł. Drewny a Skarpą Warszawską" z terminem realizacji do dnia 15.06.2009r. na kwotę 14 030,00 zł brutto. 29-05-2009 Szczegóły
836/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Gąsek 29-05-2009 Szczegóły
835/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Wycieczka 29-05-2009 Szczegóły
834/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Biwakowej 29-05-2009 Szczegóły
833/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Przyczółkowej 29-05-2009 Szczegóły
832/II/09 udostępnienia gruntu stanowiącego własność m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy ul. Drewny 29-05-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe