Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Zarządzenia i uchwały > Uchwała > Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

Wyszukiwarka zarządzeń i uchwał

  Drukuj
 

Numer:
Typ aktu:
Organ:
Dzielnica:
Data:
Szukany tekst w tytule:
Szukane słowa w tekście:


Numer W sprawie Z dnia Szczegóły
890/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Wykonanie przebudowy ul. St. Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami i elementami infrastruktury podziemnej oraz budową tymczasowej toalety publicznej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" 03-07-2009 Szczegóły
889/II/09 przekazania do realizacji uzupełnienia listy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej na 2009r. 03-07-2009 Szczegóły
888/II/09 udostępnienia gruntu będącego we władaniu m.st. Warszawy, w celu realizacji inwestycji liniowej, położonego w Warszawie przy projektowanej ul. Rzeczpospolitej 03-07-2009 Szczegóły
887/II/09 przyjęcia projektu zmian w tabelach XV/2, XV/3 oraz WPI załącznika Dzielnicy Wilanów do budżetu m.st. Warszawy na 2009r. 01-07-2009 Szczegóły
886/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie trybu udzielenia zamówienia publicznego oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Bieżące remonty cząstkowe dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów 30-06-2009 Szczegóły
885/II/09 zawarcia z firmą Zakład Urządzania i Utrzymywania Zieleńców "Naturovita" Leszek Matacz, umowy na wykonanie ekspertyzy dendrologicznej trzech drzew (robinii akacjowej i 2 świerków pospolitych) w tym: ekspertyzę stanu technicznego, ekspertyzę stanu zdrowotnego, sprecyzowanie możliwości zastosowania środków zapobiegawczych przed pogarszaniem się stanu technicznego i zdrowotnego drzew wraz z oceną ich skuteczności oraz analizę wartości przyrodniczych i dekoracyjnych drzew oraz wpływu na stan środowiska i estetykę otoczenia w przypadku ich wycięcia na kwotę 3 660,00 zł brutto 30-06-2009 Szczegóły
884/II/09 zawarcia z firmą SUW Service umowy na zakup i zainstalowanie rur pompowych, remont i wymianę głowicy studni oraz serwis pompy głębinowej G.C.O.O3+SM6-5,5/380 Hydro Vacum w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Królowej Marysieńki na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, na kwotę 8 311,86 zł brutto 30-06-2009 Szczegóły
883/II/09 skorygowania i określenia obowiązującej wysokości opłaty rocznej na 2009r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie Dzielnicy Wilanów stanowiących działki ewidencyjne o numerach: nr 200 oraz nr 203 z obrębu 1-05-38 o łącznej powierzchni 461 m2 dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Wilanów Segmenty" 30-06-2009 Szczegóły
882/II/09 zatwierdzenia listy wykonawców oraz dokumentów przetargowych do postępowania na robotę budowlaną w ramach zadania pod nazwą: Budowa pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy Zespole Szkół nr 79 ul. Wiertnicza 26 w Warszawie 26-06-2009 Szczegóły
881/II/09 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu pomieszczeń na potrzeby klasy "0" w Szkole Podstawowej nr 169 przy ul. Uprawnej 9/17 w ramach zadania "Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych" 26-06-2009 Szczegóły
880/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wybór wykonawcy robót przebudowy ul. St. Kostki Potockiego wraz z przyległymi parkingami i elementami infrastruktury podziemnej oraz budową tymczasowej toalety publicznej w ramach zadań: "Przebudowa ul. St. Kostki Potockiego" , "Budowa toalety publicznej" 26-06-2009 Szczegóły
879/II/09 aneksu nr 1 do umowy WIL/WIR/WIL/VII/7/1/48/285/2009/30 z dnia 12.05.2009r. zawartej z firmą Profiklima Stanisław Gajlewicz 11-710 Piecki Os. 35-lecia PRL 1 lok. 27, na dostawę, instalację i uruchomienie dwóch fabrycznie nowych klimatyzatorów z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a 26-06-2009 Szczegóły
878/II/09 powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę pierwszego wyposażenia w postaci kompletu mebli oraz sprzętu do dwóch pracowni językowych zlokalizowanych w Zespole Szkół nr 79 przy ul. Wiertniczej 26 w Warszawie wraz z montażem 26-06-2009 Szczegóły
877/II/09 wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na realizację programu "Lato w Mieście 2009" w Dzielnicy Wilanów 26-06-2009 Szczegóły
876/II/09 przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2008 rok nadzorowanych przez Dzielnicę Wilanów 26-06-2009 Szczegóły
875/II/09 wyrażenia zgody na zatwierdzenie unieważnienia postępowania na: Montaż i dostawę nowych barier energochłonnych-stalowych przy ul. Orszady 24-06-2009 Szczegóły
874/II/09 zawarcia umowy z firmą ENERGO-WAC Wacław Bąk, Czernidła 28, 05-520 Konstancin Jeziorna, na wykonanie budowy przewodu ciśnieniowego z rur PVC o średnicy zewn. 160mm o długości 17 m w ul. Jarej z włączeniem do istniejącej komory rozprężnej wraz ze studzienką czyszczakową o średnicy 1,0m, będącego I etapem przełączenia tymczasowej przepompowni ścieków przy ul. Jarej do Kolektora Zawadowskiego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 24-06-2009 Szczegóły
873/II/09 zawarcia umowy z firmą ORTO PLUS lift na dostawę. montaż i uruchomienie platformy przyschodowej z przeznaczeniem pierwszego wyposażenia budynku przy ul. Przyczółkowej 27a 24-06-2009 Szczegóły
860/II/09 skorzystania z prawa pierwokupu działki ewidencyjnej nr 2/42 z obrębu 1-10-37 położonej przy ulicy Ks. Prymasa Augusta Hlonda 16-06-2009 Szczegóły
872/II/09 rozpatrzenia wniosku o wynajęcie lokalu na czas nieoznaczony 24-06-2009 Szczegóły
 
 
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe